Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Вступ
Біологія — наука про живу природу. Рослинний світ - складова частина природи

Мета. Розширити і поглибити знання учнів про біологію як одну з наук, що вивчає природу; показати і довести, що рослинний світ є складовою живої природи; ознайомити учнів із частинами підручника “Біологія”, формувати вміння і навички роботи з підручником.

Основні поняття і терміни: біологія, фізика, хімія, природознавство, географія, екологія, систематика, царство.

Обладнання: мультимедійний комплекс, живі рослини (гіацинт, бріофілум, лілії, троянди, хризантеми, лілії) і гербарні зразки, таблиці з прикладами штучних і природних систем, малюнки з прикладами тропічних (баобаб, свічкове дерево) та трансгенних (соя, картопля) рослин.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та моделей); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); технічні (використання мультимедійного комплексу).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1.

Організаційний момент.

2

2.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку.Мотивація навчальної діяльності.

8

3.

Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

15

4.

Узагальнення і систематизація вивченого.

15

5.

Підсумки уроку, аргументація оцінок.

3

6.

Домашнє завдання.

2


Хід уроку

1. Організаційний момент.

1. Пояснення. Шановні учні! Відгадайте загадки:

• Не кущ, а з листочками, не сорочка, а зшита, не людина, а навчає.

• Уст не маю, а про живих і мертвих красно повідаю.

• Живе без тіла, говорить без язика.

• Хто говорить мовчки?

• Хто мовчить, а розуму вчить? Відгадки: КНИГА.

Ви тримаєте в руках надійного помічника і друга, який допоможе вам у 7 класі оволодіти нелегкою наукою – біологією. Він мовчазний, але розумний і терплячий. І дуже хоче, щоб ви стали йому справжніми товаришами, тобто з повагою ставилися до нього, вміли ним користуватися. Відкрийте підручник і знайдіть, де знаходиться зміст, прогляньте його, в тексті одного з параграфів зверніть увагу на виділення окремих слів іншим шрифтом і кольором. Як ви думаєте, навіщо це зроблено? Правильно, щоб учень звертав увагу на назви понять і термінів, на головне, міг легко знаходити в тексті необхідну йому інформацію. Пригадайте прислів’я про книжки. Наприклад: “У книжці шукай не букви, а думки”. Як ви розумієте це прислів’я? Обговоріть інші прислів’я:

• Книги — вірні друзі.

• Хто багато читає — той багато знає.

• В оселі без книг, як без вікон, темно.

• Прочитав добру книгу — зустрівся з другом.

2. Складіть перелік правил дбайливого ставлення до підручника.

Наприклад: Бережи підручник від вогню, вологи і від брудних рук. Обгорни його, щоб не забруднилась обкладинка. Не роби у підручнику поміток ручкою. Не виривай та не загинай сторінок тощо.


2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Розповідь з елементами бесіди, створення проблемної ситуації; виконання завдань практикуму.

У курсі природознавства ви вчили, що всі об’єкти природи, а також технічні засоби людства — машини, механізми, верстати тощо — можна розглядати як природні або штучні системи. Пригадайте визначення, що таке “система Які зв'язки існують у живих системах, наприклад, в озері?

Отже, сьогодні на уроці ми повторимо і детально розглянемо, що вивчає біологія, з яких наук вона складається, а також, що таке рослинний світ, і ви зможете довести, що саме він є головною складовою частиною природи. Подумайте, чому це так. (Для цього вам треба згадати тип живлення рослинних організмів.)


План

1. Система біологічних наук.

2. Застосування біологічних знань.

3. Рослинний світ — складова частина природи.


3. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

Система біологічних наук

1. Підготовча бесіда. Пригадайте з курсу природознавства, які ви знаєте науки, що вивчають природу. Виконайте завдання. (Вчитель заздалегідь креслить на дошці незакінчену схему і пропонує учням її завершити, з’єднавши стрілочками назви наук з предметами дослідження цих наук. Це завдання можна виконати за допомогою інтерактивної дошки.)

БІОЛОГІЯ КОСМІЧНІ ТІЛА

ХІМІЯ ЖИВІ ОРГАНІЗМИ

АСТРОНОМІЯ ЗЕМЛЯ

ПРИРОДОЗНАВСТВО РЕЧОВИНИ

ГЕОГРАФІЯ МАТЕРІЯ

ЕКОЛОГІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

ФІЗИКА КОМПЛЕКСНА НАУКА ПРО ПРИРОДУ


2. Розповідь. Ви вже знаєте, що термін “біологія” походить від грецьких слів “ bios”, що означає “життя”, та “ logos” — “учення”. Отже, це система наук про життя. Біологія об’єднує багато наукових дисциплін. Особливості будови та життя рослин і тварин зумовили поділ біології на ботаніку (науку про рослини) і зоологію (науку про тварини). Вивчення мікроорганізмів привело до виникнення мікробіології. Ботаніка, зоологія та мікробіологія, в свою чергу, поділяються на багато галузей, значна кількість яких є самостійними науками, що вивчають певні групи організмів. Наприклад, бактерії - об’єкт дослідження бактеріології, гриби — мікології, найпростіші — протистології, комахи - ентомології, риби - іхтіології тощо. Класифікацію різних груп організмів робить систематика.

Іншу групу становлять біологічні науки, що досліджують найрізноманітніші прояви життя та властивості організмів. Так, зовнішню будову організмів вивчає морфологія, внутрішню — анатомія, мікроскопічну будову тканин - гістологія. Обмін речовин та енергії в живих істотах розглядає фізіологія. Закономірності спадковості та мінливості – генетика. Наука про закономірності поширення живих організмів на Землі називається біогеографією. Наука про викопні організми — палеонтологія. Тобто ви бачите, що біологія, як наука, складається з багатьох підрозділів й охоплює величезну царину вивчення живих істот.

Цього навчального року ми з вами будемо вивчати курс біології, який охоплює різні царства живих істот, зокрема, царства Дроб’янки, Гриби і Рослини.


3. Розповідь з елементами бесіди.

Застосування біологічних знань

Які речовини необхідні людині для життєдіяльності? Звідки вона їх отримує?

Необхідні для харчування речовини (білки, жири, вуглеводи і вітаміни) людина отримує здебільшого від культурних рослин, тобто тих, яка сама вирощує, і домашніх тварин. Знання законів генетики і селекції, фізіологічних особливостей цих рослин і тварин дозволяє вдосконалювати способи їх вирощування, а також виводити нові сорти рослин і породи тварин.

Рівень знань в галузі біогеографії та екології дозволяє визначити можливість і ефективність введення в культуру певної країни тих рослин, які раніше там не вирощувалися. А генна інженерія надає сортам і породам тих властивостей, які необхідні людині.

Ви всі знаєте таку рослину, як соя (демонстрування малюнка). Соя — джерело білка, без якого неможливе існування будь-якого організму. Але раніше в Україні цю культуру не вирощували, бо в умовах нашого клімату її насіння не дозрівало. Тепер цю проблему вирішено завдяки селекції, що дозволила ввести в гени сої ген, який прискорює дозрівання насіння. Культури, з якими вчені роблять досліди на рівні генів, тобто частинок, що несуть спадкову інформацію про організм, називають трансгенними. Зараз громадськість усіх країн активно обговорює проблеми безпеки вживання трансгенних продуктів. Єдиної точки зору щодо цього питання не існує, адже вивчення впливу трансгенних культур на здоров’я людини повинно проводитися багато років. І тільки після досконалого дослідження стане зрозумілою їхня дія.

Ще одним прикладом трансгенної культури може стати картопля, яку не ушкоджує колорадський жук (демонстрування малюнка). Також невідомо, до яких наслідків може призвести вживання такої картоплі. Помічено, що така картопля менш стійка до ураження хворобою рослин — фітофторозом.

Чи має значення біологія для ведення сільського, лісового і промислового господарств?

Винятково велике значення має біологія як теоретична основа для ведення сільського, лісового і промислового господарств. Розуміння закономірностей розмноження і розповсюдження хвороботворних вірусів і бактерій, паразитичних організмів необхідне людині для успішної боротьби з інфекційними і паразитичними захворюваннями.

4. Виконання завдань практикуму.

5. Розповідь з елементами бесіди.

Рослинний світ — складова частина природи

Ви пригадали, що таке екосистема, і знаєте, що життя на нашій планеті існує завдяки діяльності рослин. Саме рослини здатні акумулювати енергію Сонця і переводити її в енергію хімічних зв’язків, утворювати із неорганічних речовин органічні. Органічні речовини, як джерело їжі та енергії, необхідні всьому живому на планеті. Виробляє органічні речовини зелена рослина. Вона збагачує повітря киснем, яким дихають рослини, лишайники, багато грибів, тварини, людина. У процесі дихання виділяється вуглекислий газ. Також вуглекислий газ виділяється під час розкладання мертвих залишків, при горінні, знищенні сміття, технічних відходів. Завдяки рослинам, які поглинають вуглекислий газ у процесі повітряного живлення, його об’єм у повітрі підтримується. Отже, рослини є головною ланкою в будь-якому ланцюзі живлення. Пригадайте, що таке ланцюг живлення.

Значення рослин люди зрозуміли ще в давні часи. Ними милувалися, лікувалися, про них складали пісні та легенди. Тому з давніх-давен люди уславлювали рослинний світ, надавали рослинам божественного значення.

Наприклад, у стародавніх греків і римлян у великій пошані були лілії та гіацинти. Щороку навесні вони влаштовували триденне свято Гіацинтин. Французи любили лілії, тому на гербі Франції зображено три лілії. У Болгарії особливого ставлення зазнали троянди. Щорічно під час збирання трояндових пелюсток у цій країні відзначають свято троянд. В Англії великою популярністю користується мак. В день пам’яті загиблих вояків маками встеляють підніжжя пам’ятників і прикрашають вікна будинків. В Японії великою повагою користуються хризантеми. Вони є символом нації і зображені на гербі та державній печатці Японії. Найвищою нагородою країни Вранішнього сонця є орден Хризантеми. Жовтень у Японії називають місяцем хризантем.

Великий німецький поет Й. В. Ґете надзвичайно любив природу і навіть написав твір «Метаморфоз рослин». Його дуже цікавила тропічна рослина бріофідум (або каланхое) (демонстрування рослин). На зубчастих краях листків цієї рослини з’являються бруньки. Кожна брунька - це крихітна модель самої рослини. Вона має листочки, корені й стебла майбутніх пагонів. Відриваючись від листка й падаючи на землю, ці бруньки дають початок новим рослинам. Ґете захоплювався «продуктивною могутністю природи», спостерігаючи за цією індійською живородною рослиною. Саме тому бріофідум назвали деревом Ґете.

У Панамі ростуть свічкові дерева, плоди яких настільки багаті на жир, що коли проткнути крізь плід гніт, то утвориться свічка. Горить вона протягом 3-5 годин без диму і кіптяви.

У тропічних зонах Південної Америки й Африки росте дерево мандрівників. У порожнистих піхвах надзвичайно великих листків цього дерева збирається багато води. Цю особливість сього часу використовували мандрівники. Звідси й пішла назва рослини.

Найтовстіше дерево на світі — баобаб — мешканець африканських саван. Воно має великі білі квіти — до 20 см у діаметрі. Цікаво, що баобаб цвіте до того, як розвинуться квітки. Його плоди схожі на огірки, і їх охоче їдять мавпи, тому баобаб називають “мавпячим деревом”. З його плодів готують напій, за смаком схожий на лимонад, тож його ще називають “лимонадним деревом”. Використовують також і міцні волокна деревини баобаба — з них плетуть рибальські сіті, виготовляють папір. Баобаб, можливо, — найдавніша рослина на світі. Він може дожити до 5 500 років, а його стовбур сягає в діаметрі до 9 метрів.

І цікавих фактів про життя рослин можна навести безліч.

6. Опрацювання матеріалу відповідної статті у підручнику. Бесіда за текстом.


4. Узагальнення і систематизація вивченого.

1. Виконання завдань практикуму.

А) Доведіть, що без рослин життя на Землі в сучасному його прояві не існувало б.

Б) Наведіть приклади використання рослин людиною. Відповіді позначте малюнками-символами. Наприклад, застосування у парфумерії — відповідний малюнок (зубна паста тощо).

2. Контрольно-оцінна бесіда.

Які науки є біологічними? Що вони вивчають?


5. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

6. Домашнє завдання. Вивчити відповідний параграф у підручнику. Використовуючи літературні джерела, доберіть цікаву інформацію про рослини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити