Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
ПАГІН: БУДОВА, ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. БРУНЬКА ЯК ЗАЧАТКОВИЙ ПАГІН. РОЗВИТОК ПАГОНА З БРУНЬКИ

Мета: сформувати знання про пагін як вегетативний орган, ознайомити з будовою та різноманітністю пагонів, розвивати спостережливість на прикладі розвитку пагона з бруньки.

Основні поняття і терміни: пагін, стебло, листок, брунька (вегетативна, генеративна, верхівкова, бічна, спляча); конус наростання.

Обладнання: пагони з бруньками, лупи, відеоматеріали, таблиці «Будова пагона», «Види бруньок».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Завдання на картках).

І варіант

1. На картках зображена схема внутрішньої будови кореня. Цифрами позначено зони кореня. Учні повинні підписати відповідні зони.

II варіант

2. Встановіть відповідність між назвами рослин та властивими їм видозмінами коренів.

1. редиска

А) кореневі бульби;

2. пшінка

Б) корені-причіпки;

3. орхідея

В) повітряні;

4. омела

Г) коренеплід;

5. плющ

Д) корені-присоски.

3. Вставте пропущені слова:

A) вегетативний підземний орган — ...

Б) у рослин розрізняють такі типи кореневих систем: ... і...

B) у рослин є такі види коренів: ..., ..., і ...

Г) зона, яка забезпечує всмоктування води та мінеральних речовин, називається ...,

Д) бувають такі видозміни коренів: ..., ..., ..., ..., ..., і...

II. Актуалізація опорних знань. («Мозковий штурм»).

— Які вегетативні органи розрізняють у рослин?

— Що таке пагін?

— В яку пору року добре видно бруньки на деревах і кущах?

— Чому бруньки називають зачатковими пагонами?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Пагін — надземний вегетативний орган рослин, що складається зі стебла, листків, бруньок. (Розповідь вчителя з використанням таблиці «Будова пагона»).

Вузол — місце прикріплення листків до стебла.

Міжвузля — частина пагона між вузлами. (Демонстрування вузлів і міжвузлів з використанням кімнатних рослин). Листкова пазуха — кут між стеблом і листком.

2. Брунька — зачатковий пагін з дуже вкороченими міжвузлями. Бруньки вегетативні та генеративні (Бесіда з демонструванням таблиць та пагонів).

3. Розвиток пагонів з бруньки. (Бесіда на основі спостережень учнів).

4. Види бруньок за місцем розташування на пагоні.

IV. Закріплення знань учнів.

а) Лабораторне дослідження

Тема: Будова бруньки.

Мета: вивчити будову бруньки як зачатка нового пагона; навчитись розпізнавати вегетативні і генеративні бруньки, знаходити спільні та відмінні ознаки в будові та функції.

Обладнання: фрагменти гілки з бруньками бузку (каштана або або бузини), лупа, препарувальний набір, підручник, таблиці «Будова пагона», «Будова бруньок».

Інструктивна картка

1. Розгляньте фрагмент гілки з бруньками. Визначте розташування бруньок на стеблі.

2. Відокремте вегетативну бруньку (бічну) від пагона, зробіть поздовжній розріз.

3. За допомогою лупи розгляньте вегетативну бруньку. Знайдіть покривні луски, зачаткові листки, конус наростання. Порівняйте побачене зі схематичним малюнком у підручнику та на таблиці.

4. Намалюйте вегетативну бруньку в розрізі. Позначте цифрами її частини. Підпишіть малюнок.

5. Відокремте генеративну (верхівкову) бруньку від пагона. Зробіть поздовжній розріз і розгляньте за допомогою лупи. Знайдіть частини, які ви помітили в будові генеративної бруньки.

6. Намалюйте генеративну бруньку в розрізі. Підпишіть малюнок.

7. На основі проведених досліджень сформулюте висновки про будову та різноманітність бруньок.

б) Бесіда за запитаннями

1. Що таке пагін?

2. 3 яких частин складається пагін?

3. Що таке вузол? Міжвузля?

4. Що таке стебло?

5. Які бувають бруньки?

6. Що розвивається з вегетативної бруньки, а що з генеративної?

7. Чим обумовлена різноманітність стебел у рослин?

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити матеріал § підручника.

2. Підготувати міні-проект на одну із запропонованих тем: «Пагони різних дерев і кущів», «Розвиток пагона з бруньки», «Різноманітність стебел у зв’язку з різноманітними пристосуваннями до умов середовища».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити