Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
ВИДОЗМІНА ПАГОНА. ЦИБУЛИНА, КОРЕНЕВИЩЕ ЯК ВИДОЗМІНЕНІ ПАГОНИ

Мета: сформувати знання про видозміни пагона і його частини; розглянути видозміни пагонів та зазначити їх функції; розвивати дослідницькі навички та спостережливість.

Основні поняття і терміни: цибулина, кореневище, бульби, вуса, вусики, колючки.

Обладнання: зразки надземних та підземних видозмін пагонів; таблиця «Різноманітність стебел».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Тести).

Зазначте правильні відповіді.

1. Осьовою частиною пагона є:

A) листок;

Б) стебло;

B) брунька;

Г) корінь.

2. Місце прикріплення листків до стебла називають:

A) брунькою;

Б) камбієм;

B) вузлом;

Г) міжвузлям.

3. Бруньок не буває:

A) дерев’янистих;

Б) сплячих;

B) верхівкових;

Г) додаткових.

4. У жита, пшениці стебла:

A) прямостоячі, дерев’янисті;

Б) виткі, багатогранні;

B) чіпкі, напівдерев’янисті;

Г) трав’янисті, прямостоячі.

5. Річні кільця є в:

A) корі;

Б) деревині;

B) камбії;

Г) серцевині.

6. За кількістю річних кілець можна визначити:

A) вид дерева;

Б) форму стебла;

B) вік дерева;

Г) видозміну стебла.

II. Актуалізація опорних знань. (Бесіда).

1. Які видозміни коренів ви знаєте?

2. Що таке пагін і з яких частин він складається?

3. Які основні функції виконує пагін у рослині?

4. Які додаткові функції може виконувати пагін? Наведіть приклади.

5. Чому злісних бур’янів полів (пирію, осоту) так важко позт бутися звичайним прополюванням?

III. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель. На сьогоднішньому уроці ми повинні дати відповідь на такі проблемні питання:

— Чи є підземні пагони?

— Чи можуть пагони накопичувати поживні речовини? 1. Видозміна пагонів. Підземні видозміни пагонів. (Розповідь вчителя з демонструванням відеоматеріалів, складання схеми).

Рослини опанували різні середовища життя, пристосувались до різноманітних умов довкілля. У зв’язку з цими пристосуваннями в рослин виникли різні видозміни органів, у тому числі й видозміни пагонів.

Пагони бувають підземні і надземні. Підземні пагони у зв’язку з виконуваними додатковими функціями, такими, як нагромадження поживних речовин, вегетативне розмноження, значно видозмінилися.

2. Видозміни надземних пагонів. (Розповідь вчителя з демонструванням таблиць «Видозміни пагонів», складання схеми).

Колючки — вкорочені пагони без листків. Вони, як правило, захищають саму рослину від поїдання тваринами. Колючки можна побачити в дикої яблуні, глоду.

Вуса — довгий пагін з видовженими меживузлями, повзучі стебла яких вкорінюються у вузлах і дають початок новим рослинам (суниці, перстач гусячі лапки).

Вусики — тонкі довгі пагони з редукованими листками. Виноград, огірок та інші рослини з повзучими чи лазячими стеблами прикріплюються до різних предметів.

Надземні бульби накопичують поживні речовини. Прикладом є капуста кольрабі.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Лабораторне дослідження

Тема: Будова цибулини.

Мета: ознайомитися з будовою видозмінених пагонів; встановити залежність будови видозмінених пагонів від виконуваних функцій.

Обладнання: лупи, в чашках Петрі цибулини цибулі.

Хід роботи

1. Розгляньте цибулину. Розріжте її навпіл. Знайдіть зовнішні сухі покривні луски, соковиті луски, вкорочене стебло — денце та додаткові корені.

2. Замалюйте розрізану цибулину та зробіть відповідні позначення:

1 — покривні луски

2 — соковиті луски

3 — верхівкова брунька

4 — денце

5 — корені

3. Сформулюйте висновки на основі виконаних досліджень. У висновку обґрунтуйте, що цибулина — це видозмінений підземний пагін. Зазначте функцію, яку він виконує.

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Поміркуйте і коротко опишіть в зошиті.

1) Яку роль виконують різноманітні видозмінені пагоні в житті рослин?

2) Як людина використовує видозмінені пагони рослин?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити