Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Розділ V. Організми і середовище існування
Розпізнавання рослин за особливостями будови вегетативних органів

Мета. Закріпити знання учнів про різноманітність листків, стебел і кореневих систем та особливості будови вегетативних органів у різних рослин.

Обладнання: блокноти, олівці, бінокль, фотоапарат тощо.

І. Підготовка до екскурсії.

1. Підготовка вчителя до екскурсії.

Заздалегідь визначити:

• Місце проведення екскурсії: поле, ліс, сад, луки, міський парк, берег річки або озера тощо.

• Маршрут та об’єкти спостережень. Слід звернути увагу на видовий склад рослин. Учителю слід уточнити назви рослин, з якими він планує роботу, їх належність до класу і родини (систематичне положення), а також особливості будови їх вегетативних органів.

2. Ознайомлення учнів із завданнями екскурсії.


II. План проведення екскурсії.

1. Ознайомлення учнів з темою, метою та завданнями екскурсії, прогнозування того, що вони зможуть вивчити та спостерігати.

2. Поділ класу на групи і отримання відповідного завдання.

3. Бесіда або розповідь (при прибутті до об’єкта спостереження) про найважливіші ознаки об’єкта, на які слід звернути особливу увагу.

4. Самостійна робота в групах.


III. Проведення екскурсії.

А) Бесіда

• За якими ознаками рослини поділяють на нижчі і вищі? Які відділи вищих рослин ростуть у вашій місцевості? Наведіть приклади. Встановіть їх систематичне положення. За якими особливостями будови вегетативних органів їх можна відрізнити від інших?

• За якими ознаками органи рослин поділяють на вегетативні та репродуктивні? Які ви знаєте види коренів і типи кореневих систем? Які вам відомі видозміни кореня?

• Які ви знаєте види листків? Наведіть приклади рослин з певними видами листків. Що таке листкорозміщення? Яке воно буває?

• Які ви знаєте види стебел? Для яких рослин вони характерні?

• Як ви вважаєте, чи є будова вегетативних органів визначальною для встановлення систематичного положення і назви рослини?

Б) Самостійна робота в групах:

Завдання для групи 1. Знайти рослини відділу Мохоподібні та Покритонасінні (відділи можна змінювати відповідно до видового складу рослин певної місцевості). Уточнити у вчителя, чи не є вони рідкісними і за умови негативної відповіді зібрати по кілька рослин кожного відділу. Опишіть вегетативні органи зібраних рослин і спробуйте за допомогою шкільного визначника встановити систематичне положення і назви рослин. Остаточну назву рослини визначте з учителем. Засушіть зібрані рослини і виготовте гербарій для подальшого використання його на уроках.

Завдання для групи 2. Знайти рослини відділів Хвощеподібні чи Папоротеподібні та Покритонасінні. Уточнити у вчителя, чи не є вони рідкісними і за умови негативної відповіді зібрати по кілька рослин кожного відділу. Опишіть вегетативні органи зібраних рослин і спробуйте за допомогою шкільного визначника встановити систематичне положення і назви рослин. Остаточну назву рослини визначте з учителем. Засушіть зібрані рослини і виготовте гербарій для подальшого використання його на уроках.

В) Доповіді учнів за результатами виконаних завдань.

Г) Узагальнююча бесіда.

• Рослини яких відділів, класів і рослин ви зібрали на екскурсії?

• Які вегетативні органи характерні цим рослинам?

• Чи вистачило вам здобутих на уроках навичок для самостійного визначення даних рослин? Чи можна їх взагалі визначити без знань про генеративні органи?

• Зробіть висновок, будова яких органів є визначальною для встановлення систематичного положення рослини (висновок зробити окремо за покритонасінними рослинами і за мохоподібними, хвощеподібними та папоротеподібними окремо).


IV. Підсумки екскурсії.

Самооцінювання учнями своїх знань та практичних умінь.

Відзначення вчителем найбільш активних і уважних учнів. Вчитель звертає їхню увагу на те, що здобуті на екскурсії знання та підготовані вдома гербарні зразки рослин учні використають на наступних уроках.


V. Домашнє завдання.

1. Оформити в зошиті виконане завдання і після цього в класі на уроці доповісти про результати свого спостереження, демонструючи звіт про екскурсію (виконане і відповідним чином оформлене завдання).

2. На основі звітів учні разом з учителем можуть оформити змінний стенд у кабінеті “Цікаві рослини, які ростуть у нашій місцевості”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити