Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

УЗАГАЛЬНЕННЯ. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ

Мета: узагальнити знання про ознаки основних груп організмів (рослин, грибів, бактерій), їх будову і процеси життєдіяльності на клітинному та організмовому рівні; формувати в учнів розуміння еволюційного розвитку органічного світу; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати та порівнювати.

Основні поняття і терміни: фітологи, мікологи, бактеріологи, еволюція, систематика, прокаріоти, еукаріоти.

Обладнання: таблиці «Будова бактеріальної клітини», «Будова рослинної клітини», «Будова грибної клітини»; стенд «Еволюція органічного світу».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Організаційний момент.

Клас ділиться на три команди. Перша — «Бактеріологи», друга — «Фітологи», третя — «Мікологи». Кожна команда вибирає свого капітана. На дошці прикріплене табло, на якому буде фіксуватись кількість набраних балів для кожної команди. (Поділ на команди проводиться шляхом жеребкування).

II. Біологічна розминка.

Ведучий (вчитель) зачитує питання для команд. Будь-який учень з тої чи іншої команди швидко і правильно відповідає на запитання, отримуючи 1 бал.

Запитання для команди «Бактеріологи»

1. Хто і коли вперше відкрив бактерії?

2. Що називають гниттям?

3. Як людина використовує бактерії у своєму господарстві?

4. Як запобігти бактеріальним захворюванням?

5. Як хвороботворні бактерії потрапляють у наш організм?

6. Які зв’язки виникають між бактеріями й іншими організмами?

7. Чому бактерій відносять до прокаріотів?

8. Здуті консерви споживати не слід. Чому?

9. Яка роль бактерій у процесах ґрунтоутворення?

10. Чому життя на Землі без бактерій було б неможливим?

Завдання для команди «Фітологи»

1. Де мешкає хламідомонада? Які особливості її будови?

2. Які риси притаманні діатомовим водоростям?

3. Яка роль водоростей у природі?

4. Яке значення водоростей у житті людини?

5. Які рослини називають вищими споровими рослинами?

6. Як утворюється торф? Яке його значення?

7. Що таке кам’яне вугілля, як і коли воно утворилося?

8. Які особливості будови та процесів життєдіяльності хвойних?

9. Чим ялина відрізняється від сосни?

10. Які ознаки притаманні покритонасінним рослинам?

Завдання для команди «Мікологи»

1. Які ознаки притаманні грибам?

2. Як людина використовує дріжджі?

3. Які умови необхідні для життєдіяльності грибів?

4. Що таке мікози? Якої шкоди завдають гриби-паразити тваринам і людині?

5. Що таке мікориза? Яке біологічне значення мікоризи?

6. Які гриби паразитують на рослині?

7. Чи можуть бути корисними цвілеві гриби?

8. Чим цікаві лишайники?

9. Чому наявність лишайників є показником чистого повітря?

10. Яка роль лишайників у ґрунтоутворенні?

III. Практичні заняття для гравців.

Команда «Бактеріологи»

Зобразити будову бактеріальної клітини і підписати основні її частини.

Команда «Фітологи»

Скласти схему-аплікацію «Будова рослинної клітини» і розкрити особливості її будови.

Команда «Мікологи»

Зобразити клітинну будову грибів та з’ясувати характерні особливості будови грибної клітини.

IV. Тестові завдання для учасників команд.

Команда «Бактеріологи»

1. Бактерії — це

A) фототрофи;

Б) сапротрофи;

B) автотрофи;

Г) гетеротрофи;

Д) симбіотрофи;

Е) паразити.

2. Яким з наведених способів ділення розмножуються бактерії:

A) мітоз;

Б) поздовжнє ділення;

B) амітоз.

3. Клітини прокаріотів відрізняються від клітин еукаріотів відсутністю:

A) клітинної стінки;

Б) ядра;

B) цитоплазми;

Г) мітохондрій.

4. Серед бактерій трапляються форми:

A) одноклітинні й багатоклітинні;

Б) одноклітинні та колоніальні;

B) колоніальні та багатоклітинні;

Г) тільки одноклітинні.

5. Спори бактерій виконують функцію:

A) розмноження;

Б) поширення;

B) переживання несприятливих умов;

Г) живлення.

Команда «Фітологи»

1. До одноклітинних водоростей належать:

A) хлорела;

Б) вольвокс;

B) хламідомонада;

Г) ульва.

2. Статеве покоління переважає у життєвому циклі:

A) мохів;

Б) плаунів;

B) хвощів;

Г) папоротей.

3. Спори у вищих спорових рослин формують особини покоління:

A) статевого;

Б) нестатевого;

B) як статевого, так і нестатевого.

4. Шишка голонасінних — це:

A) видозміна пагона;

Б) видозміна листка;

B) особлива форма квітки.

5. Насіння формують:

A) квіткові рослини;

Б) водорості;

B) мохи;

Г) хвощі;

Ґ) покритонасінні;

Д) голонасінні.

Команда «Мікологи»

1. Гриби це:

A) самостійне царство організмів;

Б) представники царства Рослини;

B) представники царства Гриби;

Г) представники царства Тварини.

2. Серед грибів є види:

A) тільки одноклітинні;

Б) тільки багатоклітинні;

B) як одноклітинні, так і багатоклітинні;

Г) колоніальні і багатоклітинні.

3. Не утворюють мізоризу з вищими рослинами:

A) печериці;

Б) підберезники;

B) гливи;

Г) підосичники.

4. До складу лишайників, крім грибів, входять:

A) одноклітинні тварини;

Б) мохоподібні;

B) зелені водорості;

Г) ціанобактерії.

5. Картоплю та помідори здатні уражати:

A) трутовики;

Б) сажки;

B) фітофтора;

Г) мукор.

V. Творчі завдання для учасників команд.

Команда «Бактеріологи»

Використовуючи систематичні категорії, схематично зобразити сучасну систему органічного світу.

Команда «Фітологи»

Використовуючи систематичні категорії царства Рослини, схематично зобразити сучасну систему рослинного світу.

Команда «Мікологи»

Скласти і заповнити таблицю «Узагальнення знань про гриби».

VI. Підведення підсумків. Визначення переможців.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити