Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
ЛИСТОК - БІЧНА ЧАСТИНА ПАГОНА. БУДОВА ЛИСТКА У ЗВ’ЯЗКУ З ФУНКЦІЯМИ ФОТОСИНТЕЗУ, ГАЗООБМІНУ, ВИПАРОВУВАННЯ ВОДИ. ВИДОЗМІНИ ЛИСТКА

Мета: розглянути особливості будови листка як бічної частини пагона, пояснити будову листка у зв’язку з виконуваними функціями; ознайомити учнів із різноманітністю та видозмінами листків.

Основні поняття та терміни: листки прості та складні, черешкові та сидячі; супротивне, чергове та кільчасте розташування листків на стеблі; фотосинтез, транспірація, газообмін.

Обладнання: натуральні та гербарні зразки листків, таблиці «Будова листка», «Листкорозташування», «Схема фотосинтезу».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання.

1. Вчитель заслуховує письмові відповіді учнів на запитання:

— Яку роль виконують видозмінені пагони в житті рослини?

— Як людина використовує видозмінені пагони рослин?

2. Установіть відповідність між назвами рослин і видозмінами пагонів:

1. лілія;

А) кореневище;

2. полуниця;

Б) цибулина;

3. конвалія;

В) вуса;

4. топінамбур.

Г) бульба.

3. Доведіть, що цибулина і кореневище — видозмінені пагони.

II. Актуалізація опорних знань. (Бесіда за запитаннями).

1. 3 чого складається пагін?

2. Які основні функції виконує стебло?

3. Які додаткові функції виконує пагін у рослин?

4. Які різновиди стебел вам відомі?

5. Що є органом фотосинтезу у рослин?

6. Як ви думаєте, чому листки такі різноманітні?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Листок — вегетативний орган рослини. (Розповідь вчителя з елементами бесіди, демонструванням таблиць).

2. Основні функції листка: фотосинтез, транспірація (випаровування води), газообмін.

Загальне рівняння фотосинтезу:

Необхідні умови для здійснення фотосинтезу:

а) енергія сонячного світла;

б) наявність хлорофілу;

в) наявність води та вуглекислого газу;

г) оптимальна температура.

Великий внесок у розвиток досліджень фотосинтезу вніс російський вчений К.А. Тимірязєв.

Випаровування води та газообмін здійснюються через про- дихи, які здебільшого знаходяться на нижньому боці листка. Вдень продихи відкриті, а вночі та в суху погоду — закриті.

3. Будова листка. (Пояснення вчителя з демонструванням таблиць та гербарних матеріалів).

Учні під керівництвом вчителя складають схему та записують у зошитах.

4. Жилкування листків — розташування жилок. (Пояснення вчителя з демонструванням таблиць та гербарних матеріалів, складання схеми).

5. Розташування листків на пагоні. (Розповідь з елементами бесіди, демонструванням таблиці; складання схеми).

6. Видозміни листків як пристосування до різноманітних умов існування рослин. (Розповідь, бесіда, демонстрування гербарних зразків).

Вусики (горох, вика)

Колючки (кактус, барбарис)

Луски (цибуля)

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Закінчити таблицю

Назва рослини

Листки прості чи складні

Жилкування

Листкорозміщення

ПодорожникПрикоренева розетка

Пшениця


Паралельне


Горох

СкладнийКленСупротивне

Каштан

ПальчастоскладнийВишня


Сітчасте


V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити