Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Розділ II. Різноманітність рослин
Тема 4. Покритонасінні
Клас Дводольні. Родини Капустові, Селерові, Айстрові. Характеристика. Значення

Мета. Сформувати в учнів поняття про характерних представників, особливості морфологічної будови та практичне значення рослин з родин Капустові, Селерові та Айстрові та їхні істотні ознаки. Основні поняття і терміни, стручок, стручечок, китиця, складний зонтик, кошик, сім’янка.

Обладнання: додаток Ж “Найважливіші культивовані та дикорослі Покритонасінні з класів Однодольні та Дводольні”, таблиці з зображеннями і гербарні зразки рослин родин Капустові, Селерові та Айстрові, колекції плодів.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); практичні (виконання завдань практикуму).

Тип уроку: комбінований.


Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1.

Організаційний момент.

1

2.

Перевірка виконання учнями домашнього завдання.

10

3.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

3

4.

Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

15

5.

Узагальнення і систематизація вивченого.

10

6.

Підсумки уроку, аргументація оцінок.

5

7.

Домашнє завдання.

1


Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Перевірка виконання учнями домашнього завдання.

Тестова перевірка знань

1. Вкажіть найбільш високоорганізовану групу рослин:

а) Мохоподібні;

б) Голонасінні;

в) Покритонасінні.


2. В харчовому ланцюзі назвіть ланку, що передує тваринам:

а) Бактерії;

б) Хвощеподібні;

в) Покритонасінні.


3. Вкажіть типи кореневих систем у покритонасінних:

а) стрижнева;

б) додаткова;

в) мичкувата;

г) головна.


4. Повітряні, дихальні, опорні. Це види:

а) коренів;

б) стебел;

в) листків.


5. У покритонасінних стебло за характером росту буває:

а) прямостоячим;

б) витким;

в) повзучим;

г) лежачим.


6. Для покритонасінних характерні листки:

а) прості;

б) складні;

в) прості та складні.


7. Для квіткових характерна й обов’язкова присутність у циклі розвитку двох “поколінь” — спорофіта (безстатевого покоління) і гаметофіта (статевого):

а) так;

б) ні.


8. Дорослі квіткові рослини, що складаються з кореня, стебла, листків і квітки — це:

а) гаметофіт;

б) спорофіт.


9. Пророслий пилок — це:

а) чоловічий гаметофіт;

б) жіночий гаметофіт.


10. Подвійне запліднення у покритонасінних відкрив:

а) М.І. Вавилов;

б) С.Г. Навашин;

в) В.І. Вернадський.


11. З’ясуйте відповідність між відділами рослин і назвами рослин, що належать до того чи іншого відділу:

Голонасінні яблуня

Покритонасінні вишня

тис

часник

гінкго


12. З’ясуйте відповідність між класами рослин і родинами:

Однодольні Злакові

Дводольні Айстрові

Капустові

Цибулеві

Розові

Бобові


3. Повідомлення теми, мета та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Ігрове завдання. Клас поділити на групи (кількість груп визначає вчитель). Кожна група за 5хвилин повинна пригадати загадки і приказки, пов’язані з капустою, морквою та соняшником. Перемагає та група, яка найбільше пригадає.

Після цього вчитель наголошує, що саме про ці рослини та їхніх “родичів” буде йти мова на уроці.


План

1. Загальна характеристика класу Дводольні.

2. Родина Капустові. Характерні ознаки, представники, значення.

3. Родина Зонтичні.

4. Родина Айстрові.


4. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

Загальна характеристика класу Дводольні

Пояснення, що супроводжується демонстрацією таблиць, зображень рослин, гербарних зразків, колекцій плодів.

Дводольні, двосім’ядольні — клас покритонасінних рослин. Для Дводольних характерна наявність у зародку двох зародкових листків — сім’ядолей, між якими міститься верхівкова брунька. У Дводольних, на відміну від Однодольних, провідні пучки розміщені колом; між лубом і деревиною є твірна тканина — камбій, завдяки чому стебло може розростатися у товщину; жилкування листків — сітчасте, основна кількість членів у квіткових колах здебільшого дорівнює або кратне 5, рідше 4; первинний корінь, тобто той, що росте безпосередньо з насінини, у більшості видів Дводольних розвивається у головний.

Дводольні представлені великою різноманітністю форм дерев’янистих і трав’янистих рослин і ростуть у різних екологічних умовах. Вони є найбільшою групою насінних рослин — налічують 180 тисяч видів (близько 300 родин). У флорі України поширені види 144 родин.

До Дводольних належить багато корисних рослин: більшість видів харчових, кормових, олійних, дубильних, каучуконосних, лікарських, декоративних та інших.

Походження Дводольних досі ще остаточно не з’ясоване. їхні предки і час їхнього виникнення наразі невідомі. Раніше вважали, що Дводольні виникли від Однодольних; тепер науковці більше схиляються до думки, що Однодольні розвинулися з Дводольних. Ряд ботаніків вважають, що поділ покритонасінних рослин на Однодольні та Дводольні штучний.


Родина Капустові, або Хрестоцвіті

Трав’янисті рослини, рідше напівкущі або кущі (в тропіках), з простими черговими листками без прилистків. Квітки правильні, двостатеві, здебільшого зібрані в китиці; чашечка чотирилиста; віночок складається з чотирьох пелюсток, розміщених навхрест; тичинок шість, вони розташовані в два кола, з них дві тичинки зовнішнього кола коротші, а чотири тичинки внутрішнього кола довші, маточка одна; плід стручок або стручечок. (Демонстрування колекції плодів). Насіння зазвичай містить жирну олію, здебільшого з гірчичним смаком. За якою ознакою виникла друга назва родини?

Капустові — велика родина, що об’єднує до 380 родів і близько 3200 видів, поширених майже по всій земній кулі, особливо в областях із сухим помірним кліматом; найбільша концентрація їх спостерігається в Середземномор’ї, Південній Африці, Передній та Середній Азії; в Україні відомо близько 200 дикорослих видів. У культуру введено як овочеві та кормові (капуста (різні форми), редька, редиска, ріпа), так і пряні (хрін, гірчиця) та олійні (рапс, рижій, кольза). Як декоративні культивують лакфіоль, левкой, нічну фіалку. Численні види капустових (грицики, свиріпа, дика редька, гикавка, сухоребрик, талабан тощо) є бур’янами.

Для зручності представників родини поділяють за типом будови плода: стручок лінійний, розкривний; стручок нерозкривний, членистий; стручечок або горішок.


Родина Селерові, або Зонтичні

Переважно трави, рідше (в тропіках) деревоподібні рослини з порожнистими стеблами і здебільшого складними, дуже розсіченими листками, часто зі здутими піхвами, що охоплюють стебло. Квітки дрібні, як правило, двостатеві, зібрані в складні або прості зонтики чи головки. Чому виникла така назва родини ? Членів оцвітини в квітці та тичинок п’ять; чашечка дуже редукована, п’ятизубчаста, іноді її немає, пелюстки вільні, у крайових квіток часто неоднакові, верхівки їх загнуті всередину; маточка складена з двох плодолистків, з нижньою двогніздою зав’яззю; стовпчиків два, біля основи з нектароносним диском; плід — двосім’янка, або вислоплідник, в якому дві сім’янки з’єднані між собою (демонстрування колекції плодів). На спинці сім’янок є п’ять більш або менш помітних ребер, а між ними — жолобки або борозенки з олійними канальцями.

Зонтичні — велика родина, яка налічує близько 300 родів і понад 3000 видів, поширених майже по всій земній кулі. У флорі України є близько 140 видів. Багато зонтичних містять різні ефірні олії в плодах, листках та інших органах, тому деякі види вирощують як цінні ефіроолійні (фенхель, кмин, коріандр, аніс, дягель та ін.), пряні та городні (петрушка, морква, кріп, пастернак тощо) культури. Серед представників цієї родини є чимало досить отруйних рослин (омег водяний, цикута, собача петрушка, болиголов, бутень тощо).


Родина Айстрові

Здебільшого трави або напівкущі, у тропіках також кущі, ліани і навіть деревця. Листки чергові, рідше супротивні, без прилистків, різноманітні за формою, розмірами тощо. Квітки дрібні, зібрані на спільному дископодібному квітколожі в характерне для родини суцвіття кошик, який зовні вкритий обгорткою з численних видозмінених листочків різної форми. Типові квітки двостатеві, з нижньою зав’яззю, до якої прикріплена видозмінена чашечка, віночок буває язичковий, трубчастий, лійкоподібний, забарвлення — біле, синє, жовте, блакитне та ін. Є квітки одностатеві (чоловічі або жіночі), крайні квітки часто стерильні. Тичинок п’ять, зрослих пиляками в трубочку, через яку проходить стовпчик, що несе приймочку. Плід — звичайна сім’янка з волосистим чубком або плівчастою коронкою (демонстрування колекції плодів). Запилення перехресне або самозапилення.

Екологічний діапазон родини досить великий від вологих і жарких тропіків до сухих пустель Азії і Африки та холодних областей Арктики і Антарктики.

Айстрові мають неабияке господарське значення. Серед них є цінні олійні рослини (соняшник, сафлор, мадія та ін.), каучуконосні (коксагиз, гваюла, хондрила тощо), кормові та овочеві (соняшник бульбистий, латук, скорзонера іспанська, артишок), лікарські (арніка гірська, календула, мати-й-мачуха, оман, хамоміла лікарська; цмин, череда тощо); досить велика група декоративних рослин (айстри, безсмертки, волошки, жоржини, кореопсис, космос, майорці, хризантеми, чорнобривці та багато інших). Злісними бур’янами є амброзія, будяки, волошка, гірчак, осот, чорнощир, галінсога, злинка тощо.

Традиційно цю родину поділяють на дві підродини: підродина Трубчасті, або Айстрові, та підродина Язичкові, або Латукові.


5. Узагальнення і систематизація вивченого.

Виконання завдань практикуму.

1. Розгляньте малюнки рослин (кмин, цикорій, капуста) і за характерними ознаками визначте, до яких родин вони належать. Відповідь поясніть.

2. Опрацюйте відповідний матеріал у підручнику і заповніть таблицю.


Клас Дводольні. Родини Капустові, Селерові, Айстрові

Родина

Характерні ознаки

Представники

Значення

Капустові
Селерові
Айстрові

6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

7. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний матеріал за підручником, дати відповіді на запитання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити