Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Розділ II. Різноманітність рослин
Тема 4. Покритонасінні
Практична робота № 2. Визначення рослин класу Дводольні

Мета. Навчитись користуватись визначниками і визначальними картками і з їхньою допомогою навчитися визначати рослини класу Дводольні.

Основні поняття і терміни: стрижнева коренева система, оцвітина, чашолистки, пелюстки, тичинки, маточка, зав’язь (верхня, нижня), типи плодів (сухі, соковиті, ягода, горішок, коробочка, біб, стручок тощо), насіння, листки (сидячі, черешкові, черешок, листова пластинка, форма листкової пластинки), жилкування тощо.

Обладнання: визначники, картки для визначення, гербарні зразки рослин і живі рослини, препарувальні набори.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда); наочні (демонстрація обладнання); практичні (робота з визначником та визначальними картками з визначення рослин).

Тип уроку: застосування знань, вмінь і навичок.


Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1. Організаційний момент.

1

2. Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань, навичок і вмінь, необхідних учням для самостійного

виконання практичного завдання.

10

3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

3

4. Усвідомлення змісту і послідовності застосування розвиваючих задач і вправ та практичних дій; самостійне виконання учнями завдання під контролем і з допомогою вчителя.

20

5. Звіт учнів про способи і результати виконаної роботи.

9

6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

1

7. Домашнє завдання.

1


Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань, навичок і вмінь, необхідних учням для самостійного виконання практичного завдання.

Фронтальна бесіда:

1. Назвіть основні ознаки рослин класу Дводольні.

2. За якими ознаками можна відрізнити від інших рослин рослини родини Бобові? Назвіть представників родини.

3. За якими ознаками можна відрізнити від інших рослин рослини родини Капустові? Назвіть представників родини.

4. За якими ознаками можна відрізнити від інших рослин рослини родини Айстрові? Назвіть представників родини.

5. За якими ознаками можна відрізнити від інших рослин рослини родини Пасльонові? Назвіть представників родини.

6. За якими ознаками можна відрізнити від інших рослин рослини родини Селерові (Зонтичні)? Назвіть представників родини.

7. За якими ознаками можна відрізнити від інших рослин рослини родини Розові? Назвіть представників родини.


3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Підготовча бесіда. Уявіть собі, що ви гуляєте лісом. Раптом вашу увагу привернула дуже гарна рослина з великими рожевими квітками. Але ви не знаєте, як вона називається, тож вирішуєте, прийшовши до школи, одразу розповісти учителю біології про цю незвичайну рослину. Якими б словами ви описали рослину? На які ознаки звернули б увагу в першу чергу?

Розповідь. Визначення рослин — це дуже важлива, але складна робота. Для цього існують спеціальні книжки, які називаються визначниками або атласами. В окремих випадках із навчальною метою складають картки для визначення рослин. Визначники, атласи, картки складають за певними правилами з використанням ознак, характерних для об’єктів, які визначають. Сукупність ознак, розміщених у певній послідовності, складає ключ для визначення. Найпоширенішими є ключі, складання яких базується на об’єднанні ознак у дві групи, що взаємно виключають одна одну. Сукупність двох груп ознак у ключі називають ступенем. Кожна група закінчується або назвою таксону, або цифрою, яка посилає на іншу ступінь ключа. Визначення триває доти, доки не буде встановлено назву рослини.

Рослини з класу Дводольні характеризуються сукупністю ознак. Основними з них є ознаки будови квітки (у дводольних вони зазвичай 5-4-членні) і плода, кореневої системи (стрижневого типу) та інші.

Отже, сьогодні на уроці ми навчимося визначати рослини класу Дводольні.

4. Усвідомлення змісту і послідовності застосування розвиваючих задач і вправ та практичних дій, самостійне виконання учнями завдання під контролем і за допомогою вчителя.

Учні записують тему, мету роботи, обладнання, хід роботи. Вчитель детально пояснює хід роботи.


Хід роботи

Завдання 1. Ознайомитися з визначником і визначальною карткою; навчитися користуватися ними.

1. Розгляньте структуру (будову) ключа. Знайдіть у ключі ступені. З’ясуйте їхню загальну кількість.

2. Ознайомтеся зі структурою кожного окремого ступеня. Зверніть увагу на групу ознак, що позначена цифрою (це номер ступеня), інша група ознак позначена рискою або іншими знаками.

3. Знайдіть у кінці кожної групи ознак назву таксона або посилання на інші ступені.

Завдання 2. Оволодіти навичками користування визначником або визначальною карткою.

1. Ознайомтеся з ознаками, що наведені в першому ступені, і порівняйте їх з ознаками рослини, яку треба визначити. Для цього рослину дуже уважно розгляньте.

2. Виберіть, що вам підходить (перша чи друга група ознак), і продовжуйте визначення за правилами, про які йшлося у попередньому завданні, аж доки не визначите рослину.

3. Результати визначення запишіть.

Завдання 3. Визначити запропоновані рослини.

1. Визначте рослини, користуючись визначником або карткою.

2. Запишіть назви визначених рослин і характерні їхні ознаки.


5. Звіт учнів про способи і результати виконаної роботи.

6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

7. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф у підручнику, спробувати визначити кімнатні рослини вдома.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити