Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Розділ V. Організми і середовище існування
Пристосування рослин до життя в екосистемі (на прикладі будь-якої екосистеми своєї місцевості)

Мета. Закріпити поняття про системи і зв’язки між компонентами системи, встановити пристосування рослин до певних умов середовища.

Обладнання: блокноти, олівці, бінокль, фотоапарат тощо.

І. Підготовка до екскурсії.

1. Підготовка вчителя до екскурсії.

Заздалегідь визначити:

• Місце проведення екскурсії: поле, ліс, сад, луки, міський парк, берег річки або озера тощо.

• Маршрут та об’єкти спостережень.

2. Ознайомлення учнів із завданнями екскурсії.


II. План проведення екскурсії.

1. Ознайомлення учнів з темою, метою та завданнями екскурсії, прогнозування того, що вони зможуть вивчити та спостерігати.

2. Поділ класу на групи і отримання відповідного завдання, яке виконується безпосередньо на місцевості.

3. Бесіда або розповідь (при прибутті до об’єкта спостереження) про найважливіші ознаки об’єкта, на які слід звернути особливу увагу.

4. Самостійна робота в групах.


III. Проведення екскурсії.

А) Бесіда

Що таке екосистема? Наведіть приклади екосистем, що зустрічаються у вашій місцевості.

• Якими факторами характеризується кожна екосистема?

• Які рослини вашої місцевості вам відомі? Яке їх систематичне положення?

• Наведіть приклади, як рослини пристосовуються до надмірного та недостатнього зволоження. Які є пристосування у світлолюбних рослин і тіневитривалих?

• Яке місце займають рослини у ланцюгах живлення?

Б) Самостійна робота в групах:

Завдання для групи 1. Знайдіть на місцевості екосистему, в якій одним з компонентів середовища є водойма (заболочена ділянка, озеро чи річка). Опишіть і визначте рослини, які ростуть у даній екосистемі. З’ясуйте зміни, що відбулися з їх вегетативними і репродуктивними органами, пов’язані з умовами надмірного зволоження. Подумайте, запитайте у вчителя чи пошукайте у науково-популярній літературі інформацію про особливості розмноження даних рослин, їхню життєдіяльність. Опишіть рослину за планом: назва, родина, клас, відділ, місцезростання, тип кореневої системи, яке стебло, листки, квітка, плід, у чому проявилося пристосування рослини до умов середовища, наведіть приклад ланцюга живлення, у який може бути включена дана рослина у екосистемі, що ви спостерігаєте.

Завдання для групи 2. Знайдіть на місцевості екосистему, в якій ґрунт переважно піщаний, а водойма відсутня або досить віддалена.

Опишіть і визначте рослини, які ростуть у даній екосистемі. З’ясуйте зміни, що відбулися з їхніми вегетативними і репродуктивними органами, пов’язані з умовами недостатнього зволоження і поганим ґрунтом. Подумайте, запитайте у вчителя чи пошукайте у науково-популярній літературі інформацію про особливості розмноження даних рослин, їхню життєдіяльність. Опишіть рослину за планом: назва, родина, клас, відділ, місцезростання, тип кореневої системи, яке стебло, листки, квітка, плід, у чому проявилося пристосування рослини до умов середовища, наведіть приклад ланцюга живлення, у який може бути включена дана рослина у екосистемі, що ви спостерігаєте.

В) Доповіді учнів за результатами виконаних завдань.

Г) Узагальнююча бесіда.

• Які рослини ви спостерігали на екскурсії? До яких родин, класів і відділів вони належать?

• Як рослини, які ви спостерігали, пристосувались до умов зовнішнього середовища? Опишіть зміни, що відбулися з їхніми вегетативними і генеративними органами?

• Опишіть зв’язки рослин з неживими і живими компонентами системи.

• Наведіть приклади ланцюгів живлення у системах, що ви спостерігали.

• Зробіть висновок про те, як рослини пристосовуються до життя в екосистемах.


IV. Підбиття підсумків екскурсії.

Самооцінювання учнями своїх знань та практичних умінь. Відзначення вчителем найбільш активних і уважних учнів. Вчитель звертає їхню увагу на те, що здобуті на екскурсії знання учні використають на наступних уроках.


V. Повідомлення домашнього завдання.

1. Оформити в зошиті виконане завдання і після цього в класі на уроці доповісти про результати свого спостереження, демонструючи звіт про екскурсію (виконане і відповідним чином оформлене завдання).

2. На основі звітів учні разом з учителем можуть оформити змінний стенд у кабінеті “Рослини — найголовніший компонент екосистеми”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити