Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Екскурсії
ЕКСКУРСІЯ № 2 - Гриби

Тема. Вивчення рослинних угруповань.

Мета: показати на прикладі одного з угруповань його структуру, різноманітність видів в екосистемі; формувати і розвивати поняття про взаємозв’язки різних організмів між собою та з навколишнім середовищем; виховувати бережливе ставлення до природи та її ресурсів.

Основні поняття і терміни: рослинне угруповання, екосистема, взаємозв’язки, ярусність, ланцюги живлення.

Обладнання: блокноти, олівці, атласи-визначники, лупи, фотоапарати.

Місце проведення екскурсії: ліс.

I. План

1. Повідомлення теми та мети екскурсії; поділ учнів на групи (4-5 учнів у кожній).

2. Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності.

3. Правила поведінки у природі.

4. Організований вихід зі школи до місця проведення екскурсії.

5. Самостійна робота учнів у групах за завданнями.

II. Завдання для самостійної роботи учнів у групах

1. Охарактеризуйте екосистему, вибрану для спостереження за рослинами. Які рослини тут поширені?

2. Визначте, до якого типу рослинних угруповань належить досліджуване угруповання. Чому?

3. Підрахуйте кількість ярусів у лісі. Складіть список рослин за ярусами. Виявіть умови життя у кожному ярусі (світло, волога, площа живлення).

4. Поспостерігайте за тваринами — мешканцями кожного ярусу.

5. Спостереження запишіть у таблицю.

№ ярусу

Назва ярусу

Умови життя

Рослини, поширені у ярусі

Тварини, що зустрічаються у ярусі

І

Деревний (високі дерева)
II

Деревний (невисокі дерева)
III

Чагарниковий
IV

Трав’яний
V

Лишайниково-моховий
Поміркуйте!

1. Ярусність — не випадкове явище, а результат тривалого історичного розвитку рослинних угруповань, в результаті якого виникли пристосування до спільного життя. Про яке пристосування йде мова? Відповідь обґрунтуйте.

2. Установіть взаємозв’язки між рослинними угрупованнями і тваринами. Що таке ланцюг живлення?

3. Складіть 1—3 ланцюги живлення досліджуваної екосистеми та вкажіть значення рослин, тварин, грибів та бактерій у лабільності угруповань.

III. Підведення підсумків екскурсії.

Узагальнення результатів спостережень. Висновки про взаємозв’язки живих організмів.

IV. Домашнє завдання.

1. Скласти звіт про екскурсію.

2. Дібрати листівки і вірші, в яких відображено красу лісу.

3. Підготувати усну розповідь про значення лісу в природі і житті людини, необхідність його охорони.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити