Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Розділ III. Гриби та лишайники
Тема 1. Гриби
Нижчі гриби. Лабораторна робота №16. Будова нижчих грибів

Мета. Сформувати в учнів поняття про нижчі гриби, найпоширеніших представників, їхні особливості і значення.

Основні поняття і терміни, нижчі гриби, паразити, сапротрофи, спорангії, ніжка-підставка.

Обладнання: таблиці і зображення нижчих грибів, мукор на хлібі, постійний мікропрепарат мукора, лупа, препарувальний набір, предметні та покривні скельця, вода, піпетки, мікроскопи.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та зображень); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда); практичні (виконання лабораторної роботи), самостійна робота з підручником.

Тип уроку: комбінований.


Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1.

Організаційний момент.

1

2.

Перевірка виконання учнями домашнього завдання.

10

3.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

2

4.

Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

20

5.

Узагальнення і систематизація вивченого.

5

6.

Підсумки уроку, аргументація оцінок.

5

7.

Домашнє завдання.

2


Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Перевірка виконання учнями домашнього завдання.

Біологічний диктант.

1. Вегетативне тіло грибів називають ___________­_____________.

2. Міцелій складається з окремих ниток ___________­______________.

3. До складу клітинної оболонки грибів входить ___________­_______________ - речовина, властива тваринам.

4. У клітинах грибів відсутні ___________­____________, властиві рослинам.

5. Запасною поживною речовиною грибів є ___________­___________­_________________ .

6. За будовою гіф міцелію гриби поділяються на ___________­_______________.

7. Гриби, що живляться органічними речовинами живих організмів, називаються _________________, а ті, що живляться відмерлими рештками, — ___________­______________.

8. Розмножуються гриби ___________­_____________ , ___________­____________.

9. Вченими описано близько ___________________ видів грибів.

10. Прикладом одноклітинного гриба є ___________­____________.

11. Клітини грибів оточені ___________­_______________.

12. Для продукування спор у деяких грибів утворюються ___________­____________.


3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Розповідь з елементами бесіди. Вам вже відомо з попереднього уроку, що гриби поділяють на нижчі і вищі. Пригадайте, на чому базується цей поділ.

Якщо представників вищих грибів помітно і ми знаємо багатьох із них за плодовим тілом, то нижчі гриби непомітні. Ми можемо бачити їх без допомоги збільшувальних приладів лише у момент утворення спор. Спостерігаємо ж ми тільки наслідки життєдіяльності цих організмів. У 1845 році весь урожай картоплі в Ірландії пропав через захворювання на фітофтороз. Вся картопля погнила. Цей факт і деякі політичні фактори призвели до того, шо в країні почався голод і багато людей померли, а частина сімей емігрували до Північної Америки. Цікаво, що фітофтора — нижчий гриб, який спричиняє фітофтороз, походить з американського континенту, був випадково завезений у Європу. Оскільки це вид не місцевий, він не має природних ворогів і легко, без перешкод дуже швидко розмножується і розповсюджується. В результаті щороку величезна кількість урожаю картоплі та помідорів потерпає від фітофторозу.

Що ж це за організми — нижчі гриби?


План

1. Загальна характеристика нижчих грибів.

2. Лабораторна робота № 16.


4. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

Загальна характеристика нижчих грибів

1. Розповідь з демонструванням таблиць і зображень відповідних грибів. Характерною рисою нижчих грибів є те, що вони мають одноклітинні

гіфи грибниці. Вони мають невеликі розміри і їх зазвичай не видно неозброєним оком. Але коли настає пора розмножуватися, то ці гриби утворюють спорангії зі спорами, які добре помітні. Наприклад, у фітофтори, їх можна побачити під ураженим листком. А у мукора на білій “шапці”, який утворює гриб на поверхні хліба, з’являються чорні цятки, які також є спорангіями зі спорами (демонстрування мукора на хлібі).

Серед них є паразити і сапротрофи. Нижчі гриби відіграють у природі позитивну роль, розкладаючи складні речовини до простих, що знову використовуються рослинами. У житті людини нижчі гриби мають негативне значення, бо призводять до захворювань рослин і людини, псують харчові продукти і промислові товари.

До нижчих грибів належить також велика кількість грибів-паразитів. Так, ольпідіум викликає “чорну ніжку” у розсади капусти, синтрихіум є збудником раку картоплі, плазмопара спричиняє мільдью — хворобу винограду. Широко відомі й цвілеві гриби, наприклад, мукор, що псує харчові продукти.


Лабораторна робота № 16

Тема. Будова нижчих грибів.

Мета. Ознайомитися з будовою нижчих грибів.

Обладнання: мукор на хлібі, постійний мікропрепарат мукора, мікроскоп, лупа, препарувальний набір, предметні та накривні скельця, вода, піпетка, таблиці, підручник, мікроскоп.


Хід роботи

Завдання. Ознайомитися з будовою нижчих грибів на прикладі мукора.

1. Розгляньте уважно неозброєним оком скупчення мукора на харчових продуктах. Опишіть, що побачили.

2. Розгляньте мукор за допомогою лупи чи мікроскопа. Порівняйте те, що побачили, з малюнком підручника і таблицею.

3. Знайдіть окремі гіфи грибниці (вони мають вигляд ниток) і спорангії (мають вигляд чорних голівок чи горошин, що піднімаються на високих ніжках-підставках).

4. Перенесіть за допомогою препарувальної голки кілька спорангіїв на предметне скло у краплю води, накрийте їх накривним скельцем. Розгляньте мікропрепарат за допомогою мікроскопа. Намалюйте, що побачили, і позначте цифрами: 1 — гіфи; 2 — спорангій; 3 - ніжка-підставка.

Зробіть висновок.


5. Узагальнення і систематизація знань.

Самостійна робота з підручником. Ігровий прийом “Хто більше?”. За фіксований час учням пропонується сформулювати найбільшу кількість питань до параграфа чи частини параграфа.

6. Підсумки уроку, аргументація оцінок,

7. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний матеріал за підручником, дати відповіді на запитання після параграфа.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити