Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 3. Рослини
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. РОСЛИНИ

Мета: визначити рівень засвоєння учнями основних понять та навчального матеріалу з теми «Рослини», оцінити знання учнів про основні процеси життєдіяльності рослин та вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою та функціями органів.

І варіант

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Гамети — це:

A) особливі органи;

Б) особливі тканини;

B) статеві клітини;

Г) речовини, необхідні для життя.

2. Головні частини квітки:

A) маточка і пелюстки;

Б) тичинки і маточки;

B) пелюстки і квітконіжка;

Г) чашолистики й пелюстки.

3. Суцвіття бувають:

A) прості і складні;

Б) однодомні та дводомні;

B) самозапильні та перехреснозапильні;

Г) поодинокі та зібрані групами.

4. У ромашки, соняшника, айстри суцвіття:

A) головка;

Б) щиток;

B) зонтик;

Г) кошик.

5. У вітрозапильних рослин квітки:

A) поодинокі та яскраві;

Б) дрібні та зібрані у суцвіття;

B) великі з привабливим запахом;

Г) мають яскраву оцвітину.

6. Із заплідненої яйцеклітини буде утворюватись:

A) зигота;

Б) ендосперм;

B) зародковий корінець;

Г) зародкова брунечка.

7. Плід утворюється:

A) у насінних рослин;

Б) у всіх рослин;

B) тільки в квіткових рослин;

Г) у комахозапильних рослин.

8. За будовою насіння рослин поділяють на:

A) двосім’ядольні та багатосім’ядольні;

Б) односім’ядольні та багатосім’ядольні;

B) однодольні та дводольні;

Г) односім’ядольні та двосім’ядольні.

9. Систематика — це наука, яка вивчає:

A) будову суцвіть;

Б) взаємозв’язки живих організмів між собою;

B) різноманітність живих організмів та їх класифікацію;

Г) будову живих організмів.

10. С.Г. Навашин —

A) основоположник систематики;

Б) відкрив процес запилення;

B) відкрив процес подвійного запліднення;

Г) поділив рослини на вищі та нижчі.

11. Завдання на встановлення відповідності.

11. Установіть відповідність між назвою рослини та властивим їй типом листків.

А) прості черешкові листки

1. конюшина

Б) сидячі листки

2. клен

В) пальчастоскладні

3. пшениця

Г) трійчастоскладні

4. каштан

12. Установіть відповідність між назвою органа та виконуваною ним функцією.

А) корінь

1. Здійснює процес фотосинтезу.

2. Є опорою, виконує провідну функцію.

3. Закріплює рослину в ґрунті.

4. Захищає зародок.

Б) листок

В) стебло

Г) насінина

III. Завдання на встановлення послідовності процесу.

13. Установіть послідовність процесу утворення плодів.

A) запилення;

Б) цвітіння;

B) запліднення;

Г) утворення насіння та плодів.

14. Розмістіть наведені таксономічні категорії у висхідному порядку.

A) клас;

Б) родина;

B) вид;

Г) відділ.

IV. Завдання відкритого типу.

15. Охарактеризуйте будову квітки. Поясніть значення квітки в життєдіяльності рослин.

II варіант

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Маточка квітки складається з:

A) квітконіжки та квітколожа;

Б) тичинкової нитки та пиляка;

B) приймочки, стовпчика та зав’язі;

Г) чашечки та віночка.

2. Квітки бувають:

A) одностатеві та двостатеві;

Б) одностатеві та багатостатеві;

B) багатостатеві та двостатеві;

Г) нестатеві та багатостатеві.

3. До простих суцвіть належать:

A) кошик і волоть;

Б) зонтик і складний зонтик;

B) китиця і колос;

Г) волоть і головка.

4. У конвалії, смородини, черемхи, суцвіття:

A) простий колос;

Б) щиток;

B) складний колос;

Г) китиця.

5. У комахозапильних рослин квітки переважно:

A) великі з привабливим запахом;

Б) дрібні, безбарвні;

B) без нектарників, з великими пиляками;

Г) утворюють багато сухого пилку.

6. Зернівка кукурудзи, жолудь дуба — це:

A) багатонасінні сухі плоди;

Б) сухі нерозкривні плоди;

B) сухі розкривні плоди;

Г) однонасінні соковиті плоди.

7. В утворенні плоду беруть участь:

A) тичинки і маточки;

Б) пелюстки та чашолистики;

B) квітконіжка і оцвітина.

Г) зав’язь маточки та інші частини квітки.

8. Плоди та насіння можуть поширюватись:

A) тільки вітром та людиною;

Б) транспортом та водою;

B) вітром, водою, тваринами, людиною;

Г) самопоширенням та тваринами.

9. Органами вегетативного розмноження можуть бути:

A) корінь, стебло, квітка;

Б) листок, насіння, плід;

B) корінь, пагін, листок;

Г) насіння, корінь, квітка.

10. Міжнародна видова назва подається:

A) українською мовою;

Б) російською мовою;

B) латинською мовою;

Г) англійською мовою.

II. Завдання на встановлення відповідності:

11. Установіть відповідність між типом плоду та рослиною, для якого він характерний.

А) супліддя

1. квасоля

Б) кістянка

2. капуста

В) біб

3. слива

Г) стручок

4. ананас

12. Установіть відповідність між назвою рослини та властивим їй способом поширення плодів та насіння.

А) вітром

1. горобина

Б) водою

2. розрив-трава

В) птахами

3. кульбаба

Г) саморозкиданням

4. латаття біле

III. Завдання на встановлення послідовності.

13. Установіть послідовність етапів розвитку рослинного організму.

A) насіння;

Б) проросток;

B) цвітіння;

Г) доросла рослина.

14. Розмістіть наведені таксономічні категорії у низхідному порядку:

A) родина;

Б) клас;

B) вид;

Г) царство;

Д) відділ.

IV. Завдання відкритого типу.

15. Яке біологічне значення плодів у житті рослин?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити