Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЛЬВИ ТА ГУБОК ЯК НАЙПРОСТІШИХ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

Мета: закріпити знання учнів про одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми; сформувати поняття про те, що основною рисою багатоклітинного організму є спеціалізація клітин (розподіл функцій між ними).

Основні поняття і терміни: відділ «Зелені водорості», пластинчасті водорості, ульва, зооспори, тип «Губки», губка бодяга.

Обладнання: таблиці «Зелені водорості», «Тип Губки».

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання. (Усне опитування).

1. Яке біологічне значення мають колоніальні організми? Як утворюються колонії?

2. Які об’єднання клітин вам відомі? Охарактеризуйте їх.

3. Чим відрізняються колонії від інших об’єднань клітин?

4. Чому вольвокси — найскладніші колоніальні організми?

5. Охарактеризуйте способи утворення колоній вольвоксів?

6. Яке значення вольвокса в екосистемах?

II. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Чим відрізняються багатоклітинні організми від одноклітинних?

2. Чим відрізняються багатоклітинні організми від колоніальних?

III. Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань).

1. Яким способом утворюються багатоклітинні організми?

2. Чому колоніальні організми не можна вважати багатоклітинними?

3. Які ознаки багатоклітинного організму мають колонії вольвоксів?

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Типи будови таломів зелених водоростей. (Розповідь учителя, складання схеми, використання таблиці «Зелені водорості»).

2. Ульва — багатоклітинна пластинчаста водорість. (Розповідь з елементами бесіди, використання таблиці та презентацій).

Ульва — зелена водорість, що поширена в прибережній зоні морів. Її тіло (талом) має форму пластинки. Розвивається талом із зооспори (рухливі спори, що мають джгутики) і має спочатку нитчасту форму. Потім, завдяки поділу клітин в поперечному і поздовжньому напрямах, формується пластинчасте тіло. Зооспора може утворитися в будь-якій клітині талома.

У клітинах пластинки водорості утворюються гамети, які зливаються і утворюють зиготу.

Схема розвитку ульви

Зооспора → нитчаста форма → пластинчаста форма → гамети → запліднення → зигота → пластинчаста форма

3. Губки — багатоклітинні колоніальні організми тварин, що складаються зі спеціалізованих клітин. (Повідомлення учнів, корекція відомостей про губки вчителем, презентації).

4. Будова і особливості життєдіяльності губок. (Розповідь учителя з використанням таблиці).

Губки — найпростіші з усіх багатоклітинних тварин. Для них характерний клітинний рівень організації. У тілі губок немає ні тканин, ні органів. Є лише спеціалізовані групи клітин, що виконують ту чи іншу життєву функцію.

Тіло глечикоподібної, кулястої чи циліндричної форми. Стінки губок пронизані каналами, через які в центральну порожнину надходить вода разом з киснем і харчовими об’єктами (бактерії, водорості, найпростіші).

Губки мають скелет здебільшого з вапнякових та кремнієвих голок, рідше з органічної речовини — спонгіну. Розмноження статеве і нестатеве (брунькування).

5. Середовище існування та спосіб життя губок. (Розповідь учителя, записи в учнівських зошитах).

У світовій фауні відомо близько 5 тисяч видів, в Україні — 30.

Губки живуть тільки у водному середовищі, більшість із них — у морях. У прісних водоймах зустрічаються рідко.

Найчисленніша фауна тропічних і субтропічних морів.

Тривалість життя губок — від кількох тижнів і місяців до багатьох років.

Поодинокі і колоніальні форми ведуть прикріплений спосіб життя.

6. Значення губок у природі і в житті людини. (Повідомлення учня «Губки — живі фільтри».)

IV. Закріплення знань учнів. (Розв’язування задач і вправ).

1. Губки безперервно пропускають воду крізь тіло. Учені підрахували, що за добу вони здатні пропускати приблизно 5 л води на 1 г маси тіла. Скільки води пропускає за добу туалетна губка, якщо її масса 40 г?

2. Кінська губка виростає до 30 см у діаметрі за 5 років. Який її максимальний вік, якщо вона має 1 м у діаметрі?

3. У Баренцевому морі живе близько 150 видів губок, Білому — 50, Чорному — 30, Каспійському — один вид, а в Балтійському губок зовсім немає. Користуючись таблицею, зробіть висновок про пристосованість морських губок до певних умов життя.

Море

% солі у воді

Баренцеве

32-34

Біле

26-27

Чорне

16-18

Каспійське

12-13

Балтійське

6-8

VI. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Підготувати повідомлення про губок, що живуть в озері Байкал.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити