Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 5. Гриби
ГРУПИ ГРИБІВ: СИМБІОТИЧНІ, МІКОРИЗОУТВОРЮЮЧІ ТА ШАПИНКОВІ ГРИБИ

Мета: ознайомити учнів з групами грибів за способом живлення та їх значенням.

Основні поняття та терміни: симбіоз, мікориза, шапинкові гриби.

Обладнання: таблиця «Гриби», муляжі грибів.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань.

Вставте пропущені слова.

1. Вегетативне тіло гриба називають ... (міцелієм).

2. Міцелій складається з окремих ниток ... (гіфів).

3. У складі клітинної оболонки грибів є ... (хітин) — речовина, властива тваринам.

4. У клітинах грибів відсутні.... (пластиди), властиві рослинам.

5. Гриби за типом живлення ... (гетеротрофи).

6. Запасною речовиною у грибів є ... (глікоген).

7. Гриби, що живляться органічними речовинами живих речовин, називають .... (паразитами), а ті, що живляться відмерлими рештками — ... (сапротрофами).

8. 3а будовою гриби поділяють на ... (нижчі) і ... (вищі).

9. Серед нижчих грибів є багато ... (паразитів), що завдають значної шкоди рослинам.

10. Розмножуються гриби ... (вегетативно, спорами) і ... (статево).

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Живлення грибів. (Бесіда зі складанням схеми).

2. Групи грибів за способом живленням. (Розповідь учителя з елементами бесіди і складанням схеми).

3. Симбіотичні гриби, їх особливості. (Розповідь учителя з елементами бесіди і складанням схеми).

Симбіоз — це форма тривалого співжиття організмів (симбіонтів), що належать до різних систематичних груп.

4. Мікоризоутворюючі гриби, їх особливості. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

Мікориза (грибокорінь) — симбіоз грибів з вищими рослинами.

Грибниця обплітає корінь зовні, гіфи проникають у корінь (дуб, ялина, верба) або всю рослину (орхідні, брусницеві).

Гриб одержує від рослини вуглеводи, а постачає їй з ґрунту воду, солі, розчинені азотисті речовини, вітаміни і власні сполуки азоту. Таким чином гриб відіграє роль кореневих волосків.

Без мікоризи не можуть жити підберезник, рижик, підосичник, а дерева хворіють.

5. Загальна характеристика шапинкових грибів. (Розповідь учителя з елементами бесіди і складанням схеми).

Шапинкові гриби належать до базидіоміцетів, що налічують 8 тис. видів. Вони є сапротрофами, поширені по всій планеті.

Шапинкові гриби утворюють мікоризу. Нитки грибниці проникають через кореневі волоски всередину рослини. Деякі, наприклад, печериці, не утворюють мікоризи, а живляться органічними речовинами ґрунту.

Розмножуються спорами або шматками грибниці.

III. Закріплення знань учнів.

Лабораторне дослідження

Тема. Будова шапинкових грибів.

Мета: ознайомити учнів з будовою та різноманіттям вищих шапинкових грибів; навчити розрізняти за особливостями будови плодового тіла трубчасті і пластинчасті гриби.

Обладнання: муляжі (колекції) плодових тіл шапинкових грибів, плодові тіла і міцелій живих шапинкових грибів, лупа, таблиця, підручник.

Інструктивна картка

1. Розгляньте плодові тіла шапинкових грибів, знайдіть основні частини гриба: шапку і ніжку.

2. На ніжці гриба за допомогою лупи розгляньте щільно- розміщені нитки грибниці.

3. Розгляньте особливості нижнього шару шапинки. Залежно від її будови поділіть гриби на пластинчасті та трубчасті. Розділіть пластинчасті й трубчасті гриби. Заповніть таблицю.

№ п/п

Назва гриба

Пластинчастий чи трубчастий
4. Замалюйте поперечний зріз плодових тіл шапинкових грибів — пластинчастих і трубчастих, підпишіть основні частини.

5. Зробіть висновки про особливості живлення і розмноження вищих шапинкових грибів.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити