Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Розділ І. Рослини
Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин (на прикладі покрито-насінної дводольної рослини)
Тематична атестація “Будова та життєдіяльність рослин”

Варіант 1

I рівень (1 бал за запитання)

1. Виберіть правильну відповідь.

Рослинний світ класифікують на такі основні систематичні категорії:

а) вид; г) родина; е) ряд; з) тип;

б) клітина; ґ) клас; є) порядок; и) біосфера;

в) рід; д) царство; ж) відділ; і) екосистема.


2. Викресліть зайве.

Рослинами з найближчого оточення є: подорожник, кульбаба, фінікова пальма, каштан, калина, верба, кипарис, тис, грицики.


3. З поданого переліку основних процесів життєдіяльності виберіть ті, які властиві рослинам:

а) необмежений ріст;

б) обмежений ріст;

в) фотосинтез;

ґ) дихання;

г) транспорт речовин;

е) відповідь на подразнення;

д) живлення;

є) рух;

ж) здатність до переміщення.


4. Доповніть речення.

Тканина, функція якої полягає в здійсненні фотосинтезу, поглинанні й запасанні речовин, називається:__ .


5. Наведіть 3 приклади:

Рухів рослин ___________­___________­________________.


II рівень (2 бали за запитання)

6. Дайте відповідь на запитання.

Що таке листок? ___________­___________­___________­___________.

Які функції листка? ___________­___________­___________­___________.


7. Охарактеризуйте орган за поданим планом:

— зовнішня будова кореня — ___________­___________

— види коренів — ___________­_____________________

— типи кореневих систем — ___________­_____________

— видозміни кореня — ___________­_________________


III рівень (3 бали за запитання)

Порівняйте прості та складні листки, типи їх жилкування, розташування на стеблі (листкорозміщення).Варіант 2

I рівень (1 бал за запитання)

1. Виберіть правильну відповідь.

Тваринний світ класифікують на такі основні систематичні категорії:

а) вид; г) родина; е) ряд; з) тип;

б) клітина; ґ) клас; є) порядок; и) біосфера;

в) рід; д) царство; ж) відділ; і) екосистема.


2. Доповніть речення.

Середовищем для життя для таких організмів є: блоха — ____________, голуб —________________ ____________________, окунь — ____________________, кріт — _____________________.


3. З поданого переліку складових клітини виберіть ті, які наявні лише у клітинах рослин:

а) оболонка;

б) цитоплазма;

в) ядро;

ґ) пластиди;

г) вакуолі;

д) апарат Гольджі;

е) рибосоми;

є) мітохондрії;

ж) ендоплазматична сітка.


4. Закінчіть речення.

Тканина, функція якої полягає в здатності рослини витримувати значну масу, протистояти вітру, дощу і снігу, називається: ___________­__________________.


5. Наведіть 3 приклади:

Господарської цінності рослин ___________­___________­___________­____________.


II рівень (2 бали за запитання)

6. Дайте відповідь на запитання.

Що таке корінь? ___________­___________­________________.

Які функції кореня? ___________­___________­___________­___________.


7. Охарактеризуйте орган за поданим планом:

— будова пагона — ___________­___________­___________­___________

— видозміни пагона — ___________­___________­___________________.


III рівень (3 бали за запитання)

Порівняйте процеси фотосинтезу та дихання у рослин.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити