Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
РОСЛИНА - ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ. ФОТОСИНТЕЗ ЯК ХАРАКТЕРНА ОСОБЛИВІСТЬ РОСЛИН

Мета: сформувати поняття про рослини як відкриті біосистеми; розширити і поглибити знання учнів про основні процеси життєдіяльності рослинних організмів; визначити умови, за яких відбувається фотосинтез, та пояснити біологічне значення цього процесу.

Основні поняття і терміни: біосистема, фотосинтез, хлорофіл.

Обладнання: таблиці «Різноманітність рослин», «Схема фотосинтезу»; кімнатні рослини; схема «Будова рослинного організму».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань. (Бесіда).

1. За якими ознаками живі організми відрізняються від тіл неживої природи?

2. Які умови необхідні для життєдіяльності рослин?

3. Чи може рослина існувати без сонячного світла?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Матеріал даної теми допоможе вам усвідомити складні процеси життєдіяльності рослинного організму, які забезпечують цілісність цієї біологічної системи; ви навчитеся правильно доглядати за рослинами, ще більше дізнаєтеся про природу рідного краю.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Рослина — складний живий організм, відкрита біосистема, яка складається з органів, тканин, клітин. (Пояснення вчителя з використанням схеми і таблиці «Будова рослинного організму».)

2. Різноманітність рослин.

(Пояснення вчителя з демонструванням презентації «Різноманітність рослин».)

3. Основні властивості рослинних організмів.

Основні властивості організмів

Ознаки, що характеризують основні властивості організмів

1. Дихання

Надходження кисню, використання його клітинами і виділення вуглекислого газу

2. Живлення

Процес надходження в організм поживних речовин

3. Ріст

Збільшення розмірів, об’єму, маси організму.

4. Розвиток

Якісні зміни, що відбуваються в організмі і зумовлюють його формування

5. Розмноження

Здатність організму відтворювати собі подібних

6. Подразливість

Здатність організму відповідати на подразнення

4. Здатність до фотосинтезу — основна ознака зелених рослин. (Пояснення вчителя з використанням таблиці «Схема фотосинтезу»).

Фотосинтез — процес утворення органічних речовин з неорганічних із використанням енергії сонця за наявності хлорофілу.

Загальна схема фотосинтезу.

Фотосинтез — унікальний спосіб акумулювати енергію сонця в енергію хімічних зв’язків. Це здатні здійснювати зелені рослини, виділяючи при цьому кисень, яким дихають всі живі організми на планеті Земля.

5. Демонстрування досліду, що підтверджує процес фотосинтезу.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Підпишіть схематичний малюнок фотосинтезу.

1. Вода

2. Вуглекислий газ

3. Світло

4. Кисень

5. Органічні речовини

2. Бесіда за запитаннями:

а) Чому рослинний організм є відкритою біологічною системою?

б) Звідки рослина одержує енергію?

в) Які умови необхідні для здійснення фотосинтезу?

г) Чому рослини є початковою ланкою ланцюгів живлення?

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити