Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
ЗАПЛІДНЕННЯ. БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАПЛІДНЕННЯ

Мета: пояснити суть процесу запліднення у квіткових рослин, розкрити біологічне значення цього процесу та переваги статевого розмноження над вегетативним.

Основні поняття і терміни: подвійне запліднення, зигота, яйцеклітина, спермії, пилкові зерна, пилкова трубка, зародковий мішок, ендосперм, зародок.

Обладнання: модель квітки, таблиця «Подвійне запліднення квіткових рослин», відеоматеріал «Запліднення рослин».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання. (Біологічний диктант).

Процес перенесення пилку на приймочку маточки називають ...

Природне перехресне запилення може здійснюватися за допомогою ..., ..., ..., ... .

Квітки комахозапильних рослин ....

Для вітрозапильних рослин характерними є ...

Самозапилення — це перенесення пилку на приймочку маточки ...

Штучне запилення здійснюється ...

Штучне запилення застосовують для ...

II. Актуалізація опорних знань. (Фронтальна бесіда за запитаннями).

1. Які органи рослин належать до генеративних?

2. Які головні частини квітки?

3. Що утворюється в пиляках?

4. Де формуються яйцеклітини?

5. Яка будова маточки?

6. Які способи запилення ви знаєте?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Подвійне запліднення квіткових рослин. (Розповідь вчителя з демонструванням таблиці та схеми «Запліднення»). Після процесу запилення відбувається запліднення (злиття чоловічої статевої клітини з жіночою).

У різних рослин утворюється різна кількість пилкових зерен, які мають різну величину та нерівності зовнішньої оболонки.

Як ви вже знаєте, пилок потрапляє до маточки різними шляхами. На приймочці маточки він проростає пилковою трубкою, яка проникає до зародкового мішка. По пилковій трубці рухаються два спермії. Один з них зливається з яйцеклітиною, утворюючи зиготу, з якої буде розвиватися зародок насінини. Другий спермій зливається з центральною клітиною і дає початок ендосперму (особливій тканині, що містить запас поживних речовин для зародка).

2. С.Г. Навашин — відомий біолог, академік Академії наук СРСР.

Процес подвійного запліднення відкрив і вперше описав професор Київського університету С.Г. Навашин у 1898 році. Це явище він назвав подвійним заплідненням у квіткових рослин. Відкриття принесло йому світову славу.

3. Значення подвійного запліднення.

Подвійне запліднення — це два різні процеси. Із заплідненої яйцеклітини розвивається зародок. Злиття другого спермія з центральною диплоїдною клітиною заплідненням можна назвати умовно, бо з нього буде розвиватися не новий організм, а ендосперм, який постачає зародок поживними речовинами. Завдяки подвійному заплідненню новий організм матиме ознаки обох батьків, що забезпечує мінливість у природі. Внаслідок подвійного запліднення у квіткових рослин (на відміну від голонасінних) швидше накопичуються поживні речовини в насінні, а це прискорює дозрівання його після запліднення.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Перегляд неозвученого відеоматеріалу «Подвійне запліднення у квіткових рослин». Учні під керівництвом вчителя коментують, які процеси відбуваються, використовуючи наукові біологічні терміни, вивчені на уроці.

Інтерактивна гра «Мікрофон».

— Процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин називають ...

— Після потрапляння на приймочку маточки пилок ...

— Пилкова трубка проникає до ..., по ній рухаються ...

— У зародковому мішку містяться ...

— Один спермій зливається з ..., а другий — з ...

— Із заплідненої яйцеклітини буде розвиватися ..., а з заплідненої центральної клітини — ...

— Насінний зачаток після запліднення перетвориться на ...

— Вперше відкрив і описав процес подвійного запліднення у рослин вітчизняний вчений ...

V. Домашнє завдання.

Вивчити § підручника. Підготувати коротеньку розповідь-презентацію про улюблений плід.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити