Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Розділ І. Рослини
Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин (на прикладі покрито-насінної дводольної рослини)
Тканини рослин: їхні функції та взаємозв’язок

Мета. Сформувати знання про основні типи тканин рослинного організму, вивчити функції, які вони виконують.

Основні поняття і терміни: тканина; твірна (меристема), основна (паренхіма), провідна, покривна, механічна.

Обладнання: підручник, робочі зошити, таблиці “Тканини рослинного організму”.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди), наочні (демонстрація таблиць та моделей); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій).

Тип уроку: комбінований.


Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1.

Організаційний момент.

10

2.

Перевірка виконання домашнього завдання.

3

3.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку.Мотивація навчальної діяльності.

15

4.

Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

10

5.

Узагальнення і систематизація вивченого.

3

6.

Підсумки уроку, аргументація оцінок.

2

7.

Домашнє завдання.

2


Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Перевірка виконання домашнього завдання.

Ігровий прийом: вірю — не вірю. Учням пропонується 12 тверджень про клітину і будову мікроскопа, вони мають відповідати “так” чи “ні”. Відповіді учні записують у зошит. В кінці роботи організовується взаємоперевірка з обговоренням відповідей.

1. Усі живі організми Землі мають клітинну будову.

2. Мікроскоп збільшує зображення завдяки лінзам.

3. Найголовнішою органелою клітини є ядро.

4. Клітина рослини відрізняється від клітини тварини наявністю твердої оболонки, вакуолей і пластид.

5. Щоб визначити збільшення мікроскопа, слід помножити значення збільшення, написане на окулярі, на значення на об’єктиві.

6. Пластиди бувають трьох видів: зелені — хлоропласти, червоні чи оранжеві — лейкопласти та безбарвні — хромопласти.

7. У світловий мікроскоп добре видно органели рослинної клітини — оболонку, цитоплазму, ядро.

8. Речовина, яка робить клітини рослини міцними, називається целюлозою.

9. Термін “клітина” запровадив у 1665 році англійський учений Роберт Гук.

10. Клітини можуть бути різної форми і різного розміру, але всі вони мають однакову будову.

11. Оболонка клітин рослини тверда, оточує внутрішній вміст і підтримує постійну форму клітини.

12. Ядро зазвичай має округлу або овальну форму, його добре видно в клітині.


3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Формулювання проблемної ситуації. З попереднього уроку вам відомо, що всі живі організми на Землі (окрім вірусів) мають клітинну будову. Виникає запитання: а чому ж тоді частини організму так відрізняються між собою будовою та функціями? Давайте подумаємо над цим.

Очевидно, в процесі еволюції кожна група клітин багатоклітинного організму пристосовувалась до виконання певної функції, в результаті чого змінювались форма, поєднання клітин між собою, виникали тканини й органи.

Отже, сьогодні на уроці ми детально розглянемо, які тканини утворились у рослин, яка їхня будова та які функції вони виконують.

План

1. Сутність поняття “тканина”.

2. Характеристика тканин рослинного організму.


4. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

Сутність поняття “тканина ”

Пояснення. Рослинні організми можуть бути одно- і багатоклітинними, а також колоніальними. Тіло одноклітинної рослини складається лише з однієї клітини, яка здійснює всі життєві функції і процеси організму. Тіло багатоклітинної рослини складається із сукупностей багатьох клітин, групи яких спеціалізуються на виконанні певних функцій.

Тканина — це сукупність клітин, що мають спільне походження, однакову форму і виконують властиву їм функцію (або функції).

Розповідь з демонстрацією таблиці “Тканини рослинного організму ”. Залежно від функції, яку виконують тканини, їх поділяють на:

1) твірну;

2) основну;

3) покривну;

4) механічну;

5) провідну.

Твірна тканина — це тканина, клітини якої здатні ділитися, завдяки чому ростуть органи, що дає початок всім іншим тканинам.

Основна тканина (паренхіма) — тканина рослин, що складається з живих рослин різної форми, виконує різноманітні функції: виповнюючу, асиміляційну, газообмінну, запасаючу, видільну тощо.

Покривна тканина — це шар клітин, які вкривають орган або іншу тканину. Покривна тканина захищає органи від випаровування, висихання, несприятливих умов, забезпечує газообмін і всмоктування води.

Механічна тканина, яку ще називають опорною, надає міцності рослині.

Провідні тканини — це тканини, елементи яких проводять поживні речовини від одного органа до іншого.


Характеристика тканин рослинного організму

Розповідь з демонструванням таблиць.

Твірні тканини. Рослини, на відміну від тварин, ростуть і утворюють нові органи впродовж усього життя. Це зумовлено наявністю спеціальних тканин — твірних, що містяться в різних частинах рослини. Ці тканини складаються з дрібних клітин, що густо заповнені цитоплазмою, всередині кожної клітини є велике ядро. Клітини твірних тканин міцно пов’язані між собою.

Твірні тканини розміщуються на верхівці стебла рослини або кореня. За рахунок поділу клітин верхівкової твірної тканини рослина росте у висоту та довжину. Всередині стебла і кореня також міститься твірна тканина (бічна). За її рахунок стебло і корінь ростуть у товщину. Твірні тканини можуть бути й в інших частинах рослини.

Покривні тканини. Захищають рослину від несприятливих зовнішніх впливів: механічних, температурних коливань, сильного сонячного освітлення. Молоді частини рослини вкриті покривною тканиною, що складається з живих клітин. Старі — шаром мертвих клітин.

Основну масу кореня і пагона становить основна тканина. Вона складається з живих клітин з тонкими оболонками. Може виконувати різні функції: фотосинтез, поглинання і накопичення речовин.

Механічні тканини надають рослині міцності, завдяки якій вона витримує значну масу, протистоїть вітру, дощу, снігу. Міцність цих тканин зумовлена особливістю будови клітин, що її складають, а також порядком розміщення їх у рослині. Механічні тканини складаються з товстостінних клітин з надзвичайно міцною і пружною оболонкою.

Провідні тканини. Пристосовані для руху води та розчинених у ній речовин як у напрямку від кореня до пагона, так і в зворотному напрямі — від листків до коренів. Подумайте, які речовини транспортуються від коренів до листків та, навпаки, — від листків до коренів Як ви гадаєте, можуть ці речовини рухатися по одних і тих самих провідних тканинах, чи їм треба різні шляхи?


5. Узагальнення і систематизація вивченого.

І. Виконання завдань практикуму.

А) Уважно прочитайте текст відповідного параграфа у підручнику і заповніть таблицю.


Характеристика тканин рослинного організму

№ Тканина

Особливості будови і місцезнаходження у рослині

Функції

1. Твірна2. Основна3. Покривна4. Провідна5. Механічна
Б) Контрольно-оцінна бесіда.

1. Що таке клітина? 2. На які групи поділяють організми за кількістю клітин? 3. Що таке тканина? 4. З яких тканин складається організм рослини? 5. Які тканини забезпечують опору рослині? 6. Які тканини захищають рослину від несприятливих зовнішніх впливів: механічних, температурних коливань, сильного сонячного освітлення? 7. Що зумовлює ріст рослини упродовж усього життя? 8. Які тканини забезпечують транспортування речовин в організмі рослини?


6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

7. Домашнє завдання. Вивчити відповідний параграф у підручнику.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити