Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 4. Різноманітність рослин
ПАПОРОТІ. ПЛАУНИ. ХВОЩІ. ПРИСТОСУВАЛЬНІ РИСИ БУДОВИ І ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Мета: сформувати знання про особливості будови та життєдіяльності плаунів, хвощів і папоротей; визначити риси пристосованості до умов життя; ознайомити з їх різноманітністю.

Основні поняття і терміни: плаун, стебло, стробіл, гаметофіт, кореневище, вузол, міжвузля, спороносний пагін, вегетативний пагін, заросток, вайя, сорус.

Обладнання: таблиці: «Хвощі та плауни», «Папоротеподібні»; гербарні екземпляри плаунів, хвощів, папоротей.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань. (Графічний диктант).

Текст диктанту містить як правильні, так і хибні твердження. Для виконання диктанту вводимо спільні умовні позначення.

□ — правильне твердження

Δ — хибне твердження

Непарні цифри — І варіант

Парні цифри — II варіант

1. Спорофіт — це нестатеве покоління мохоподібних.

2. Мохоподібні здатні вбирати вологу з атмосфери за допомогою листків, ризоїдів.

3. У зелених мохів тіло почленоване на листки, стебло та корінь.

4. Гаметофіт — це статеве покоління мохоподібних.

5. Середовище життя мохів — це вологі ліси, скелі, степи, кора дерев.

6. Дводомні рослини — рослини, в яких статеві органи розміщуються на різних особинах.

7. Мохоподібні вбирають вологу з атмосфери завдяки особливостям будови листків.

8. У життєвому циклі мохів переважає гаметофіт.

9. Вегетативне тіло мохоподібних представлене сланню.

10. Розвиток гаметофіта в усіх мохів починається із зиготи.

11. Вегетативне тіло мохоподібних має великі розміри.

12. Мохи здатні висихати до повітряно-сухого стану, залишаючись при цьому живими.

13. Фотосинтез у мохоподібних може відбуватись навіть під снігом і в темних печерах.

14. Антеридії і архегонії розвиваються на верхівках стебел.

15. У життєвому циклі мохів переважає спорофіт.

16. Запліднення відбувається за участі води.

17. Спорофіт мохів не пов’язаний із гаметофітом.

18. За допомогою ризоїдів мохи закріплюються у ґрунті.

19. Спорофіт отримує від гаметофіта воду і поживні речовини.

20. У мохоподібних є провідна тканина.

21. У дорослих рослин сфагнуму ризоїди відсутні.

22. Коробочка, де утворюються спори у мохів, має спеціальне пристосування для розсіювання.

Дешифратор:

І варіант

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II варіант

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Загальна характеристика плаунів. (Розповідь учителя).

Чисельність плаунів до 1400 видів.

а) Плауни — трав’янисті рослини, до 30 см у висоту, тіневитривалі.

б) У їх життєвому циклі переважає спорофіт.

в) Середовище життя — хвойні ліси, заболочені луки, тропічні райони.

г) Вегетативне тіло плаунів має листкостеблову будову (пагін, корінь).

д) Добре розвинуті провідні та покривні тканини.

е) Стебло дихотомічне, тобто вилчасто розгалужене. Стебло і гілки вкриті маленькими вузькими ланцетоподібними листочками з ворсинками на кінчиках.

є) Влітку на верхівці спороносних гілок виростають 2—5 спороносних стробілів (шишок). Стробіли утворюють особливі листки — спорофіли, на яких розвиваються спорангії зі спорами.

ж) Представники: плаун булавоподібний, молодильник, плаун колючий, плаун-баранець.

з) Серед плаунів є рівноспорові і різноспорові рослини.

2. Особливості розмноження плаунів. (Розповідь учителя).

Спора висипається зі стробіла, потрапляє в ґрунт. Через 5—7 років вона проростає, утворивши заросток (гаметофіт) — невеличку підземну бульбочку. Таких бульбочок у ґрунті буває багато, але виживають лише ті, які зустрічаються з гіфами гриба. Гаметофіт продовжує розвиватися і аж через 12—14 років на його тілі визрівають антеридії і архегонії. Сперматозоїд, потрапивши до яйцеклітини, запліднює її. Із зародка розвивається молода рослина (спорофіт). Повинно пройти не менше 20 років, поки виросте дорослий плаун. Ось чому плауни розмножуються переважно вегетативно. У рівноспорових гаметофіт однодомний, у різноспорових — дводомний.

Клітини гаметофіту не мають хлорофілу, тому він живиться сапротрофним способом.

3. Різноманітність плаунів. (Розповідь вчителя.)

Представники: плаун булавоподібний, молодильник, плаун колючий, плаун-баранець. До Червоної книги занесені плаун колючий і плаун-баранець. Охороняються вони в Карпатському та Поліському заповідниках, лісових заказниках.

4. Пристосувальні риси будови і життєдіяльності плаунів до умов існування. (Бесіда.)

— Поява провідної та покривної тканин.

— Поява пагона і кореня.

— Переважає у життєвому циклі спорофіт.

— Вегетативне розмноження.

5. Загальна характеристика хвощів. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

Чисельність хвощів близько — 30 видів.

а) Хвощі — трав’янисті рослини, до 40 см у висоту, стебло просякнуте кремнеземом.

б) В їх життєвому циклі переважає спорофіт.

в) Середовище життя — можуть жити як у болотистих, так і в сухих місцях.

г) Спорофіт у хвощів складається із горизонтально розташованого підземного стебла — кореневища, від якого відходять тонкі, галузисті корені і членисті надземні стебла. Бічні гілки кореневища здатні утворювати невеликі бульби з запасом поживних речовин (крохмалю). Стебло розчленоване на вузли і міжвузля. У вузлах розміщуються кільцями бічні гілочки. Фотосинтез у хвощів здійснюється стеблом. Листки у хвощів відсутні, вони мають вигляд рубців, які утворюють піхву, що прикриває вузол.

д) Хвощам властивий вставний ріст (у вузлах) і верхівковий.

е) Крім асиміляційних стебел (вегетативних літніх) у хвоща польового є ще нерозгалужені спороносні пагони бурого кольору, на кінцях яких знаходяться стробіли (утворюються спори).

є) Представники: хвощ польовий, хвощ лучний, хвощ болотний.

ж) Гаметофіт — дводомний; після запліднення із зиготи розвивається зародок, який живе за рахунок гаметофіту, поки не утворяться корені та надземні пагони.

6. Риси пристосованості хвощів до умов життя (технологія «Мікрофон»);

— поява кореневища;

— вегетативне розмноження;

— вміст кремнезему у вегетативному тілі;

— здійснення фотосинтезу в стеблах;

— подвійний ріст: вставний, верхівковий;

— запас поживних речовин у бульбах;

— розвиток зародка за рахунок гаметофіта.

7. Загальна характеристика папоротей. (Розповідь учителя зі складанням схеми).

Папороті представлені як трав’янистими і деревоподібними формами (до 25 м), так і епіфітними, які ростуть на стовбурах дерев. У життєвому циклі переважає спорофіт. Листки великі, перисторозсічені. У молодому віці листки зазвичай равликоподібно закручені й ростуть верхівкою, як пагони. Мають особливу назву — вайї. На нижній поверхні листка знаходяться коричневі горбики — соруси з розташованими в них спорангіями. У спорангіях утворюються гаплоїдні спори.

Схема циклу розвитку папоротеподібних

8. Різноманітність папоротей. (Розповідь учителя і складання схеми).

Папороті висотою до 40 м вимерли і під впливом різних факторів без доступу кисню перетворилися на кам’яне вугілля. До Червоної книги України занесені: вудсія альпійська, адіантум венерине волосся, ключ-трава, сальвінія плаваюча. Вудсія альпійська може швидко зникнути, оскільки дуже реагує на зміну умов існування, особливо на забруднення повітря. Адіантум венерине волосся зникає внаслідок порушення місця зростань. Охороняють папороті в заповідниках: мис Мартьян, Ялтинському гірсько-лісовому; ключ-трава — в Карпатському заповіднику.

9. Риси пристосованості папоротей до умов існування (технологія «Мікрофон»):

— кореневище, додаткові корені;

— заросток, наявність води для запліднення;

— соруси на нижній поверхні листка;

— поява всіх тканин рослинного організму;

— перевага в життєвому циклі спорофіта;

— листки з довгим черешком;

— відкладання органічних речовин про запас у кореневищі.

III. Закріплення знань учнів.

Лабораторне дослідження

Тема. Будова папоротей.

Мета: ознайомити учнів з особливостями будови папоротей на прикладі щитника чоловічого.

Обладнання: гербарні зразки або живі екземпляри щитника чоловічого.

Інструктивна картка

1. Розгляньте спороносну рослину щитника чоловічого. Знайдіть кореневище та корені, що відходять від нього.

2. Розгляньте листок щитника чоловічого. Зверніть увагу на його форму, розмір і забарвлення. Як росте листок папороті?

3. На нижній поверхні листка знайдіть бурі горбики — соруси (скупчення спорангіїв). Що в них утворюється?

4. Намалюйте в зошиті загальний вигляд папороті й позначте її органи.

5. Зробіть висновок про те, що папороть — вища спорова рослина. Перелічіть, які переваги отримали папоротеподібні над мохоподібними у зв’язку з виходом на суходіл.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити