Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 4. Різноманітність рослин
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ТЕМИ РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Мета: з’ясувати рівень освітньої компетентності учнів; здійснити контроль та оцінювання навчальних досягнень з теми; розвивати вміння письмово висловлювати думки, виконувати різнорівневі завдання; виховувати самостійність, відповідальність.

Обладнання: картки для тематичного оцінювання.

Різнорівневі тести

I варіант

I рівень.

1. Кедрові горіхи — це:

А) насіння сосни сибірської;

Б) плоди сосни сибірської.

2. Чим утримуються мохи в ґрунті?

А) кореневищами;

Б) ризоїдами.

3. Вегетативне тіло спорофіту хвощеподібних утворюють такі органи:

A) ризоїди;

Б) кореневище;

B) корені;

Г) стебло.

II рівень

4. Дайте визначення поняттям та термінам: слань, хлоропласт, ризоїди.

III рівень

5. Порівняйте ознаки більш високої організації покритонасінних рослин і мохів.

IV рівень

6. Доведіть доцільність розташування санаторіїв серед хвойних рослин.

II варіант

I рівень.

1. Пилок сосни:

А) важкий, погано переноситься вітром;

Б) легкий, добре переноситься вітром.

2. У яких органах вегетативного тіла хвоща здійснюється фотосинтез?

A) у стеблі;

Б) в кореневищі;

B) в листках.

3. На нижній поверхні листка папороті є:

A) спорофіли;

Б) соруси;

B) стробіли;

Г) спорангії.

II рівень

4. Дайте визначення поняттям та термінам: вищі рослини, спорофіт, покритонасінні.

III рівень

5. Порівняйте ознаки більш високої організації голонасінних рослин і водоростей.

IV рівень

6. Обґрунтуйте твердження, що покритонасінні займають провідне місце в природі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити