Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОРГАНІВ У РОСЛИННОМУ ОРГАНІЗМІ

Мета: поглибити та розширити знання учнів про вегетативні та генеративні органи рослин. Обґрунтувати залежність функцій органів від їхньої будови, а також взаємозв’язок між ними; формувати бережне ставлення до природи.

Основні поняття та терміни: вегетативні (корінь, пагін, стебло, бруньки, листки), генеративні (квітка, насіння, пліе) органи.

Обладнання: кімнатні рослини, що перебувають у фазі цвітіння; гербарні зразки вищих рослин, таблиця «Будова рослинного організму», комп’ютер, проектор, екран.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності учнів. (Розповідь вчителя з демонструванням живих рослин, гербарних матеріалів. Складання схеми).

Організм багатоклітинних вищих рослин є складною відкритою саморегулюючою системою.

Клітини → тканини → органи → організм

Основні властивості організму: ріст, розвиток, обмін речовин, перетворення енергії, здатність до саморегуляції та розмноження.

Органи рослин мають різну будову, виконують певну функцію та взаємопов’язані з іншими органами цього організму.

II. Вивчення нового матеріалу. (Самостійна робота учнів в групах).

Кожна група учнів розказує про певний орган рослини, його будову та виконувані функції, демонструє підготовлений матеріал.

1. Корінь — вегетативний орган, який закріплює рослину в ґрунті.

Функції кореня:

1) утримує рослину в субстраті;

2) поглинає воду та розчинені в ній мінеральні речовини;

3) транспортує ці речовини в надземну частину рослини;

4) виділяє в ґрунт продукти обміну речовин;

5) запасає поживні речовини;

6) є органом вегетативного розмноження.

Демонструють різні типи кореневих систем (стрижневу та мичкувату). Відеоматеріал «Видозміни коренів» (рослини, яким притаманні певні видозміни кореня).

2. Пагін — вегетативний надземний орган пристосований до життя в повітряному середовищі.

Стебло — осьова частина пагона.

Внутрішня будова стебла.

Функції стебла:

1) об’єднує всі частини пагона (листки, бруньки);

2) здійснює взаємозв’язок усіх частин рослини;

3) забезпечує транспорт води та мінеральних речовин (висхідний потік) та органічних (низхідний потік);

4) здійснює фотосинтез;

5) є органом вегетативного розмноження;

6) запасає поживні речовини.

Перегляд відеоматеріалу «Різноманітність стебел».

На основі переглянутого та вивченого на минулих уроках матеріалу учні дописують запропоновані схеми (по варіантах)

І-В. За розташуванням у просторі

ІІ-В. У різних життєвих форм рослин

ІІІ-В. За формою

3. Листок — бічна частина пагона з обмеженим ростом. (Розповідь з демонструванням схеми та таблиць).

Функції листків:

1) основний орган фотосинтезу;

2) випаровування води;

3) газообмін;

4) запасає поживні речовини;

5) орган вегетативного розмноження.

Школярі даної групи пропонують учням класу назвати типи листків, характерні для перелічених рослин:

• У берези, дуба, клена — ... (прості черешкові листки)

• У кукурудзи, пшениці — ... (прості сидячі листки)

• У каштана, люпину — ... (пальчастоскладні)

• У суниці, конюшини — ... (трійчастоскладні)

• У гороху, жовтої акації — ... (парноперистоскладні)

• У горобини — ... (непарноперистоскладні).

4. Брунька — зачатковий пагін із вкороченими міжвузлями. (Демонстрування відеоматеріалу).

Із вегетативних бруньок розвиваються стебла і листки; з генеративних — квітка або суцвіття.

За місцем розташування бруньок на пагоні розрізняють:

5. Квітка — орган статевого розмноження рослин.

Функції квітки:

1) формування маточок з насінними зачатками;

2) формування тичинок з пилковими зернами;

3) запилення;

4) запліднення;

5) формування насіння та плоду.

Квітки з простою та складною оцвітиною. Квітки одностатеві, двостатеві, нестатеві.

6. Насіння — генеративний орган рослин, що містить зародок, за допомогою якого рослина поширюється в природі.

Однодольні та дводольні рослини.

Будова насіння одно- та дводольних рослин.

Функції насінини:

1) захищає зародок;

2) є органом насінного розмноження;

3) запасає поживні речовини.

Учні обґрунтовують, чому для проростання насіння необхідні вода, кисень, оптимальна температура навколишнього середовища, пухкий ґрунт та сонячне світло.

7. Плід — генеративний орган рослин, що містить у собі насіння та утворюється в квітці після запліднення.

Функції плодів:

1) захист насінини від висихання та механічних ушкоджень;

2) запасає воду та поживні речовини;

3) сприяє розповсюдженню насіння рослин.

Інтерактивна гра «Мікрофон»

1. Плоди бувають однонасінні та ... .

2. Насіння утворюється в покритонасінних та ... рослин.

3. У покритонасінних рослин насіння вкрите ...

4. Стручок, стручечок — це ... плоди.

5. У вівса, пшениці, жита — тип плоду ... .

6. Ягода, яблуко — це ... плоди.

7. Однонасінні соковиті плоди у таких рослин ... .

8. Плоди та насіння поширюються за допомогою: вітру, ... , ... .

Вчитель підводить підсумок уроку, відзначає найактивніших учнів кожної групи, найбільш цікавий та оригінальний матеріал; чіткість та науковість викладеної інформації.

Виставляє та обґрунтовує оцінки учням.

III. Домашнє завдання.

Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити