Вивчення Біології в 6 класі - розробки уроків - І.В. Олійник 2014

Тема 1. Клітина
ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ. РЕЧОВИНИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КЛІТИНИ

Мета: ознайомити учнів із хімічним складом живих клітин, найважливішими сполуками та їхньою роллю у клітині.

Основні поняття і терміни: біохімія, хімічні елементи, неорганічні речовини, органічні речовини, білки, вуглеводи, жири, мінеральні солі, нуклеїнові кислоти.

Обладнання: таблиці «Збільшувальні прилади», «Хімічний склад клітини» «Вміст хімічних елементів у неживій природі», «Вміст хімічних елементів у клітині».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи.

I. Перевірка домашнього завдання. (Експрес-опитування).

1. За допомогою яких приладів вивчають клітини?

2. Що таке лупа?

3. У скільки разів збільшує лупа об’єкти дослідження?

4. Який прилад в основному використовують для вивчення клітини?

5. У скільки разів збільшував мікроскоп Антоні ван Левенгука?

6. У скільки разів збільшують сучасні світлові мікроскопи?

7. Яке збільшення дають електронні мікроскопи?

8. Від чого походить назва окуляр? Об’єктив?

9. Чому дорівнює кратність збільшення мікроскопа?

10. Що таке мікропрепарат?

II. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Що таке хімічні елементи?

2. Що таке речовини?

3. Чого у природі більше — хімічних речовин чи елементів? Чому?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Біохімія — галузь біології. (Розповідь учителя).

Біохімія — наука, яка вивчає хімічний склад організмів,

будову, властивості, локалізацію і роль виявлених у них сполук, шляхи їх виникнення і перетворення, які в сукупності

забезпечують обмін речовин і енергії.

2. Вміст хімічних елементів у неживій природі. (Розповідь учителя з елементами бесіди, аналіз таблиці).

Вміст хімічних елементів у земній корі, морській воді (у % від маси)

Назва елемента

Хімічний символ

Земна кора

Морська вода

Оксиген

О

49,90

85,70

Силіцій

Si

27,60

5∙10-5

Алюміній

Аl

8,50

1∙10-6

Ферум

Fe

5,00

5∙10-6

Карбон

С

0,01

0,002

Кальцій

Са

3,50

0,040

Калій

К

2,50

0,040

Натрій

Na

2,60

1,060

Магній

Mg

2,00

0,140

3. Вміст хімічних елементів у клітині. (Розповідь учителя з аналізом таблиці).

Вміст хімічних елементів у клітині

Назва елемента

Хімічний символ

Вміст у %

Оксиген

O

65-75

Карбон

С

15-18

Гідроген

Н

8-10

Нітроген

N

1,5-3,00

Фосфор

Р

0,2-1,00

Калій

К

0,15-0,40

Сульфур

S

0,15-0,20

Хлор

Сl

0,05-0,10

Кальцій

Са

0,04-2,00

4. Вміст хімічних сполук у клітині. (Розповідь учителя з елементами бесіди і складанням схеми).

5. Роль найважливіших хімічних сполук у клітині. (Розповідь учителя, складання таблиці).

№ п/п

Назва речовини

Роль у клітині

1.

Вода

а) надає клітині пружності, визначає її форму;

б) бере участь в обміні речовин;

в) забезпечує транспорт поживних речовин;

г) відіграє роль у регулюванні температури;

д) з води і вуглекислого газу в рослин у процесі фотосинтезу утворюються вуглеводи.

2.

Білки

а) входять до складу різноманітних клітинних утворів;

б) регулюють процеси життєдіяльності.

3.

Жири

а) відкладаються про запас;

б) при розкладанні жирів вивільняється необхідна для життєдіяльності організмів енергія.

4.

Вуглеводи

а) відкладаються про запас;

б) при розщепленні вивільняють енергію;

в) входять до складу структур клітини.

5.

Мінеральні солі

Беруть участь в обміні речовин.

IV. Закріплення знань учнів. (Бесіда).

1. Які хімічні елементи переважають у:

а) земній корі;

б) морській воді?

2. Які хімічні елементи переважають у складі клітини?

3. Якої речовини у клітині найбільше? Чому?

4. Яке значення органічних речовин у клітині?

5. Які органічні речовини використовує людина?

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити § підручника.

2. Повторити тему «Будова світлового мікроскопа та робота з ним».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити