Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
ЗАПИЛЕННЯ. ПРИСТОСУВАННЯ РОСЛИН ДО РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗАПИЛЕННЯ

Мета: сформувати поняття про запилення рослин; розглянути переваги перехресного запилення; розвивати спостережливість та вміння аналізувати.

Основні поняття і терміни: самозапилення, перехресне запилення, штучне запилення.

Обладнання: моделі квіток, гербарії, таблиця «Запилення».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання. (Біологічний диктант).

1. Квітка — це ...

2. Вісь квітки називають ...

3. Група квіток, розташованих на спільній осі, утворює ...

4. Прості суцвіття — це сукупність квіток, розташованих на ...

5. У вишні, цибулі, примули суцвіття — ...

6. Із кількох простих суцвіть на розгалуженій головній осі утворюються ...

7. У жита, пшениці суцвіття — ...

8. Процесу запліднення передує процес ...

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Запилення. Способи запилення. (Пояснення вчителя, складання схеми).

У насінних рослин процесу запліднення передує процес запилення.

Запилення — процес перенесення пилку з пиляків тичинок на приймочку маточки.

Самозапилення — процес перенесення пилку двостатевої квітки на приймочку маточки тої самої квітки. Самозапильні рослини: горох, квасоля, ячмінь, рис, просо та ін.

У природі найчастіше зустрічається перехресне запилення, коли пилок квітки однієї рослини переноситься на приймочку маточки квітки іншої рослини.

2. Пристосування рослин до різних типів запилення. (Розповідь вчителя з елементами бесіди та демонструванням таблиці «Запилення».)

Квітки комахозапильних рослин, як правило, яскраво забарвлені, великі, а якщо малі — то зібрані у суцвіття; мають приємний запах (вишня, айва, петунія, кульбаба). Пилку, порівняно з вітрозапильними рослинами, утворюється менше, але він великий і липкий. Комахозапильних рослин у природі більше.

Квітки вітрозапильних рослин переважно дрібні, малопомітні, з неяскравою оцвітиною без запаху.

У вітрозапильних рослин пилку утворюється багато, він дрібний, легкий, з гладенькою поверхнею. Багато вітрозапильних рослин зацвітають раніше, ніж розпускається листя (береза, ліщина, вільха).

Перевагою перехресного запилення є те, що особини обмінюються спадковою інформацією, а це дає матеріал для природного добору.

3. Штучне запилення рослин, його значення. (Розповідь учителя).

Штучне запилення здійснюється людиною (перенесення пилку з тичинок одних рослин на приймочку маточки інших різними способами). Його широко застосовують для виведення нових сортів, для підвищення врожаю в квітникарстві, садівництві, овочівництві, лісовому та парковому господарствах.

III. Закріплення вивченого матеріалу. (Тестові завдання).

Зазначте правильні відповіді.

1. Процесу запліднення у рослин передує процес:

A) розчинення;

Б) запилення;

B) проростання.

2. Самозапилення — це ...

A) процес перенесення пилку на приймочку маточки тої самої квітки.

Б) перенесення пилку з однієї рослини на іншу за допомогою вітру.

B) процес перенесення пилку одних квіток на приймочки маточок інших.

3. Природне перехресне запилення може здійснюватись:

A) вітром;

Б) людиною;

B) комахами;

Г) водою.

4. Вітрозапильні рослини мають квітки:

A) великі, поодинокі;

Б) яскраво забарвлені;

B) з приємним запахом;

Г) переважно дрібні, малопомітні.

5. Запилюються комахами рослини:

A) тополя, ліщина, береза;

Б) яблуня, вишня, горобина;

B) латаття, глечики.

6. Штучне запилення здійснюється:

A) водою;

Б) вітром;

B) людиною;

Г) тваринами.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити § підручника. Підготувати міні-проект «Квіти і комахи».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити