Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
ОРГАНИ РОСЛИН. КОРІНЬ. БУДОВА КОРЕНЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ФУНКЦІЯМИ. ВИДОЗМІНИ КОРЕНЯ

Мета: розширити та поглибити знання учнів про органи рослин та їхні функції; сформувати знання про будову кореня; ознайомити з видозмінами коренів та їх значенням для рослини.

Основні поняття і терміни: головний корінь, додаткові та бічні корені; мичкувата та стрижнева кореневі системи; видозміни коренів.

Обладнання: відеоматеріали «Органи рослин», гербарії типів кореневих систем; таблиці: «Корінь. Види коренів. Видозміни коренів».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання. (Біологічний диктант).

1. Сукупність клітин, які мають подібну будову і виконують однакові функції називають ... (тканиною).

2. Всі інші тканини утворюються з ... (твірної) тканини.

3. Шкірочка і корок належать до ... (покривних тканин).

4. Висхідний та низхідний потік речовин забезпечують ... (провідні) тканини.

5. Міцність та пружність рослинам забезпечують ... (механічні) тканини.

II. Актуалізація опорних знань.

Розглядаючи гербарії рослин, дайте відповіді на питання:

1. Які органи ви бачите у цих рослин?

2. Які, на вашу думку, тканини переважають

а) у стеблі?

б) в листку?

в) у корені?

3. Чи може рослина жити без кореня? Чому?

4. Чи є якийсь зв’язок між коренем та листками рослини?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Рослина — відкрита біосистема, яка складається з органів, що взаємопов’язані між собою. (Пояснення вчителя з використанням відеоматеріалів та складанням схем).

2. Корінь — вегетативний підземний орган рослин, який виконує ряд функцій:

— закріплює рослину в ґрунті;

— поглинає воду й розчинені в ній мінеральні речовини та транспортує їх до надземних органів;

— може запасати поживні речовини;

— є органом вегетативного розмноження;

— захищає верхній шар ґрунту від руйнування.

3. Види коренів. Типи кореневих систем. (Розповідь вчителя з використанням таблиць, схем та малюнків у підручниках).

Сукупність усіх коренів утворює кореневу систему (Учні розглядають гербарні зразки типів кореневих систем і записують схему).

4. Внутрішня будова кореня. (Пояснення вчителя з використанням таблиці «Внутрішня будова кореня» та муляжів). Учні розглядають муляжі, в зошитах замальовують схему внутрішньої будови кореня, роблять відповідні позначення та записи про значення різних ділянок кореня.

1) Кореневий чохлик — захищає верхівку кореня.

2) Зона поділу — клітини твірної тканини постійно діляться.

3) Зона розтягування — розташована внизу зони поділу і забезпечує ріст кореня в довжину.

4) Всисна зона — містить кореневі волоски, які забезпечують всмоктування води і розчинених в ній мінеральних речовин.

5. Провідна зона (зона бічних коренів) — проводить воду і неорганічні речовини від кореня до стебла.

5. Видозміни коренів. (Розповідь вчителя з використанням таблиці «Видозміни кореня», складання схеми).

IV. Закріплення знань учнів.

а) Лабораторне дослідження

Тема: Будова коренеплоду.

Мета: ознайомити учнів із основною видозміною кореня — коренеплодом; поглибити знання про будову кореня.

Обладнання: коренеплоди моркви, таблиця «Видозміни коренів»

Інструктивна карта

1. Розгляньте коренеплід моркви.

2. Знайдіть на видозмінених коренях головний корінь. Чому він потовщений? Яке біологічне значення такого потовщення?

3. Знайдіть бічні корені. Яку функцію вони виконують?

4. У яких рослин, окрім моркви, можна спостерігати таку видозміну кореня? Наведіть приклади.

5. Замалюйте видозмінений корінь моркви. На малюнку позначте: основу пагона (верхня частина коренеплоду), головний корінь, бічні корінці.

6. За допомогою підручника заповніть таблицю.

Видозміна кореня

Назва рослини

Значення

Кореневі бульбиЧіпкі кореніПовітряні кореніКорені-присоски7. Запишіть у зошиті висновки на основі спостереження.

б) Тестові завдання

1. Зазначте правильні відповіді.

1. Вегетативний орган рослин:

A) квітка;

Б) корінь;

B) плід;

Г) насіння.

2. Вкажіть функцію, не властиву кореням:

A) закріплює рослину;

Б) запасає поживні речовини;

B) поглинає воду;

Г) здійснює фотосинтез.

3. Корінь, який буває один:

A) головний;

Б) додатковий;

B) бічний;

Г) мичкуватий.

4. Захищає зону росту:

A) зона розтягування;

Б) провідна зона;

B) кореневий чохлик;

Г) всисна зона.

2. Дайте відповіді на питання:

— Які основні функції коренів?

— Які види коренів ви знаєте?

— Які бувають типи кореневих систем?

— Чим відрізняється стрижнева коренева система від мичкуватої?

V. Вивчити § підручника.

Закласти досліди для майбутніх спостережень. Поставити у воду пагони різноманітних дерев та кущів (верби, смородини, клена, берези, черемхи, липи, калини...).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити