Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 5. Гриби
ЛИШАЙНИКИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИШАЙНИКІВ ЯК СИМБІОТИЧНИХ ОРГАНІЗМІВ. ЗНАЧЕННЯ ЛИШАЙНИКІВ У ПРИРОДІ ТА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Мета: дати загальне уявлення про лишайники як симбіотичні організми; ознайомити учнів з морфологічною та анатомічною структурою, живленням і розмноженням лишайників; визначити значення лишайників в екосистемах, їх використання у практичній діяльності людини.

Основні поняття і терміни: лишайники, слань, талом, симбіоз, паразитизм, ліхенологія; гомеомерні, гетеромерні, накипні, листуваті та кущисті лишайники.

Обладнання: таблиця «Лишайники», колекції накипних, листуватих і кущистих лишайників.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда за запитаннями).

1. Що таке симбіоз?

2. Для яких систематичних груп характерне явище симбіозу?

3. Чи існують комплексні симбіотичні організми?

II. Мотивація навчальної діяльності. (Постановка проблемних запитань, створення проблемної ситуації).

Чому лишайники поширені на ділянках, які не можуть бути заселені іншими організмами? Пригадайте, де ви бачили лишайники. До якої системної групи можна віднести лишайники? Існує дві точки зору щодо місця лишайників у системі органічного світу. Одні вважають, що лишайники виникли з різних груп грибів, які вступили у співжиття з водоростями і є лише біологічною групою рослин. Інші переконані, що лишайники — це особливий, самостійний, єдиний відділ рослинного світу,

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Лишайник — єдиний комплексний організм, що складається з гриба та водорості. (Розповідь вчителя з демонстрацією таблиць, складання схеми).

Два види лишайників (уснею і рочелу) описав Теофраст. Проте детально вивчити їхню будову вдалося лише у 1867 році, коли після проведення досліджень А.С. Фомінцина німецький біолог Симон Швендерен дійшов висновку: лишайники — це симбіотичні організми, що складаються з гриба і водорості. Гриб постачає водорості розчини мінеральних речовин, а водорість, у свою чергу, віддає грибові частину синтезованих нею органічних сполук.

Проте нині учені дійшли висновку, що гриб паразитує на водорості, пригнічуючи її життєдіяльність. Усі водорості, що входять до складу лишайників, можуть існувати самостійно; лишайникові ж гриби без водоростей гинуть.

2. Морфологічна й анатомічна структура лишайників. (Розповідь учителя, демонстрація накипних, листуватих і кущистих лишайників; складання схем).

3. Розмноження і ріст лишайників. (Розповідь учителя з елементами бесіди і складанням схеми).

Оскільки фотосинтезуючий шар у лишайників розвинутий слабо, то вони ростуть дуже повільно (1—8 мм за рік), проте живуть від 50—100 або 4000 років.

4. Значення лишайників у природі та житті людини. (Самостійна дослідницька робота учнів з підручником та додатковою літературою, заповнення таблиці).

Значення лишайників у природі

Значення лишайників у житті людини

1. Першими оселяються на безплідних місцях, руйнують виділеннями субстрат, підготовлюючи умови для зростання інших рослин.

1. На півночі взимку вони є основним кормом для оленів. «Оленячий мох» — ягель, цетрарія, кладонія.

2. Беруть участь в біологічному вивітрюванні гірських порід.

2. Деякі види лишайників використовують в їжу: аспіцилія їстівна, умбілікарія їстівна, леканора їстівна (легенда про «манну небесну»).

3. Лишайники — біоіндикатори стану довкілля, чутливі до забруднення повітря. Вони не ростуть біля доріг. Особливо шкідливі для лишайників: SO2, CO, NO, сполуки флуору.

3. 3 лишайників виготовляють лікарські препарати: антибіотики, чисту медичну глюкозу.

4. Лишайники накопичують радіоактивні елементи: радій, уран, торій, полоній. Вміст урану на 1, 2 або й 3 порядки вищий, ніж у вищих рослин.

4. У парфумерній промисловості з лишайників виготовляють духи та одеколони, а в хімічній — фарби, лакмус, барвники, спирт (леканора їстівна).

5. Лишайники — рослини-піонери. (Розповідь учителя). Лишайники можуть першими серед інших організмів поселятися і жити на скелях, каменях, пісках, тому що:

а) гриб виділяє кислоти, які переводять частину речовин скельних порід у розчинний стан;

б) для лишайників не потрібне живлення мінеральними солями:

в) лишайники поступово руйнують гірські породи;

г) після відмирання лишайників внаслідок діяльності мікроорганізмів утворюється гумус.

6. Життєві форми лишайників:

а) дерева, кущі та трав’янисті рослини;

б) трави, ліани, чагарники;

в) накипні, кущисті, листуваті.

IV. Закріплення знань учнів.

1. Розв’язування задач і вправ. (Самостійна робота учнів.) Характерна особливість біології лишайників — дуже повільний ріст. Накипні лишайники за рік збільшуються в діаметрі всього на 3 мм. Визначте вік лишайника, якщо його діаметр сягає 10,5 см.

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Виготовити колекцію із найпоширеніших лишайників свого регіону.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити