Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 5. Гриби
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ГРИБІВ

Мета: ознайомити учнів з особливостями будови грибів, їх клітин.

Основні поняття та терміни: міцелій, гіфи, плодове тіло гриба.

Обладнання: мікроскоп, діафільм «Гриби», мікропрепарати мукора і дріжджів, пеніцилу, муляжі грибів, таблиця «Гриби».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація знань учнів. (Графічний біологічний диктант).

Знайдіть правильні відповіді:.

1. Мікологія — наука про гриби.

2. Міцелій — сукупність гіфів, що утворюють тіло гриба.

3. Мікориза — спеціалізовані клітини, які відокремлюються від материнського організму і слугують для нестатевого розмноження грибів і рослин.

4. Симбіоз — співжиття двох організмів різних видів.

5. Гриби — евкаріотичні безхлорофільні організми.

6. Сапротрофи — організми, які використовують для свого живлення рештки речовин мертвого тіла.

7. Спорангій — одноклітинний або багатоклітинний орган нестатевого розмноження, в якому утворюються спори.

8. Паразити — організми, які живуть на поверхні або всередині іншого організму і живляться за рахунок його поживних речовин.

9. Гіфи — коренеподібні вирости грибів та водоростей, що слугують для закріплення та поглинання води.

10. Спори — нитчасті утворення, сплетіння яких утворюють міцелій.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Будова грибів. (Розповідь учителя зі складанням схеми).

2. Особливості будови грибної клітини. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

Гра «Малюнок на замовлення»

Вчитель зачитує особливості будови клітини грибів, а учні відразу ж малюють їх у зошитах і підписують. Характеристика клітини гриба:

— оболонка містить хітин та целюлозу;

— є цитоплазма;

— ядро одне чи кілька;

— мітохондрп;

— вакуолі з клітинним соком;

— запасні речовини — жири та глікоген.

3. Особливості будови грибниці. (Розповідь учителя з елементами бесіди і складанням схеми).

Для росту грибниці потрібні певні умови:

— температура +12—22 °С, волога, органічні речовини .

4. Будова плодового тіла гриба. (Розповідь учителя з елементами бесіди і складанням схеми).

5. Різноманітність грибів за будовою нижньої частини шапинки плодового тіла. (Розповідь учителя зі складанням схеми).

III. Закріплення знань учнів.

Із поданих слів і фраз складіть схему взаємозв’язку в мікоризі. (Грибниця, коріння рослин, вода та неорганічні речовини, органічні речовини).

IV. Домашнє завдання.

Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити