Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Розділ II. Різноманітність рослин
Тема 1. Водорості
Значення водоростей в природі та житті людини

Мета. Закріпити та поглибити знання про роль водоростей в екосистемах і їхнє значення в господарстві та житті людини; розвинути вміння формувати причинно-наслідкові зв’язки і поняття щодо впливу організму на середовище, в якому він живе; виховати раціональний підхід у ставленні до навколишнього середовища і до водоростей зокрема.

Обладнання: підручники, робочі зошити, таблиці “Різноманітність водоростей”, картки із зображенням водоростей, сигнальні картки, листки контролю.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та моделей); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); інтерактивні методичні прийоми.

Тип уроку: розширення і поглиблення знань.


Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1. Організаційний момент.

2. Розширення і поглиблення знань.

3. Закріплення вивченого матеріалу.

4. Підсумки уроку.

3

25

12

5


Хід уроку

1. Організаційний момент.

Привітання, організація учнівської поведінки. Перевірка готовності учнів до уроку. Пояснення правил роботи з листком самоконтролю „Занурення у світ водоростей”.

2. Розширення і поглиблення знань.

Розминка. Проводиться для активізації учнів. Відповідає учень, який перший підніме руку. Вчитель зачитує незавершені вислови та пропонує учням доповнити їх необхідними відомостями.


Картка самоконтролю «Занурення у світ водоростей»• Водорості, у хлоропластах яких, окрім хлорофілу, є ще жовті та бурі пігменти... (Бурі водорості).

• Найвідомішими Бурими водоростями є... (Саргас, ламінарія).

• До цих водоростей належить близько 4000 видів, вони високорозвинені, мають розгалужений талом червонуватого кольору... (Багрянки, або Червоні).

• Глибоководні водорості, які збагачують водойми киснем і є джерелом живлення для водних тварин, використовуються для отримання йоду та агар-агару, в їжу... (Червоні).

• Чому водорості належать до нижчих рослин?

• Які одноклітинні водорості ви знаєте?

• Які представники багатоклітинних водоростей живуть в прісній і морській воді?

• Як відрізняються водорості за кольором?


Робота в малих групах (парах) „Склади картинку”

Кожна пара отримує набір карток. З одного боку кожної картки написано категорії рослин, поділені за різними ознаками („Царство Рослини”, „Підцарство Нижчі рослини”, „Водорості”, „Одноклітинні водорості”, „Колоніальні водорості”, „Багатоклітинні водорості”), з іншого — літери, з яких учні мають утворити назву водорості.

Завдання: використовуючи знання зі систематики, розкладіть запропоновані картки в логічній послідовності. Переверніть картки: якщо завдання виконане правильно, то зі зворотного боку з’єднаних карток ви прочитаєте назву водорості — ламінарія. Поставте собі оцінки на першу сходинку листка самоконтролю.


Робота з поняттями „ Чорний ящик”

Робота проводиться в парах: один учень виступає в ролі учителя, другий — в ролі учня. На дошці записано поняття: гамета, зигота, світлочутливе вічко, колоніальні. Учень, який грає роль учителя, запитує і перевіряє правильність відповіді з використанням переліку понять. Потім учень, що відповів, виступає в ролі учителя.

Оцінка за цю роботу виставляється на другу сходинку листка самоконтролю.


Виконання завдання „Третій зайвий”

Завдання: знайдіть у запропонованому переліку понять зайве і обґрунтуйте свій вибір. Поняття: одноклітинні, гамети, багатоклітинні, колоніальні.


Робота з сигнальними картками “Червоний — зелений”

Учитель зачитує класу запитання, на які кожен учень відповідає підняттям сигнальної картки червоного (відповідь „ні”) або зеленого (відповідь „так”) кольору.

Питання:

— Водорості — це нижчі рослини?

— Водорості можуть бути одноклітинними і багатоклітинними?

— Водорості мають органи?

— На світлі в клітинах водоростей відбувається фотосинтез?

— За способом живлення водорості — автотрофи?

— Клітина водорості має ядро, цитоплазму, оболонку, хроматофор?

— Розмноження за допомогою спор називається статевим?

— При статевому розмноженні утворюються гамети?


Гра „Снігова куля”

Клас поділити на три групи по рядах. Кожен ряд отримує картку, на якій є малюнок представника групи водоростей і 5 завдань. Перший ряд отримує завдання з відділу Зелених водоростей (хлорела), другий — з відділу Бурих водоростей (ламінарія), третій — з відділу Червоних водоростей (порфира). Учні працюють парами: на перше запитання відповідає перша пара відповідного ряду, на друге питання — друга і т.д. За підсумками роботи формується загальний висновок.


Відеозагадка

Класу демонструються два сюжети про безстатеве і статеве розмноження водоростей (без пояснення). Учням потрібно визначити, про який процес йдеться в кожному сюжеті, назвати способи розмноження і записати їх в зошит.

За результатами роботи проводиться бесіда за питаннями:

— Чому водорості розмножуються різними способами?

— Які переваги дає кожен з них?

Картка

1. Назвіть зображену водорість.

2. Яку будову має водорість?

3. Як розмножується ця водорість?

4. Де існує ця водорість?

5. Яке значення має водорість у природі та житті людини?


Впізнай „земляка”

Кожному ряду видається малюнок водорості: 1 — хламідомонада; 2 — ламінарія; 3 — діатомова водорість пінулярія. Порадившись 1-2 хв., діти повинні назвати водорість і дати їй коротку характеристику.

Зворотний зв’язок

Складання розповіді за темами „Водорості в моєму житті”, „Я в житті водоростей”. При виконанні завдання використовується пам’ятка:

— Згадайте про значення водоростей.

— Напишіть декілька словосполучень, речень, яку роль водорості відіграють у вашому житті.

— Пишіть у тій послідовності, в якій ідея спала на думку.

— Виберіть найважливішу, на ваш погляд, позицію і надайте їй статусу № 1.

— Виберіть другорядну позицію, надайте їй статусу №2 і т.д.

— Об’єднайтесь в групи по 4-5 осіб. Виберіть вислови, які найчастіше трапляються.

— Складіть загальний варіант виконання завдання від групи. Наприклад:


Водорості в моєму житті

Я в житті водоростей

1. Об’єкт мого піклування в акваріумі

2. Джерело харчування

3. Збагачує атмосферу киснем

4. Сировина для харчової промисловості

5. Добрива

1. Дослідник

2. Така ж частина природи

3. Вбивця

4. Споживач

5. Захисник


Потім проводиться узагальнення матеріалу про значення водоростей у природі та житті людини. Робота зі схемою на дошці та в практикумах.Інтелектуальний „ Олімп”

1. Яке море отримало назву від водорості? Де розташоване водоростеве море?

2. Жителі Кавказу часто спостерігають незвичайні явища: сніг на вершинах гір іноді зафарбовується в червоний колір. Як пояснити це явище? З якою водорістю пов’язана поява незвичайного зафарбування?

(Урок 26. На снігу оселяється одноклітинна водорість — первопухирник. Ця невидима оком рослина не боїться холоду, розмножується дуже швидко. Колір водорості червоний. Як тільки вітер принесе на сніг спори первопухирника, вони проростуть, і через кілька годин цей сніг почервоніє: первопухирник укриє всю його поверхню).

3. Як називається наука, що вивчає водорості? (Урок 28. Альгологія)

4. Чому водорості називають „легенями планети”? (Урок 26.)

3. Закріплення вивченого матеріалу (по 1 балу за правильну відповідь).

Методичний прийом „Мікрофон”. Полягає у тому, що учні по черзі

говорять в уявний мікрофон те, що вони думають з певного питання, інші учні уважно слухають і не мають права перебивати.

— Чи доцільно вирощувати водорості штучно?

— Чи потребують охорони окремі види водоростей?

— Як водорості беруть участь у колообігу води в природі?


4. Підсумки уроку.

Підрахунок балів. Запис в листок самоконтролю підсумкової кількості балів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити