Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Розділ IV. Бактерії
Загальна характеристика бактерій

Мета. Сформувати в учнів поняття про бактерії як прокаріотичні організми.

Основні поняття і терміни: мікробіологія, прокаріоти, бактерії, будова бактеріальної клітини (джгутик, капсула, фотосинтетичні мембрани, пілі або фімбрії, мезосома, клітинна стінка, плазматична мембрана, рибосоми, запасні поживні речовини, цитоплазма, кільцева молекула ДНК), коки, вібріони, бацили, спірили.

Обладнання: таблиці та малюнки із зображенням бактеріальної клітини, різних форм бактерій, підручники, робочі зошити.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій), самостійна робота з підручником.

Тип уроку: засвоєння нових знань.


Структура уроку


Етапи уроку

Час, хв.

1.

Організаційний момент.

2

2.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

3

3.

Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

20

4.

Узагальнення і систематизація вивченого.

15

5.

Підсумки уроку, аргументація оцінок.

3

6.

Домашнє завдання.

2


Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Підготовча бесіда. Які організми, що мають клітинну будову, вважають найменшими? Найменшими організмами, що мають клітинну

будову, є бактерії. Діаметр бактеріальної клітини в середньому дорівнює одному мікрометру. Як, на вашу думку, може називатись наука, що займається вивченням цих бактерій ? Вивченням бактерій займається наука мікробіологія. В 1 г ґрунту може міститися до 100 млн. бактерій, а в 1 см3щойно здоєного молока — понад 300 млн. Задумайтесь, яка це фантастична кількість! Бактерії приносять людям величезну користь, оскільки можуть виробляти багато корисних речовин, і завдають великої шкоди, бо викликають смертельні хвороби.

Хвилинка-цікавинка. На рибі й м’ясі інколи з’являється велика кількість нешкідливих бактерій, які виділяють зеленувато-голубе світло. Німецький вчений Е. Дюбуа-Реймон розводив колонії бактерій, які світились, в чашках з поживним середовищем (агаром). Він зумів за допомогою цих бактерій освітити велику кімнату світлом, подібним до яскравого місячного сяйва. Вечорами при цьому світлі можна було навіть читати.

Отже, сьогодні на уроці ми детально розглянемо будову бактеріальної клітини, форми бактерій та розглянемо, на які систематичні групи їх поділяють.


План

1. Загальна характеристика бактерій.

2. Будова бактеріальної клітини.

3. Життєдіяльність бактерій.


3. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

Загальна характеристика бактерій

Розповідь з елементами бесіди. На планеті існує незліченна кількість бактерій. їх можна знайти скрізь: у воді й повітрі, в льодовиках та гарячих джерелах, у стратосфері й ґрунті. Бактерії живуть навіть на висоті 20 кілометрів над Землею. Це особливий вид жовто-оранжевих бактерій, які перебувають там постійно. У повітрі, яке пронизане космічними променями, де температура нижче —50...—55 °С, вони почуваються добре й успішно розмножуються. Цікаво, що зі зниженням висоти їхня кількість різко зменшується.

Які ознаки властиві живим організмам? Якщо бактерії ми відносимо до живих організмів, то чи потрібен їм кисень для дихання? Більшість бактерій може обходитись без кисню. Деякі з них пристосувалися до життя навіть у воді ядерних реакторів. їхні спори не гинуть від опромінення. Чим живляться бактерії? Виявлено і такі бактерії, які живляться мармуром, цеглою і асфальтом, руйнуючи тим самим автошляхи, пам’ятники, будівлі. Японськими вченими було виявлено групу бактерій, яким абсолютно не шкодить отрута. Від такої отрути гинуть гризуни, доза її у половину міліграма смертельна для людини. А ґрунтові бактерії живляться цією отрутою, і це не шкодить їхній життєдіяльності. Бактерії не можна побачити неозброєним оком, оскільки вони мікроскопічно малих розмірів: лише в чотирьох краплях води — близько трьох мільярдів бактерій. Розмножуються вони з фантастичною швидкістю. За 6 годин з однієї бактерії може утворитися півмільйона нащадків. Протягом доби маса нащадків однієї бактерії може досягти і млн. 800 тисяч кілограмів, а через тиждень вона може дорівнювати масі земної кулі. Чому в природі немає стільки бактерій? Існують обмежуючі фактори (нестача їжі, вологості, отруйна дія продуктів виділення тощо) затримують розмноження бактерій або зовсім зупиняють його.


Будова бактеріальної клітини

Демонстрація малюнка узагальненої схеми будови клітини паличкоподібної бактерії. До складу бактеріальної клітини входять структури, які є у всіх бактеріях, та такі, які є у деяких. Постійно наявні: клітинна стінка, плазматична мембрана, рибосоми, запасні поживні речовини, цитоплазма, кільцева молекула ДНК; не у всіх бактеріях є: джгутик, капсула, фотосинтетичні мембрани, пілі або фімбрії, мезосома (запис термінів на дошці).

Клітинна стінка вкриває бактеріальну клітину, вона жорстка і визначає форму і міцність. У ній є пори, через які можуть проникати вода та деякі іони. За будовою клітинної стінки бактерії можна поділити на дві групи: одні забарвлюються спеціальним барвником (грампозитивні), а інші — ні (грамнегативні).

Плазматична мембрана у бактерій має таку ж будову і функції, як і еукаріотичних клітин, вона оточує протоплазму. У деяких бактерій плазматична мембрана може вгинатися усередину клітини й утворює так звані мезосоми та фотосинтетичні мембрани.

Мезосоми — складчасті мембранні структури, на поверхні яких розташовані ферменти, що беруть участь у диханні бактерій.

Фотосинтетичні мембрани є місцезнаходженням фотосинтетичних пігментів. Там відбувається процес фотосинтезу у деяких видів бактерій. Схожі мембранні утвори беруть участь у фіксації азоту в азотфіксуючих бактерій.

Рибосоми розміщуються по всій цитоплазмі, мають менші розміри, ніж у клітинах еукаріот. У рибосомах відбувається синтез білка.

Із запасних поживних речовин в бактеріальних клітинах містяться жироподібні речовини — ліпіди, вуглеводень — глікоген та деякі інші.

Цитоплазма не містить органел, а лише ферменти.

Чому бактерії належать до прокаріотів?

ДНК бактерій має форму кільця і там міститься уся спадкова інформація бактерій.

Джгутик може бути один або декілька, здебільшого він довший за клітину.

Капсула захищає бактерію, вона може бути утворена із слизу.

Пілі або фімбрії — тонкі вирости на стінках бактерій. Вони коротші і тонші за джгутики і слугують для прикріплення бактерій одна до одної або до деякої поверхні.

Форма бактерій може бути різна: паличкоподібна — бацили, у вигляді коми — вібріони, спіралеподібні — спірили. У кулястих бактерій (коків) пари клітин утворюють диплококи, ланцюги — стрептококи, пластинки, пакети — сарцини.


Життєдіяльність бактерій

Живлення бактерій здійснюється шляхом всмоктування поживних речовин крізь напівпроникну мембрану. За типом живлення всі бактерії поділяють на автотрофи і гетеротрофи. Пригадайте, що є характерним для кожного типу живлення. Більшість бактерій є гетеротрофами і представлені паразитами та сапрофітами.

Бактерії-паразити живуть у тканинах живих тваринних і рослинних організмів, за рахунок яких вони і живляться (менінгокок, гонокок, сипний тиф, сибірська виразка, лихоманка тощо).

Сапрофітні бактерії живляться органічними решками відмерлих рослин і тварин.

Автотрофні бактерії здатні самостійно синтезувати органічні речовини з неорганічних. Серед них є фотосинтезуючі (синтезують органічні речовини за рахунок сонячної енергії) — зелені та пурпурні бактерії; бактерії-хемосинтетики (синтезують органічні речовини за рахунок хімічної енергії окислення) — сіркобактерії, залізобактерії, нітрифікуючі.

Бактерії розмножуються поділом клітини на дві. Після подовження клітини поступово утворюється поперечна перегородка, а потім дочірні клітини поступово залишаються зв’язаними в характерні групи. При цьому залежно від напрямку площини поділу і кількості ділень виникають різні форми: у кулястих бактерій пари клітин — диплококи, ланцюги — стрептококи, пластинки, пакети — сарцини. Паличкоподібні бактерії також можуть утворювати пари та ланцюги.

Розмноження брунькуванням трапляється у бактерій як виняток.


4. Узагальнення і систематизація вивченого.

1. Робота з підручником. Завдання: швидко й уважно прочитати текст. Клас поділити на дві команди. Кожна команда до прочитаного тексту формулює певну кількість запитань і записує їх. Після цього перша буде ставити запитання, друга - на них відповідати. Потім — навпаки. Це змагання на краще запитання та кращу відповідь (точнішу, повнішу, розумнішу, веселу, цікаву та ін.)

2. Виконання завдань практикуму. Розв’яжіть кросворд.Горизонталь:

2. Група організмів, у яких виражене ядро.

4. Організми, які самостійно здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних.

5. Тонкі довгі нитки білкової природи — відходять від тільця в цитоплазмі.

6. Кулясті бактерії, утворені парою клітин.

10. Одноклітинні бактерії, що мають форму коми.

11. Бактерії, що живуть за рахунок живих організмів.

Вертикаль:

1. Група організмів відносно невелика за чисельністю (доядерні організми).

3. Одноклітинні бактерії, що мають форму циліндра.

7. Ці бактерії живляться органічними рештками відмерлих рослин і тварин.

8. Бактерія, яка має форму ланцюжка.

9. Одноклітинні бактерії кулястої форми.


5. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

6. Домашнє завдання. Вивчити відповідний параграф у підручнику. До тексту параграфа написати шпаргалку. Це може бути схема, малюнок, короткий текст.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити