Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
СТЕБЛО - ВІСЬ ПАГОНА. БУДОВА СТЕБЛА У ЗВ’ЯЗКУ З ФУНКЦІЄЮ ТРАНСПОРТУ РЕЧОВИН

Мета: пояснити особливості будови стебла у зв’язку з виконуваними функціями; дослідити внутрішню будову стебла; розвивати спостережливість та навики дослідницької роботи.

Основні поняття та терміни: кора, камбій, деревина, серцевина, серцевинні промені.

Обладнання: лупи, мікроскопи, мікропрепарати внутрішньої будови стебла, спили гілок дерев; таблиці: «Будова гілки липи», «Різноманітність стебел»; гілки дерев, витримані декілька днів у підфарбованій воді.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання. (Біологічний диктант).

Допишіть речення.

1. Надземний вегетативний орган рослин називають ... (пагоном)

2. Пагін складається зі... (стебла) і... (листків).

3. Місце прикріплення листків до стебла називають ... (вузлом)

4. Частину пагона між вузлами називають... (міжвузлям)

5. Зачатковий пагін із дуже вкороченими міжвузлями називають ... (брунькою)

6. Із ... (вегетативної) бруньки розвивається стебло і листки, а з ... (генеративної) — квітки та суцвіття.

II. Мотивація навчальної діяльності.

На сьогоднішньому уроці ми повинні розглянути та вивчити внутрішню будову стебла і зрозуміти взаємозв’язок між будовою елементів стебла у зв’язку з функціями, які вони виконують.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Стебло — осьова частина пагона. (Розповідь вчителя з елементами бесіди. Учні записують основні функції стебла у зошитах).

Основні функції стебла:

— об’єднує всі частини пагона;

— забезпечує транспортування води, мінеральних та органічних речовин;

— здійснює фотосинтез (якщо зелене);

— запасає поживні речовини.

2. Різноманітність стебел. (Розповідь вчителя з використання відеоматеріалів. Учні в зошиті записують приклади рослин із різноманітними стеблами).

1. Трав’янисті (жито, кукурудза)

2. Дерев’янисті (береза, тополя)

3. Напівдерев’янисті (полин)

4. Види стебла за формою

Округлі (пшениця)

Тригранні (осока)

Чотиригранні (кропива)

Багатогранні (щавель)

5. Види стебла за розташуванням у просторі

Прямостоячі (овес, жито)

Виткі (квасоля, берізка)

Чіпкі (огірок, горох)

Повзучі (суниця, перстач).

3. Внутрішня будова стебла. (Розповідь з елементами бесіди, самостійна робота учнів).

Учні за допомогою лупи розглядають поперечні зрізи гілок дерев і з допомогою вчителя вчаться розрізняти шари.

Кора — зовнішній вузький шар.

Деревина — щільний, найширший шар, на якому добре видно річні кільця.

Камбій — шар твірної тканини, який міститься між корою і деревиною.

Серцевина — внутрішній шар стебла, що складається з великих клітин із тонкими оболонками, де відкладаються поживні речовини.

Вчитель пропонує учням записати свої спостереження в таблицю.

№ п/п

Елементи стебла

Будова

Функції

1.

Кора2.

Камбій3.

Деревина4.

Серцевина4. Розгляньте під мікроскопом готовий мікропрепарат поперечного зрізу стебла. Порівняйте побачене під мікроскопом з малюнком у підручнику і на таблиці. Замалюйте побачене в зошиті та підпишіть основні структурні елементи внутрішньої будови стебла.

Зробіть висновок, як будова стебла відповідає виконуваним функціям.

Вчитель демонструє дослід (гілки дерев чи кущів у підфарбованій воді, де можна спостерігати, по яких елементах стебла рухається вода і розчинені в ній речовини) і пропонує учням провести вдома такий дослідницький практикум, а свої спостереження записати в робочий зошит.

5. Ріст стебла в товщину. (Розповідь вчителя з демонстрацією таблиці).

У товщину рослина росте завдяки поділу клітин камбію. Ці клітини починають ділитися навесні, коли відновлюється рух соків, активно діляться влітку, збільшуючи шар деревини, а наприкінці осені камбій вступає у період спокою.

Отже, річні кільця — це шар деревини, світла чи темна ділянка, що утворюється протягом активної пори року, завдяки діяльності камбію. За кількістю річних кілець можна визначити вік дерева; ширина кілець свідчить про кліматичні умови життя рослини, про затінення дерева чи його недостатнє живлення.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Зазначте помилкові твердження:

A) Пагін складається зі стебла, бруньок, листків;

Б) Основна функція стебла — утримувати рослину в ґрунті;

B) Стебло може здійснювати фотосинтез;

Г) За формою стебла бувають: округлі, тригранні, багатоклітинні;

Д) Стебла бувають: прямостоячі, лежачі, виткі;

Е) Деревина — внутрішній шар стебла.

2. Розмістіть шари стебла по порядку, починаючи із зовнішнього шару:

A) деревина;

Б) серцевина;

B) корок;

Г) камбій.

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити