Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 4. Різноманітність рослин
ВОДОРОСТІ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

Мета: сформувати знання про особливості будови, життєдіяльності, розмноження водоростей як найбільш просто організованих рослин; ознайомити з особливостями середовища існування водоростей; удосконалити навички роботи з мікрооб’єктами та мікроскопом.

Основні поняття і терміни: водорість, нижчі рослини, середовище життя, одноклітинні, колоніальний організм, багатоклітинний організм, талом, ризоїди, хлоропласт, пігмент, гамета (статева клітина), яйцеклітина, сперматозоїд, запліднення, зигота, зооспора, гаметофіт, спорофіт, вегетативне розмноження.

Обладнання: гербарні екземпляри водоростей, таблиці «Водорості», живі водорості, мікроскопи, піпетки, предметні та накривні скельця, препарувальні голки, розчин йоду.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні ми повинні з’ясувати особливості будови і життєдіяльності ще однієї групи рослин — водоростей, їхнє середовище існування та різноманітність.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Загальна характеристика водоростей. (Розповідь учителя з елементами бесіди та використанням таблиці «Водорості»).

— Водорості — нижчі рослини. Тіло водоростей — це слань (талом) різної форми, тобто не розчленоване на корінь, стебло, листки; може бути одно- і багатоклітинним або колоніальним. Клітини водоростей мають целюлозну клітинну стінку.

— Слань водоростей містить різні пігменти (хлорофіл, каротин, ксантофіл, фікоеритрин), які забарвлюють її в зелений, бурий або червоний кольори.

— Розміри водоростей — від тисячних часток міліметра до кількох десятків метрів.

— Спосіб живлення водоростей — автотрофний і міксотрофний.

2. Розмноження водоростей. (Розповідь учителя з елементами бесіди та складанням схеми).

Спори — це мікроскопічні зачатки рослинних організмів, які служать для розмноження і поширення рослин. Вони можуть утворюватися у звичайних клітинах водоростей.

Спорофіт — нестатеве покоління.

Гаметофіт — статеве покоління.

3. Середовище існування водоростей. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

Середовище існування водоростей — прісні й солоні водойми, вологі ділянки суші, кора дерев, ґрунт, можуть оселятись всередині інших живих організмів.

4. Різноманітність водоростей. (Розповідь учителя з елементами бесіди та складанням схеми).

5. Відділ Зелені водорості, їх різноманітність. (Розповідь учителя з елементами бесіди та складанням схеми)

6. Особливості будови та життєдіяльності зелених водоростей. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

7. Особливості будови та життєдіяльності діатомових водоростей. (Розповідь учителя).

Відділ Діатомових водоростей налічує близько 15 тисяч видів одноклітинних або колоніальних рослин.

Характерною ознакою діатомових водоростей є наявність кремнеземного панцира, який складається з двох частин, що налягають одна на одну, як дві половинки чашки Петрі. Верхня частина панцира більша за нижню частину. Будова клітини типова для водоростей.

Діатомові водорості здатні до фотосинтезу. Продукт асиміляції — олія.

Розмножуються вони статево і вегетативно (поділом клітини).

Поширені в прісних, солонуватих водоймах, ґрунті.

Діатомові водорості бувають різноманітної форми (булави, півмісяця, ромба, багатокутника).

Представники: пінулярія, навікула, плактонієла, гоморонема, мікмофора, пентакрінус, піргодіскус, трицератіум.

8. Особливості будови та життєдіяльності бурих водоростей. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

До відділу Бурі водорості відносять 1500 видів морських водоростей. Талом цих водоростей може коливатися від мікроскопічної до гігантської довжини і сягати 60 метрів завдовжки. Пігменти (хлорофіл, каротин, ксантофіл, фікоеритрин) надають водоростям бурого кольору. Мають ризоїди (видозмінені клітини).

Розмноження — вегетативне, спорами або зооспорами і статеве.

Продукт асиміляції — полісахариди (ламінарит, маніт).

Для них характерне чітке чергування поколінь з переважанням у життєвому циклі спорофіту.

Бурі водорості живуть на глибині до 20 м і мають ризоїди. Представники: сарган, ламінарія, або морська капуста, макрацистис, фукус, диктіота, цистозейра.

9. Особливості будови та життєдіяльності червоних водоростей. (Розповідь учителя з презентаціями).

До відділу Червоні водорості відносять 2500 видів переважно морських високоорганізованих водоростей з розгалуженим таломом у вигляді кущиків, пластинок.

Талом їх рожево-червоного кольору за наявності пігментів: фікоеритрину, фікоціану, ксантофілу, каротину, хлорофілу. Живуть на глибині до 200 м. Розмножуються вони вегетативно, спорами і статево.

Представники: філофора, делясерія, кораліна, порфира, церамія.

10. Значення водоростей у природі та житті людини. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

Роль водоростей в екосистемах:

— утворення та нагромадження органічної речовини, яка використовується для живлення водних організмів;

— збагачення води киснем за рахунок процесу фотосинтезу;

— разом з бактеріями беруть участь у процесах самоочищення води;

— беруть участь в утворенні гірської породи — діатоміту;

— сприяють збагаченню ґрунту на азот і впливають на структуру ґрунту.

Значення водоростей у практичній діяльності людини:

— використовуються у харчовій промисловості (із водорості філофори добувають агароїд — речовину, яку використовують в медицині, кондитерській промисловості; із червоної водорості — фурцелярії виготовляють цукерки, поживне середовище — агар).

— корм для худоби; в їжу.

— добрива, що прискорюють ріст рослин.

— у фармацевтичній промисловості для добування йоду, брому, вітамінів, замінників крові, препаратів проти згортання крові.

— як індикатори забруднення води органічними речовинами (хара);

— водяна сітка виділяє речовини, що знешкоджують шкідливі бактерії — збудників паратифу, висипного тифу.

— сировина для виготовлення паперу, тканин, хірургічних ниток, синтетичних матеріалів.

— з водоростей одержують калійні солі, целюлозу, спирт, оцтову кислоту.

— водорості — об’єкт науково-дослідницької роботи.

Хлорелу використовують у космічних дослідженнях, як продукт харчування. Вона здатна нормалізувати газообмін в кабіні корабля. Хлорела містить: 50% білка, 20% цінних жирів, 10—20% вуглеводів та ряд вітамінів (А і С).

Негативна роль водоростей:

— масове розмноження зумовлює «цвітіння води, що може призвести до задухи риб;

— руйнують гідроспоруди;

— утруднюють судноплавство, рибний промисел. Негативний вплив на життєдіяльність водоростей має

забруднення водойм різноманітними побутовими відходами, гербіцидами, отрутохімікатами, відходами промислового виробництва.

III. Закріплення.

Лабораторне дослідження

Тема. Будова зелених нитчастих водоростей.

Мета: ознайомити учнів з особливостями будови зелених нитчастих водоростей на прикладі спірогіри.

Обладнання: живі об’єкти зеленої нитчастої водорості спірогіри, препарувальний набір, мікроскоп, піпетки, фільтрувальний папір, накривні і предметні скельця.

Інструктивна картка

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. Приготуйте мікропрепарат нитчастої водорості.

3. Розгляньте нитку спірогіри за допомогою мікроскопа. Вона складається з довгих циліндричних клітин.

4. Розгляньте стрічкоподібні хлоропласти.

5. У центрі клітини знайдіть ядро, «підвішене» на цитоплазматичних тяжах. Щоб краще побачити його, додайте до мікропрепарату розчин йоду. Ядро зафарбується в золотистий колір.

6. Намалюйте побачене та підпишіть складові частини спірогіри.

7. Зробіть висновок про особливості будови та життєдіяльності багатоклітинних нитчастих зелених водоростей.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити