Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ РОСЛИН

Мета: сформувати знання про різноманітність живих організмів; дати поняття про систематику рослин; ознайомити з основними таксономічними одиницями.

Основні поняття і терміни: систематика, царство, відділ, клас, родина, вид, таксономічні одиниці.

Обладнання: стенд «Основні систематичні категорії царства Рослини», таблиці рослин різних відділів; портрет К. Ліннея.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання.

Чи правильні твердження:

1. Корінь, пагін, квітка — вегетативні органи рослини.

2. Корінь поглинає з ґрунту воду та розчинені в ній мінеральні речовини.

3. Стебло, листки і бруньки — складові частини пагона.

4. У стеблі може відбуватися процес фотосинтезу.

5. Основною функцією стебла є закріплення рослини в ґрунті.

6. Листок — це бічна частина пагона.

7. Через листок відбувається газообмін та транспірація води.

8. У клена, вишні та яблуні — складні листки з дуговим жилкуванням.

9. Пелюстки та чашолистики — головні частини квітки.

10. Процес запилення передує процесу запліднення.

11. Кілки бувають нестатеві.

12. Квітки бувають верхівкові, бічні та пазушні.

13. Насіння однодольних рослин містить ендосперм.

14. Плоди бувають однонасінні та двонасінні.

15. У картоплі, помідорів — плід ягода.

16. Шишка сосни — багатонасінний плід.

II. Актуалізація опорних знань. (Бесіда за запитаннями).

1. Що вивчає наука біологія?

2. Які царства живої природи ви знаєте?

3. Як називається біологічна наука, яка вивчає будову, функціонування та різноманітність рослин?

4. Які методи дослідження рослинних організмів ви знаєте?

5. Як ви думаєте: на Землі існує більше видів рослин чи тварин?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Різноманітність рослинних організмів. Одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми. (Розповідь вчителя з демонструванням таблиць із зображенням різноманітних рослин.)

2. Систематика рослин — наука, яка вивчає і впорядковує природну систему сучасних і вимерлих видів рослин та класифікує їх на певні систематичні групи (таксони).

Карл Лінней — засновник систематики. (Розповідь вчителя з демонструванням портрета вченого).

3. Вид — найменша одиниця класифікації живих організмів. (Розповідь вчителя, записи в учнівських зошитах).

К. Лінней запропонував давати латинські назви рослинам за подвійною номенклатурою.

4. Основні таксономічні одиниці.

Царство — найвища таксономічна одиниця рослин. Вид — найменша таксономічна одиниця. (Пояснення вчителя і складання схеми основних систематичних категорій царства Рослини).

IV. Закріплення вивченого матеріалу. (Тестові завдання).

Виберіть правильну відповідь.

1. Наука, яка вивчає класифікацію живих організмів, називається:

A) ботанікою

Б) систематикою

B) цитологією

Г) екологією

2. Видову латинську назву рослинам давати двома словами запропонував:

A) Ж. Б. Ламарк

Б) Ч. Дарвін

B) К. Лінней

Г) В. Вернадський

3. Основні таксономічні одиниці в систематиці рослин:

A) квітка

Б) вид

B) родина

Г) тип

4. Найбільша таксономічна одиниця:

A) царство

Б) підцарство

B) клас

Г) вид

5. Суниця лісова і суниця городня належать до:

A) класу Розові

Б) типу Розові

B) родини Розові

Г) відділу Розові

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника, повторення § ... .

2. Підготуватись до контрольної роботи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити