Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН: СТАТЕВЕ ТА НЕСТАТЕВЕ. ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН

Мета: розширити знання учнів про розмноження рослин як одну з основних ознак усіх живих організмів; ознайомити зі способами вегетативного розмноження рослин та розкрити його біологічне значення.

Основні поняття та терміни: розмноження (статеве, нестатеве, вегетативне), спори, регенерація, живці, штучне розмноження, щеплення.

Обладнання: кімнатні рослини (хлорофітум, бегонія, фіалка, сансев’єра, каланхое); горщики із землею; стеблові паростки верби, тополі; таблиця «Вегетативне розмноження рослин».

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

I. Актуалізація опорних знань. (Фронтальна бесіда за запитаннями).

1. 3а якими ознаками живі організми відрізняються від неживої природи? Назвіть тіла живої та неживої природи.

2. Яка ознака живих організмів забезпечує безперервність життя на Землі?

3. Які форми розмноження ви знаєте?

4. Назвіть вегетативні органи рослини.

5. Квітка, плід, насіння — це вегетативні чи генеративні органи?

6. Для чого потрібно знати про способи розмноження рослин?

II. Вивчення нового матеріалу. (Розповідь вчителя з елементами бесіди та демонструванням таблиць).

1. Розмноження — універсальна властивість усіх живих організмів, в тому числі й рослин, яка відрізняє їх від тіл неживої природи. Власне розмноження забезпечує безперервність та спадковість життя.

Розмноження — це властивість живих організмів відтворювати собі подібних, завдяки чому забезпечується безперервність та спадковість життя.

2. Форми розмноження рослин. (Пояснення за схемою).

При статевому розмноженні новий організм утворюється при злитті двох статевих клітин (гамет): чоловічої та жіночої. Отже, в утворенні дочірнього організму беруть участь двоє батьківських форм: чоловіча і жіноча.

Спороутворення — спосіб нестатевого розмноження шляхом утворення спеціалізованих клітин — спор, з яких розвивається новий організм. Таким способом можуть розмножуватись водорості та вищі спорові рослини (мохи, плауни, хвощі, папороті).

При нестатевому розмноженні дочірні покоління беруть початок лише від однієї батьківської особини.

3. Вегетативне розмноження — це розмноження способом відокремлення від материнського організму багатоклітинних частин (вегетативних органів). (Розповідь вчителя з демонструванням різноманітних кімнатних рослин, наперед закладених дослідів, таблиці «Вегетативне розмноження»).

В основі вегетативного розмноження лежить здатність рослин до регенерації.

Регенерація (від лат. «регенераціо» — відновлення, відродження) — здатність живих організмів відновлювати свою цілісність з певної частини внаслідок поділу клітин з подальшою їх спеціалізацією.

У природніх умовах рослини розмножуються кореневими паростками, кореневищами, кореневими бульбами, стебловими бульбами, цибулинами, стебловими паростками, листковими живцями тощо.

4. Штучне вегетативне розмноження широко застосовує людина у сільському господарстві, садівництві. Часто розмножують рослини живцями (частина вегетативного органа з кількома бруньками). (Вчитель демонструє стеблові живці верби, тополі, смородини).

Листковими живцями можна розмножувати бегонію, фіалку, каланхое (демонстрація кімнатних рослин).

У садівництві розмножують рослини кореневими живцями (малину, вишню, сливу).

До вегетативного розмноження належить метод розведення відводками: гілки материнського організму пригинають і засипають землею. Коли рослина вкоріниться, її відокремлюють від материнського організму і пересаджують в інше місце. Так розмножують аґрус, смородину, виноград, калину.

Одним із способів штучного розмноження рослин є щеплення — об’єднання частин різних рослин.

Прищепу (рослину, з якої беруть живець) приживляють до іншої рослини — підщепи. Цей метод широко використовують у садівництві, щоб об’єднати в одному організмі цінні властивості та ознаки кількох рослин.

5. Значення вегетативного розмноження: (Розповідь з елементами бесіди, записи в учнівських зошитах).

— за відносно короткий час можна одержати велику кількість дочірніх організмів;

— розмножуються рослини, коли статеве розмноження неможливе;

— нащадки генетично подібні до материнського організму;

— підтримуються з покоління в покоління корисні властивості певних сортів декоративних рослин.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Дайте відповіді на запитання.

1) Що таке розмноження?

2) Які форми розмноження організмів ви знаєте?

3) Що таке нестатеве розмноження?

4) Що таке регенерація?

5) В основі якого розмноження лежить здатність організмів до регенерації?

2. Чи правильні твердження?

1) Рослини можуть розмножуватись нестатевим і статевим способами.

2) Спорами можуть розмножуватись усі рослини.

3) У нестатевому розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина.

4) Пшеницю, жито можна розмножувати кореневими паростками.

5) Тополю, вербу можна розмножувати листковими паростками.

6) Тюльпани, нарциси, лілію можна розмножувати цибулинами.

7) Щеплення — це один зі способів штучного вегетативного розмноження.

Дослідницький практикум

Тема. Вегетативне розмноження рослин

Мета: формувати навички дослідницької діяльності, стимулювати пізнавальну діяльність учнів.

Обладнання та матеріали: вазони для кімнатних рослин, ґрунтова суміш, скляні банки, склянки з водою; кімнатні рослини: пеларгонія, традесканція, плющ, бегонія, фіалка, хлорофітум.

Хід роботи

(Закладіть вдома один із запропонованих дослідів. Вирощену рослину посадіть у вазон. Згодом покажете вчителю і однокласникам. Таким чином озелените клас, школу чи свою квартиру).

1. Приготуйте стебловий живець пеларгонії, традесканції чи плюща. Для цього зріжте верхню частину стебла (6—10 см), видаліть нижні листки. Живець посадіть у горщик з ґрунтовою сумішшю під кутом 45°. Зверху можна накрити скляною банкою.

2. Візьміть по два листки з черешком бегонії або фіалки. Один листок поставте у склянку з водою, так, щоб нижня частина черешка була занурена у воду. Спостерігайте, коли з’являться додаткові корінці. Потім пересадіть рослину в горщик для квітів. Другий листок посадіть похило у ґрунт. Зробіть висновок, яка рослина швидше прийнялась і пішла в ріст.

3. Візьміть кімнатну рослину хлорофітум, яка має довгі батоги з розетками. Поруч поставте другий вазон з ґрунтовою сумішшю. Посадіть туди розетку хлорофітуму зі сусіднього вазона. Полийте посаджений живець. Через деякий час, коли в рослини з’являться нові листки, відокремте його від материнського організму.

4. Протягом місяця ведіть спостереження за ростом та розвитком посаджених вами рослин. Результати своїх досліджень запишіть у зошитах.

5. Зробіть висновок про значення вегетативного розмноження декоративних рослин.

IV. Домашнє завдання.

1. Вивчити матеріал § підручника.

2. Закласти досліди дослідницько практикуму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити