Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 1. Клітина
КЛІТИНА - ОДИНИЦЯ ЖИВОГО. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ

Мета: ознайомити учнів з історією відкриття та вивчення клітини; сформувати поняття про клітинну будову живих організмів.

Основні поняття і терміни: клітина, одноклітинна рослина, колоніальний організм, багатоклітинний організм, хлорофіл, фотосинтез.

Обладнання: таблиці «Одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні рослини», «Різноманітність клітин рослин», портрети Роберта Гука, Антоні ван Левенгука.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності. (Бесіда).

1. Що є найменшою одиницею живих організмів?

2. Що спільного в будові клітин рослин, тварин, грибів, бактерій?

3. Чим відрізняються клітини різних царств живої природи?

4. Яким чином можна побачити клітини рослин?

5. Що таке збільшувальні прилади?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Особливості організації одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних рослин. (Розповідь учителя з демонстрацією таблиці).

Одноклітинні рослини складаються лише з однієї клітини (деякі водорості, наприклад, хламідомонада, хлорела).

Колоніальні рослини складаються з багатьох сполучених між собою однакових клітин (наприклад, вольвокс).

Багатоклітинні рослини складаються зі значної кількості різних клітин (більшість рослин). У таких багатоклітинних організмів різні групи клітин забезпечують різні прояви життєдіяльності: одні з них вкривають поверхню рослини і захищають її, інші сприяють підтриманню форми тіла, транспортують по рослині воду та поживні речовини тощо.

2. Хлорофіл — найпоширеніший пігмент рослин. (Бесіда на основі опорних знань учнів).

а) Чому більшість рослин мають зелене забарвлення?

б) Чим визначається забарвлення рослин?

в) Чи можуть мати рослини інше забарвлення? Наведіть приклади.

Висновок. Найпоширеніший пігмент рослин — хлорофіл. Хлорофіл виконує в рослині надзвичайно важливу роль: він забезпечує поглинання сонячних променів і засвоєння їхньої енергії, що є необхідною умовою утворення органічних речовин з неорганічних. Це явище має назву фотосинтез.

3. Різноманітність рослинних клітин. (Розповідь з демонстрацією таблиці «Клітини рослин та їх різноманітність»).

а) Форма клітин: призми, спіралі, куба, овала, циліндра, кулі тощо.

б) Розміри клітин: клітини-«гіганти», які можна розглянути неозброєним оком (клітини м’якоті кавуна — 1 мм); клітини, довжина яких сягає кількох міліметрів (клітина стебла льону завдовжки 40 мм); більшості клітин рослин — 10—60 мкм.

4. Історія вивчення клітини. (Розповідь учителя, повідомлення учнів, складання таблиці).

Рік

Вчений

Внесок у розвиток країни

1609

Галілео Галілей

Винайшов перший мікроскоп.

1665

Роберт Гук

Відкрив клітинну структуру коркової тканини, запропонував сам термін «клітина».

1674

Антоні ван Левенгук

Відкрив одноклітинних тварин (анімаль-кулі), бактерії, еритроцити.

1833

Роберт Браун

Відкрив ядро у клітині.

1839

Матіас Шлейден і Теодор Шванн

Сформулювали основні положення клітинної теорії: всі живі організми складаються з клітин; клітини тварин і рослин подібні за будовою та хімічним складом.

5. Розвиток клітинної теорії та її роль у розвитку біологічної науки. (Розповідь учителя).

6. Цитологія — наука про будову і функції клітин. Методи цитологічних досліджень. (Розповідь з елементами бесіди. Складання таблиці).

Методи цитологічних досліджень

Метод

Сутність методу

Світлова мікроскопія

Вивчають загальний план будови клітин та її органел, розміри яких не менші ніж 200 нм.

Електронна мікроскопія

Збільшення до 500000 разів і більше.

Метод мічених атомів

Використання ізотопів С, Р, N2, O2. Спостереження за їхньою міграцією у клітині.

Метод прижиттєвого вивчення клітин

За допомогою світлового мікроскопа вивчають життєві процеси у клітині.

Цитохімічний

Барвники, які вибірково забарвлюють органели клітини.

Метод мікрохірургії

Операції на живій клітині.

III. Закріплення знань учнів. (Бесіда).

1. Чому клітину вважають структурною і функціональною одиницею організму?

2. Чим відрізняються колоніальні організми від багатоклітинних?

3. Чому більшість клітин не можна побачити без мікроскопа?

4. Хто вперше побачив клітину під мікроскопом? За яких умов це сталося?

5. У чому полягає основний зміст клітинної теорії?

IV. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника, конспект.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити