Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 4. Різноманітність рослин
ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ) РОСЛИНИ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. ПРИСТОСУВАЛЬНІ РИСИ БУДОВИ І ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Мета: розглянуги характерні особливості покритонасінних як найбільш високоорганізованих рослин; вказати переваги покритонасінних над іншими групами рослин.

Основні поняття і терміни: покритонасінні, вторинний ендосперм, подвійне запліднення.

Обладнання: гербарії покритонасінних рослин, модель квітки, таблиця «Покритонасінні».

Структура уроку, основний міст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів. (Самостійна робота учнів).

Із запропонованого переліку ознак виберіть ознаки папоротей — перший варіант, голонасінних —другий варіант.

1. Сучасні представники — здебільшого трав’янисті рослини.

2. Представники переважно дерева та кущі.

3. Багаторічні трав’янисті рослини.

4. Добре розвинений головний корінь.

5. Наявне кореневище, від якого відростають додаткові корені.

6. Листки в молодому віці здебільшого закручені в равлик.

7. Листки найчастіше мають вигляд лусок або голок.

8. У стеблі переважає деревина, в якій є смоляні ходи.

9. Є рівноспорові і різноспорові рослини.

10. Всі представники різноспорові рослини.

11. Гаметофіти розвиваються і живуть на спорофіті, живлячись за рахунок його поживних речовин.

12. Гаметофіт живиться автотрофно, веде самостійний спосіб життя.

13. Для запліднення потрібна вода.

14. Для запліднення вода не потрібна.

15. Сперматозоїд до яйцеклітини потрапляє за допомогою пилкової трубки.

16. Сперматозоїд до яйцеклітини потрапляє за допомогою води.

17. Зі спори розвивається гаметофіт.

18. Із зиготи розвивається зародок.

19. Рослини розмножуються насінням.

20. Рослини розмножуються спорами.

Відповіді: І - 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 20.

II - 2,4,7, 8, 10, 11, 14, 18, 19.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Характерні особливості покритонасінних рослин. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

— Які рослини ми відносимо до насінних?

Покритонасінні, за висловом російського ботаніка М.І. Голенкіна, — це переможці в боротьбі за існування.

Чому вчений назвав їх переможцями?

Характерними особливостями покритонасінних є:

а) насінне розмноження, насінина знаходиться у плоді, плід захищає насінні зачатки від несприятливих умов середовища;

б) наявна квітка, а тому їх називають квітковими;

в) запилення здійснюється різними способами: вітром, комахами, водою, птахами, ссавцями, самозапиленням;

г) від запилення до запліднення проходить лише кілька годин;

д) у квіткових рослин найскладніша будова вегетативних органів;

е) добре розвинені тканини, особливо провідна; є) більшість квіткових — зелені, автотрофи;

ж) у життєвому циклі переважає спорофіт.

2. Будова покритонасінних рослин. (Розповідь учителя, демонстрація гербарію або таблиць).

Вегетативними органами у квіткових рослин є корінь і пагін. Пагін складається зі стебла, листків, бруньок.

3. Будова квітки. (Розповідь учителя з демонструванням моделі квітки вишні).

4. Життєвий цикл квіткових. Подвійне запліднення, його результати. (Розповідь учителя).

Чоловічий гаметофіт — це пилкове зерно, а жіночий гаметофіт — зародковий мішок. Вони живуть на спорофіті, паразитуючи на ньому.

У квіткових подвійне запліднення, один спермій зливається з яйцеклітиною, а другий, — з центральною клітиною. Результати подвійного запліднення: із заплідненої яйцеклітини розвивається зародок, а із заплідненої центральної клітини — запас поживних речовин — вторинний ендосперм.

5. Різноманітність покритонасінних рослин, їх походження. (Розповідь вчителя, складання діаграми).

Про покритонасінні Ч. Дарвін писав так: «їхнє походження — це велика таємниця». І справді, суперечки точаться й досі з трьох питань:

— Коли вони виникли: на початку чи в кінці мезозою, а може, в палеозої?

— Де їхня батьківщина?

— Хто їхні предки? Насінні папороті? Давні голонасінні? Чи давні водорості?

Покритонасінні є зараз панівними на планеті, налічується понад 25 тисяч їх видів. Поділяються на два класи Дводольні (185 тисяч видів) та Однодольні (65 тисяч видів).

Діаграма класового складу Покритонасінних.

6. Характеристика однодольних і дводольних рослин. (Розповідь вчителя з демонстрацією живих та гербарних рослин, складання таблиці за допомогою тексту підручника).

— життєва форма;

— тип листка:

— тип жилкування;

— будова квітки;

— кількість сім’ядолей у зародку;

— наявність у стеблі камбію.

Учні замальовують малюнки (основні, ознаки класів), користуючись текстом підручника.

III. Закріплення знань учнів.

1. Назвіть характерні ознаки покритонасінних.

2. Які пристосування дозволили покритонасінним стати панівною групою рослинного світу?

3. Яка будова покритонасінних рослин?

4. Що таке квітка? Яка її будова?

5. Чим представлений гаметофіт і спорофіт у квіткових рослин?

IV. Домашнє завдання.

Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити