Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
ЖИВЛЕННЯ (МІНЕРАЛЬНЕ, ПОВІТРЯНЕ) РОСЛИН. ДИХАННЯ РОСЛИН, РУХИ РОСЛИН

Мета: сформувати в учнів знання про основні процеси життєдіяльності рослин: дихання та живлення; дати поняття про автотрофний та гетеротрофний типи живлення; показати роль цих процесів у підтриманні життєдіяльності та сталості складу живих організмів.

Основні поняття та терміни: автотрофи, гетеротрофи, аеробні організми, ґрунтове та повітряне живлення.

Обладнання: таблиці: «Живлення рослин», «Схема фотосинтезу», відеоматеріал «Рухи рослин».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання.

Вставте пропущені слова.

1. Рослина — відкрита..., що складається з органів, тканин, клітин.

2. За кількістю клітин рослини поділяють на одноклітинні, колоніальні, ...

3. До вищих спорових рослин належать мохи, хвощі, плауни і...

4. Здатність живих організмів відтворювати собі подібних називається ...

5. Усі живі організми для дихання використовують ...

6. ... — унікальний спосіб акумулювати енергію сонця в енергію хімічних зв’язків.

7. Пігмент, що міститься в зелених листках, — ...

(Слова для довідки: фотосинтез, кисень, папороті, багатоклітинні, хлорофіл, біосистема, розмноження.)

II. Актуалізація опорних знань. (Бесіда)

1. Чи всі живі організми дихають?

2. Який газ поглинається під час дихання?

3. Якщо всі організми під час дихання використовують кисень, то чому його кількість в атмосфері не зменшується?

4. Чи характерні рухи для рослин?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Дихання. (Пояснення вчителя з елементами бесіди з використанням схеми).

Зовнішнє дихання — сукупність процесів надходження в організм кисню та виділення вуглекислого газу.

Внутрішнє (клітинне) дихання — сукупність процесів окиснення органічних речовин з виділенням енергії, що відбуваються у клітинах.

За способом дихання розрізняють:

Отже, дихання і фотосинтез — це два протилежні процеси, що відбуваються в організмах рослин у процесі життєдіяльності.

2. Живлення рослин (Розповідь вчителя, на основі якої учні складають схеми).

Живлення — одна з основних властивостей усіх живих істот.

Живлення — це процес поглинання та засвоєння організмом поживних речовин, необхідних для їх нормальної життєдіяльності.

За способом живлення організми поділяються:

3. Мінеральне (ґрунтове) та повітряне живлення рослин.

Рослини з ґрунту за допомогою коренів вбирають воду і розчинені в ній мінеральні речовини. Ці речовини містять різні хімічні елементи (Карбон, Нітроген, Сульфур, Фосфор, Кальцій, Натрій, Магній та ін.) необхідні для утворення різноманітних органічних речовин (білків, вуглеводів, жирів, нуклеїнових кислот).

4. Рухи рослин (Розповідь вчителя з використанням відео- матеріалу «Рухи рослин»)

Рух — це переміщення в просторі організму або його частин.

Оскільки рослини ведуть прикріплений спосіб життя, то для них властиві переміщення у просторі тільки певних органів.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Виберіть правильні відповіді.

1. Організми, які для дихання використовують кисень, називають:

A) анаеробними;

Б) фототрофними;

B) аеробними;

Г) гетеротрофними.

2. Великий внесок у вивчення процесу фотосинтезу вніс вчений:

A) М.В. Ломоносов

Б) К.А. Тимірязєв

B) С.Г. Навашин

Г) В.І. Вернадський

3. Організми, здатні самі виробляти органічні речовини, називають:

A) гетеротрофами;

Б) автотрофами;

B) сапротрофами;

Г) паразитами.

4. Живлення рослин буває:

A) водним і повітряним;

Б) повітряним і автотрофним;

B) повітряним і ґрунтовим;

Г) ростовим і ґрунтовим.

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Підготувати за бажанням міні-проекти на теми: «Живлення рослин», «Рухи рослин».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити