Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 5. Гриби
ГРИБИ. ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ГРИБІВ

Мета: ознайомити учнів з характерними особливостями грибів; дати сучасну класифікацію грибів; вказати на подібність грибів з тваринами і рослинами; формувати в учнів розуміння еволюційного розвитку органічного світу.

Основні поняття і терміни: мікологія, плазмодій, мікориза, гетеротрофне живлення, сапротрофи, паразити, спорангії, гаусторії, спори.

Обладнання: саморобна таблиця «Сучасна класифікація царства Гриби», роздаткові картки, плодові тіла шапкових грибів (муляжі, фіксовані препарати), лупи, діафільм «Гриби».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Вивчення нового матеріалу.

1. Мікологія (грец. мікес — гриб і логос — вчення) — наука, що вивчає гриби. Гриби — самостійне царство живої природи. Відомо 100 тис. видів грибів.

Класифікація царства Гриби. (Розповідь учителя з використанням саморобної таблиці «Сучасна класифікація царства Гриби»).

2. Характерні ознаки царства Гриби. (Розповідь учителя з елементами бесіди, заповненням таблиці).

Гриби — евкаріотичні, безхлорофільні гетеротрофні організми. Учені вважають, що гриби мають багато спільних рис як з тваринами, так і з рослинами.

Спільні риси грибів і тварин

Спільні риси грибів і рослин

1. До складу клітинної стінки входить хітин.

1. Клітини мають клітинну стінку.

2. Живляться гетеротрофно.

2. Ростуть упродовж усього життя.

3. Містять глікоген («тваринний крохмаль»)

3. Прикріплений спосіб життя.

4. Продуктом виділення є сечовина.


5. Відсутній хлорофіл.


3. Середовище існування грибів. (Бесіда).

Гриби освоїли всі можливі середовища життя: ґрунт, водойми, живі організми.

4. Слизовики. Характерні ознаки слизовиків. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

Слизовиків налічують 450 видів.

Характерні ознаки слизовиків:

а) тіло не має постійної форми і називається плазмодієм (від грец. plasma — виліплена фігура, eigos — вигляд);

б) плазмодій яскраво забарвлений;

в) активно рухається;

г) за несприятливих умов плазмодій переходить у стан спокою;

д) за способом живленням розрізняють: сапротрофи і паразити;

е) викликають захворювання у рослин (парша картоплі, кіла капусти)

є) розміри тіла від кількох десятків сантиметрів.

5. Живлення грибів. (Розповідь учителя зі складанням схеми).

Гриби — це гетеротрофні організми, тобто живляться готовими органічними речовинами.

II. Закріплення знань учнів.

1. Робота з термінами. Гра «Знайди пару» (на знання походження термінів).

трофи

логія

міко

сапро

риза

міко

модій

плаз

2. Заповнити таблицю «Характерні ознаки відділів царства Гриби».

Відділи царства Гриби

Характерні ознакиIII. Домашнє завдання.

Вивчити § підручника


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити