Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 5. Гриби
САПРОТРОФНІ - ЦВІЛЕВІ ГРИБИ

Мета: ознайомити учнів із цвілевими грибами, розкрити характерні ознаки будови та життєдіяльності сапротрофних цвілевих грибів, поширення та середовище існування; розкрити значення цвілевих грибів.

Основні поняття та терміни: цвілеві гриби, мукор, пеніцил, антибіотики, біла цвіль.

Обладнання: мікроскоп, предметне і покривне скельця, біла цвіль або готові мікропрепарати мукора та пеніцилу, таблиця «Цвілеві гриби».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань. (Тестові завдання).

Виберіть із запропонованих відповідей правильні.

1. Лишайники утворюються в результаті співжиття:

A) різних видів грибів;

Б) гриба і водорості;

B) гриба і вищої рослини;

Г) гриба і ціанобактерії.

2. Лишайники розмножуються:

A) статевим способом;

Б) тільки вегетативно;

B) статевим і нестатевим;

Г) нестатевим і вегетативно.

3. Лишайники порівняно з рослинами і грибами:

A) ростуть повільніше;

Б) ростуть швидше;

B) ростуть дуже повільно;

Г) не здатні розмножуватись.

4. Лишайники чутливі до:

A) наявності в ґрунті вологи;

Б) наявності в ґрунті органічних речовин;

B) наявності в повітрі вологи;

Г) чистоти повітря.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Цвілеві гриби. Середовище існування. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

Цвілеві гриби — це група грибів, гіфи яких утворюють наліт на субстратах рослинного і тваринного походження, їхня грибниця пронизує субстрат, руйнує його.

Цвілеві гриби оселяються на субстратах із високим вмістом органічних речовин. Середовище існування: перегній, волога деревина, продукти харчування (хліб, овочі, фрукти), виділення тварин.

Представники:

мукор — біло-сірий пушок на хлібі, варенні;

пеніцил — сизо-зелений наліт на продуктах, кінському гної;

хатній гриб — поселяється на вологій деревині.

Живляться цвілеві гриби, розкладаючи ті субстрати, на яких вони зростають.

Розмножуються вегетативно і нестатево (спорами).

2. Характерні особливості мукора, або білої цвілі. (Розповідь учителя).

Мукор оселяється на харчових продуктах.

Одноклітинний багатоядерний гриб.

Міцелій розгалужений, без перегородок. Одні з розгалужень клітини занурюються в субстрат, забезпечуючи споживання поживних речовин. Інші відгалуження піднімаються над субстратом. Вони закінчуються кулястими розширеннями (спорангіями).

3. Характерні особливості пеніцилу. (Розповідь учителя).

Пеніцил:

— багатоклітинний організм;

— клітини одноядерні;

— міцелій розгалужений. Одні відгалуження грибних ниток занурюються в субстрат, забезпечуючи споживання поживних речовин. Інші відгалуження піднімаються над субстратом, утворюючи розгалуження — спорангій у вигляді китиці, де формуються спори пеніцилу.

4. Значення цвілевих грибів у природі та житті людини. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

Антибіотики — це сполуки, які вбивають або гальмують ріст і розмноження хвороботворних мікроорганізмів.

III. Закріплення знань учнів.

Лабораторне дослідження

Тема. Вивчення будови цвілевих грибів за допомогою оптичного мікроскопа.

Мета: ознайомити учнів з особливостями будови одноклітинного цвілевого гриба — мукора; удосконалювати техніку виготовлення мікропрепаратів та правила користування мікроскопом.

Обладнання: шматочки цвілого хліба, мука, чашка Петрі, препарувальний папір, предметне і накривне скельце, голка, вода, мікроскоп.

Інструктивна картка

1. Розгляньте неозброєним оком і під лупою білу цвіль (мукор) на хлібі. Знайдіть грибницю.

2. Візьміть на кінчик голки кілька спороносних ниток з головками і покладіть на предметне скло у краплину води. Накрийте препарат накривним скельцем і розгляньте під мікроскопом.

3. Зверніть увагу на розгалужений одноклітинний міцелій та спорангії, що мають вигляд чорної головки.

4. Замалюйте мукор в зошиті й підпишіть його основні частини. Порівняйте побачене з малюнком підручника.

5. Зробіть висновок про будову, розмноження і живлення гриба мукора.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити § підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити