Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
БУДОВА РОСЛИН. КЛІТИНА - ОДИНИЦЯ БУДОВИ І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ

Мета: розширити і поглибити знання учнів про будову рослин; сформувати знання про клітину як структурну та функціональну одиницю рослинного організму; дати поняття про життєдіяльність рослинної клітини; розвивати спостережливість.

Основні поняття і терміни: ядро, цитоплазма, клітинна оболонка, вакуоля, хлоропласти.

Обладнання: мікроскоп, лупа, таблиця «Будова рослинної клітини».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання. (Бесіда за запитаннями).

1. Назвіть основні процеси життєдіяльності рослинного організму.

2. Розкажіть, як відбувається дихання в рослин.

3. Чому дихання і фотосинтез називають протилежними процесами життєдіяльності рослин?

4. Чому рослини належать до автотрофних організмів?

5. У чому полягає ґрунтове та повітряне живлення?

Учні захищають підготовлені міні-проекти на вибрану тему: «Живлення рослин», «Рухи рослин».

II. Актуалізація опорних знань. (Бесіда).

— Які рухи властиві для рослинних організмів?

— З чого складається організм рослин?

— Що є найменшою одиницею живого?

— Які збільшувальні прилади ви знаєте?

— Клітини всі однакові чи різні за розміром; за формою?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Організація рослинних організмів. (Розповідь з демонструванням живих рослин, таблиць.)

— одноклітинні (хлорела, хламідомонада);

— колоніальні (вольвокс);

— багатоклітинні (тюльпан, калина, береза).

2. Клітина — одиниця будови рослин. (Розповідь учителя з демонструванням збільшувальних приладів).

Клітини можна побачити і дослідити за допомогою збільшувальних приладів: (вчитель демонструє) лупи, світлового мікроскопа, а також потужних електронних мікроскопів.

3. Будова рослинної клітини. (Пояснення вчителя і демонстрування таблиці «Будова рослинної клітини». Самостійна робота учнів).

Вчитель пропонує учням замалювати в робочих зошитах схему будови рослинної клітини та позначити основні структури:

1 — цитоплазму

2 — ядро

3 — клітинну оболонку

4 — вакуолю

5 — хлоропласти

4. Різноманітність рослинних клітин.

Жива клітина — складна система, яка живиться, дихає, росте, розмножується, відповідає на подразнення.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

У даному переліку слів, знайдіть зайві:

1) Рослини бувають: одноклітинні, двоклітинні, багатоклітинні, колоніальні.

2) Будову клітин можна розглянути за допомогою: лупи, світлового мікроскопа, електронного мікроскопа, телескопа.

3) До складу рослинної клітини входить: ядро, цитоплазма, клітинна оболонка, корінь, вакуоля.

4) Жива рослинна клітина: дихає, живиться, пересувається, росте, розмножується.

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Провести спостереження. За допомогою лупи розглянути клітини лимона, яблука чи кавуна. Описати побачене.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити