ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ в 6 класі - Конспекти уроків

  ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

  УРОК 1. ВСТУП. БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИТТЯ. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

  УРОК 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИТТЯ. ОСНОВНІ ГРУПИ ОРГАНІЗМІВ (РОСЛИНИ, ТВАРИНИ, ГРИБИ, БАКТЕРІЇ). ПОНЯТТЯ ПРО ВІРУСИ

  УРОК 3. БІОЛОГІЯ - БАГАТОГАЛУЗЕВА НАУКА. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ЖИТТЯ. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

  УРОК 4. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (МЕДИЦИНІ, СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ, У СПРАВІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТОЩО)

Тема 1. Клітина

  УРОК 5. КЛІТИНА - ОДИНИЦЯ ЖИВОГО. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ

  УРОК 6. ЗБІЛЬШУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ. ЛУПА. СВІТЛОВИЙ МІКРОСКОП. ЕЛЕКТРОННИЙ МІКРОСКОП

  УРОК 7. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

  УРОК 8. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ. РЕЧОВИНИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КЛІТИНИ

  УРОК 9. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

  УРОК 10. БУДОВА КЛІТИНИ НА СВІТЛООПТИЧНОМУ ТА ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНОМУ РІВНЯХ

  УРОК 11. БУДОВА РОСЛИННОЇ І ТВАРИННОЇ КЛІТИНИ. СПІЛЬНІ Й ВІДМІННІ ОЗНАКИ

  УРОК 12. НАДХОДЖЕННЯ РЕЧОВИН У КЛІТИНУ

  УРОК 13. УТВОРЕННЯ НОВИХ КЛІТИН. РІСТ КЛІТИН

  УРОК 14. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КЛІТИННОЇ ТЕОРІЇ

  УРОК 15. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ВСТУП. КЛІТИНА

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності

  УРОК 16. АМЕБА, ІНФУЗОРІЯ - ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ, ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, БУДОВА, РОЛЬ У ПРИРОДІ

  УРОК 17. МАЛЯРІЙНИЙ ПЛАЗМОДІЙ, ДИЗЕНТЕРІЙНА АМЕБА - ОДНОКЛІТИННІ ПАРАЗИТИЧНІ ОРГАНІЗМИ

  УРОК 18. ЕВГЛЕНА ЗЕЛЕНА ЯК ПРЕДСТАВНИК АВТОГЕТЕРОТРОФНИХ ПРОТИСПВ. ОСОБЛИВОСТІ її БУДОВИ ТА ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  УРОК 19. ХЛАМІДОМОНАДА, ХЛОРЕЛА - ОДНОКЛІТИННІ ВОДОРОСТІ

  УРОК 20. ДРІЖДЖІ - ОДНОКЛІТИННІ ГРИБИ

  УРОК 21. БАКТЕРІЇ - НАЙМЕНШІ ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ЇХНЯ РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

  УРОК 22. ВОЛЬВОКС. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КОЛОНІЙ ВОЛЬВОКСА

  УРОК 23. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЛЬВИ ТА ГУБОК ЯК НАЙПРОСТІШИХ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

  УРОК 24. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ

Тема 3. Рослини

  УРОК 25. РОСЛИНА - ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ. ФОТОСИНТЕЗ ЯК ХАРАКТЕРНА ОСОБЛИВІСТЬ РОСЛИН

  УРОК 26. ЖИВЛЕННЯ (МІНЕРАЛЬНЕ, ПОВІТРЯНЕ) РОСЛИН. ДИХАННЯ РОСЛИН, РУХИ РОСЛИН

  УРОК 27. БУДОВА РОСЛИН. КЛІТИНА - ОДИНИЦЯ БУДОВИ І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ

  УРОК 28. ТКАНИНИ РОСЛИН І ЇХ ФУНКЦІЇ

  УРОК 39. ОРГАНИ РОСЛИН. КОРІНЬ. БУДОВА КОРЕНЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ФУНКЦІЯМИ. ВИДОЗМІНИ КОРЕНЯ

  УРОК 30. ПАГІН: БУДОВА, ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. БРУНЬКА ЯК ЗАЧАТКОВИЙ ПАГІН. РОЗВИТОК ПАГОНА З БРУНЬКИ

  УРОК 31. СТЕБЛО - ВІСЬ ПАГОНА. БУДОВА СТЕБЛА У ЗВ'ЯЗКУ З ФУНКЦІЄЮ ТРАНСПОРТУ РЕЧОВИН

  УРОК 32. ВИДОЗМІНА ПАГОНА. ЦИБУЛИНА, КОРЕНЕВИЩЕ ЯК ВИДОЗМІНЕНІ ПАГОНИ

  УРОК 33. ЛИСТОК - БІЧНА ЧАСТИНА ПАГОНА. БУДОВА ЛИСТКА У ЗВ'ЯЗКУ З ФУНКЦІЯМИ ФОТОСИНТЕЗУ, ГАЗООБМІНУ, ВИПАРОВУВАННЯ ВОДИ. ВИДОЗМІНИ ЛИСТКА

  УРОК 34. РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН: СТАТЕВЕ ТА НЕСТАТЕВЕ. ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН

  УРОК 35. КВІТКА - ОРГАН СТАТЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ. БУДОВА І РІЗНОМАНІТНІСТЬ КВІТОК

  УРОК 36. СУЦВІТТЯ. ТИПИ СУЦВІТЬ. БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СУЦВІТЬ

  УРОК 37. ЗАПИЛЕННЯ. ПРИСТОСУВАННЯ РОСЛИН ДО РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗАПИЛЕННЯ

  УРОК 38. ЗАПЛІДНЕННЯ. БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАПЛІДНЕННЯ

  УРОК 39. ПЛІД, ЙОГО БУДОВА І ЗНАЧЕННЯ. ТИПИ ПЛОДІВ

  УРОК 40. НАСІНИНА, її БУДОВА ТА ЗНАЧЕННЯ. СПОСОБИ ПОШИРЕННЯ ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ

  УРОК 41. ВПЛИВ УМОВ СЕРЕДОВИЩА НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ

  УРОК 42. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОРГАНІВ У РОСЛИННОМУ ОРГАНІЗМІ

  УРОК 43. ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ РОСЛИН

  УРОК 44. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. РОСЛИНИ

Тема 4. Різноманітність рослин

  УРОК 45. ВОДОРОСТІ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

  УРОК 46. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ

  УРОК 47. МОХИ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ МОХІВ, ПРИСТОСУВАЛЬНІ РИСИ БУДОВИ І ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  УРОК 48. ПАПОРОТІ. ПЛАУНИ. ХВОЩІ. ПРИСТОСУВАЛЬНІ РИСИ БУДОВИ І ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  УРОК 49. ГРУПИ РОСЛИН, ЩО РОЗМНОЖУЮТЬСЯ НАСІННЯМ. ГОЛОНАСІННІ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. ПРИСТОСУВАЛЬНІ РИСИ БУДОВИ ТА ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  УРОК 50. ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ) РОСЛИНИ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. ПРИСТОСУВАЛЬНІ РИСИ БУДОВИ І ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  УРОК 51. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

  УРОК 52. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОСЛИНИ

  УРОК 53. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

  УРОК 54. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ РОСЛИН (ЗА ВІДНОШЕННЯМ ДО СВІТЛА, ВОДИ, ТЕМПЕРАТУРИ)

  УРОК 55. ЖИТТЄВІ ФОРМИ РОСЛИН. ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ЖИТТЄВИХ ФОРМ

  УРОК 56. РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ. ОСНОВНІ типи РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ

  УРОК 57. УРОК-КОНФЕРЕНЦІЯ «ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ДЛЯ ІСНУВАННЯ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ. ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ДЛЯ ЛЮДИНИ»

  УРОК 58. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ТЕМИ «РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН»

Тема 5. Гриби

  УРОК 59. ГРИБИ. ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ГРИБІВ

  УРОК 60. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ГРИБІВ

  УРОК 61. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ГРИБІВ

  УРОК 62. ГРУПИ ГРИБІВ: СИМБІОТИЧНІ, МІКОРИЗОУТВОРЮЮЧІ ТА ШАПИНКОВІ ГРИБИ

  УРОК 63. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

  УРОК 64. ЛИШАЙНИКИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИШАЙНИКІВ ЯК СИМБІОТИЧНИХ ОРГАНІЗМІВ. ЗНАЧЕННЯ ЛИШАЙНИКІВ У ПРИРОДІ ТА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

  УРОК 65. САПРОТРОФНІ - ЦВІЛЕВІ ГРИБИ

  УРОК 66. ПАРАЗИТИЧНІ ФІТОПАТОГЕННІ (НА ПРИКЛАДІ ТРУТОВИКІВ) ТА ЗООПАТОГЕННІ ГРИБИ (НА ПРИКЛАДІ ЗБУДНИКІВ МІКОЗІВ ЛЮДИНИ)

  УРОК 67. ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

  УРОК 68. УЗАГАЛЬНЕННЯ. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ

  УРОК 69. ЕКСКУРСІЯ № 1

  УРОК 70. ЕКСКУРСІЯ № 2Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.