Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Вступ
ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (МЕДИЦИНІ, СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ, У СПРАВІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТОЩО)

УРОК 4. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (МЕДИЦИНІ, СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ, У СПРАВІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТОЩО)

Мета: формувати знання про значущість біології у життєдіяльності людини і в пізнанні законів життя живих істот, які дозволяють людині розв’язати життєво важливі проблеми — браку їжі, забруднення навколишнього середовища, діагностики та лікування, профілактики багатьох хвороб.

Основні поняття і терміни: рослинництво, тваринництво, біотехнологія, генна інженерія, спадкові хвороби, біоніка.

Обладнання: таблиці «Сорти культурних рослин», «Породи свійських тварин».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Перевірка домашнього завдання. (Бесіда).

1. Що є свідченням того, що біологія комплексна наука? Відповідь обґрунтуйте.

2. На яких рівнях організації знаходяться такі організми, як бактерія, кіт, людина, шипшина? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

3. Що таке біосистеми? Наведіть приклади біосистем та поясніть, чому їх вважають відкритими.

4. Тестові завдання. Виберіть із запропонованих відповідей правильні.

1. Вид це:

а) окремий організм;

б) сукупність організмів, подібних за особливостями будови та процесами життєдіяльності, які вільно схрещуються між собою і дають плідне потомство.

2. Різноманітність живих істот вивчає наука:

а) мікробіологія;

б) фізіологія;

в) генетика;

г) систематика.

3. Основними методами біології є:

а) спостереження;

б) порівняння;

в) вимірювання;

г) експеримент.

4. Моделювання як метод дослідження живих систем, — це:

а) опис біологічних явищ;

б) імітування процесів, що недоступні для безпосереднього спостереження;

в) знаходження загальних закономірностей в будові та властивостях біологічних об’єктів;

г) удосконалення процесів та явищ природи.

II. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності. (Бесіда, постановка проблемних запитань).

1. Які глобальні екологічні проблеми сучасності?

2. Як ці проблеми здатна розв’язати людина, маючи біологічні знання?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Пізнання історичного розвитку органічного світу, формування світогляду людини. (Бесіда з учнями).

2. Значення біології для забезпечення людини продовольством. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

Швидкі темпи збільшення кількості населення планети, постійне зменшення територій, охоплених сільськогосподарським виробництвом, призвело до глобальної проблеми сучасності — браку їжі. Цю проблему здатні розв’язати такі науки, як рослинництво і тваринництво, що ґрунтуються на досягненнях генетики та селекції.

Завдяки знанню законів спадковості і мінливості можна створити високопродуктивні сорти рослин і породи свійських тварин, що дозволяють інтенсивно вести сільськогосподарське виробництво і задовольнити потреби населення планети в продуктах харчування.

3. Успіхи та відкриття в біології визначають рівень сучасної медицини. (Бесіда).

а) Що використовує людина у випадку захворювання?

б) Як отримують лікарські препарати?

в) Що таке антибіотики?

г) Які завдання стоять перед сучасною медициною? (Продовження життя людини, зменшення дитячої смертності, перемога над СНІДом та раковими хворобами).

д) Досягнення сучасної медицини (використання апарату, що забезпечує штучну вентиляцію легень, штучні нирки, суглоби, клапани тощо).

е) Запобігання (профілактика) та ефективне лікування деяких спадкових хвороб.

4. Досягнення сучасної біології в промисловому біологічному синтезі. Біотехнологія. Генна інженерія. (Пояснення вчителя на доступному для учнів рівні).

5. Боротьба зі шкідниками, хворобами культурних рослин та паразитами тварин. Біологічні методи боротьби. (Розповідь з елементами бесіди).

6. Біологія — теоретична основа розвитку біоніки. (Розповідь учителя, повідомлення учнів).

Інженери, конструктори, суднобудівники, архітектори та інші вчені в дослідженнях біологів шукають нові принципи і підходи до створення механізмів, приладів і конструкцій.

7. Охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, збереження видового різноманіття — важливі проблеми сучасності, які можливо вирішити на основі знання біологічних законів.

(Розповідь учителя з елементами бесіди, презентації слайдів).

IV. Закріплення знань учнів.

1. Складіть схему «Значення біології у житті людини».

2. Які лікарські рослини і з якою метою використовуються у вашій місцевості?

3. Які біологічні способи боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин вам відомі?

4. Яким чином вчені використовують принципи будови і функціонування живих систем для створення технічних моделей?

5. Чому охороняти навколишнє середовище та біоту — це необхідність сучасності?

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити