Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Розділ V. Організми і середовище існування
Тематична атестація “Організми і середовище існування”

I рівень (1 бал за запитання)

1. Назвіть середовища існування рослин.

2. Підкресліть терміни, що характеризують життєві форми рослин. Світлолюбні, тіньовитривалі та тіньолюбні; дерева, кущі, кущики, напівкущі; холодостійкі та теплолюбні; ліани, сукуленти; вища водяна рослинність, вологолюбні, посухостійкі; трав’янисті рослини.

3. З поданого переліку напрямів діяльності людини виберіть природоохоронні:

а) створення заповідних територій;

б) руйнування місць проживання видів;

в) створення Міжнародної Червоної книги;

г) нарощування масштабів сільськогосподарської діяльності;

ґ) створення Червоної книги України;

д) глобальне техногенне забруднення біосфери;

е) масовий відстріл тварин, хижацьке рибальство, вирубування комерційно цінних видів дерев;

є) особиста природоохоронна діяльність кожної людини.

4. Доповніть речення.

До основних типів рослинних угруповань належать __________________.

5. Наведіть три приклади:

пристосування рослин до середовища існування ___________­________________.


II рівень (2 бали за запитання)

6. Поясніть значення природоохоронної діяльності, що має на меті збереження природного біорізноманіття.

7. Охарактеризуйте взаємозв’язки рослин між собою, іншими організмами та неживою природою.


III рівень (3 бали за запитання)

Зробіть висновок про будову організмів як результат їх пристосування до умов середовища.


Варіант 2

I рівень (1 бал за запитання)

1. Назвіть основні типи рослинних угруповань.

2. Підкресліть терміни, що характеризують основні екологічні групи рослин.

Світлолюбні, тіньовитривалі та тіньолюбні; дерева, кущі, кущики, напівкущі; холодостійкі та теплолюбні; ліани, сукуленти; вища водяна рослинність, вологолюбні, посухостійкі; трав’янисті рослини.

3. З поданого переліку термінів виберіть ті, що характеризують розселення рослин у природі:

а) тундра, тайга;

б) дерево;

в) кущ;

г) степи, савани;

ґ) сукуленти;

д) пустелі;

е) хвойні, листопадні, тропічні ліси;

є) ліани;

ж) вологолюбні, посухостійкі.

4. Доповніть речення.

Середовищами існування рослин є ___________­___________­___________.

5. Наведіть три приклади:

рідкісних рослин свого регіону ___________­___________­________________.


II рівень (2 бали за запитання)

6. Встановіть взаємозв’язок між будовою організмів і їхнім пристосуванням до умов середовища.

7. Охарактеризуйте загальні ознаки будови основних життєвих форм рослин.


III рівень (3 бали за запитання)

Зробіть висновок про необхідність охорони рослин та рослинних угруповань.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити