Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
НАСІНИНА, її БУДОВА ТА ЗНАЧЕННЯ. СПОСОБИ ПОШИРЕННЯ ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ

Мета: сформувати поняття про насінину як зачаткову рослину, що містить зачаткові органи та запас поживних речовин; ознайомити учнів з будовою насіння однодольних та дводольних рослин; розширити знання про способи поширення плодів та насіння.

Основні поняття і терміни: насінина, зародкові корінець, стебельце та брунечка; зародок, ендосперм, сім’ядолі, однодольні та дводольні рослини.

Обладнання: таблиці «Будова насіння», «Поширення плодів та насіння», колекції насіння; замочене насіння пшениці, квасолі, гороху; лупи, препарувальні голки, чашки Петрі.

Структура уроку, основний зміст та методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання. (Усне опитування за запитаннями).

1. Що таке плід? З чого він складається?

2. Які розрізняють плоди за кількістю насінин? Наведіть приклади.

3. Які розрізняють плоди за характером оплодня? Назвіть типи плодів.

4. Які плоди називають розкривними, а які нерозкривними? Наведіть приклади.

5. У чому полягає біологічне значення плодів?

6. Яке значення плодів для людей?

II. Актуалізація опорних знань. (Закінчіть речення).

1. До генеративних органів рослин належать: плід, ... , ... . Плоди бувають однонасінні та ... .

2. До насінних рослин належать Голонасінні та .... У покритонасінних рослин насінина вкрита..., який захищає її від механічних ушкоджень та висихання.

III. Вивчення нового матеріалу. (Пояснення вчителя з демонстрацією таблиць та колекцій.)

1. Насіння — утвір насінних рослин, за допомогою якого ці рослини розмножуються. (Розповідь з елементами бесіди).

2. Будова насіння однодольних та дводольних рослин.

Лабораторне дослідження

Тема. Будова насінини.

Мета: вивчити будову насінини дводольних (квасолі) та однодольних (пшениці) рослин, порівняти їх (знайти спільні й відмінні ознаки).

Обладнання: лупа, препарувальний набір, сухе і намокле насіння квасолі і пшениці, таблиця «Будова насіння».

1. Розгляньте сухе та набубнявіле після замочування насіння квасолі.

2. За допомогою препарувальної голки зніміть шкірку з набубнявілого насіння.

3. Розділіть насіння на дві сім’ядолі, знайдіть та роздивіться зародок за допомогою лупи.

4. Розгляньте сухе та замочене насіння пшениці.

5. Чи можна зняти шкірку з намоченого насіння? Чи вдається розділити насінину на сім’ядолі?

6. За допомогою лупи роздивіться розрізану насінину пшениці. Знайдіть ендосперм, зародок.

7. У зошитах замалюйте схеми будови однодольних та дводольних рослин. Позначте насінну шкірку, ендосперм, зародок, зародковий корінець, стебельце, брунечку.

8. На основі дослідження зробіть висновок.

3. Хімічний склад та біологічне значення насіння.

4. Способи поширення плодів та насіння. (Повідомлення учнів про способи поширення плодів та насіння.)

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Вчитель аналізує та доповнює почуті повідомлення, разом з учнями заповнює на дошці таблицю поширення плодів і насіння.

V. Домашнє завдання.

Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити