Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
ТКАНИНИ РОСЛИН І ЇХ ФУНКЦІЇ

Мета: сформувати знання про тканини рослинного організму, особливості їхньої будови та функції, які вони виконують.

Основні поняття і терміни: тканини, типи тканин: покривна, основна, твірна, провідна, механічна.

Обладнання: таблиці «Тканини рослин», «Внутрішня будова листка», «Внутрішня будова стебла».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання.

1. Завдання на картках.

Розгляньте схему будови клітини і підпишіть позначені цифрами складові клітини:

2. Використання інтерактивного методу «Мозковий штурм».

1. Найменшою структурною та функціональною одиницею рослинного організму є ... (клітина).

2. Будову клітин можна розглянути під ... (мікроскопом).

3. Відмежовує внутрішній вміст клітини від зовнішнього середовища ... (клітинна оболонка).

4. Ядро міститься у ... (цитоплазмі).

5. Основна функція ядра... (збереження та передача спадкової інформації від материнської клітини дочірнім).

6. Зелені пластиди, в яких відбувається фотосинтез, називають ... (хлоропластами).

7. Органели, які заповнені клітинним соком, називають ... (вакуолями).

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Тканини. Типи тканин. (Розповідь вчителя і складання схеми.)

Тканина — це сукупність клітин, які мають спільне походження, подібну будову та виконують в організмі однакову функцію.

2. Твірна тканина. (Пояснення вчителя з використанням таблиці «Тканини рослин»; учні розглядають типи тканин на малюнках підручника).

Твірна тканина (меристема) є на верхівці стебла, на кінчику кореня.

Клітини дрібні, мають велике ядро, щільно прилягають одна до одної і здатні до поділу. Клітини твірної тканини дають початок всім іншим типам тканин.

3. Основна тканина (паренхіма). (Пояснення учителя, демонстрування таблиці, складання схеми).

4. Покривна тканина складається з живих та мертвих клітин, які щільно прилягають одна до одної. (Пояснення учителя, демонстрування таблиці, складання схеми).

5. Провідна тканина (Розповідь вчителя з використанням таблиці та складанням схеми).

Провідні тканини забезпечують висхідний потік речовин (від кореня до надземних частин) та низхідний (органічні речовини від листків до кореня та інших органів рослин).

6. Механічні тканини (Розповідь учителя з використанням таблиці та складанням схеми).

Механічні тканини надають рослині міцності та пружності. Складаються з мертвих клітин із потовщеними оболонками. Різні тканини утворюють органи рослин.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

Встановіть відповідність між різноманітністю і типами тканин:

Різноманітність тканин

Типи тканин

A) Ситоподібні трубки

Б) Запасаюча тканина

B) Меристема

Г) Шкірка

Д) Фотосинтезуюча

1. Твірна

2. Основна

3. Покривна

4. Провідна

5. Механічна

IV. Домашнє завдання.

Вивчити матеріал § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити