Уроки біології 7 клас - Буяло Тетяна 2008

Розділ І. Рослини
Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин (на прикладі покрито-насінної дводольної рослини)
Лабораторна робота № 3. Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями

Мета. Розширити знання учнів про анатомічну будову кореня у зв’язку із функціями, що вони виконують.

Основні поняття і терміни: кореневий чохлик, зона ділення, зона росту, всмоктувальна зона, провідна зона.

Обладнання: паростки квасолі або гороху, постійні мікропрепарати верхівки кореня та кореня іриса, мікроскоп, лупа, препарувальний набір, таблиці, підручник.

Методи і методичні прийоми: словесні [пояснення, бесіда (контрольно-перевірна)]; наочні (демонстрація обладнання); практичні (виконання лабораторної роботи); робота з текстом підручника. Тип уроку: застосування знань, вмінь і навичок.

Структура уроку

Етапи уроку

Час, хв.

1. Організаційний момент.

1

2. Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань, навичок і вмінь, необхідних учням для


самостійного виконання практичного завдання.

10

3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.


Мотивація навчальної діяльності.

3

4. Усвідомлення змісту і послідовності застосування розвиваючих завдань і вправ та практичних дій; самостійне виконання


учнями завдання під контролем і з допомогою вчителя.

19

5. Звіт учнів про способи і результати виконаної роботи.

9

6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

1

7. Домашнє завдання.

2


Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань, навичок і вмінь, необхідних учням для самостійного виконання практичного завдання.

Фронтальна контрольно-перевірна бесіда. Дайте визначення, що таке корінь. Які функції виконує корінь? Які ви знаєте кореневі системи? Наведіть приклади рослин, в яких надзвичайно розвинена коренева система. Яку зовнішню будову має корінь? Які зони розрізняють на корені? Які функції вони виконують? Що таке кореневі волоски? Чи довго вони живуть? Як ви думаєте, з чим це пов’язано? Які рослинні тканини розрізняють? Яку будову вони мають? Які їхні функції? Як ви думаєте, з яких тканин складається корінь? Як налаштувати мікроскоп на роботу?

3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Пояснення. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись з будовою кореня рослини, а саме виконаємо лабораторну роботу, яка допоможе нам на власні очі побачити те, про що ми говорили. Наприклад, зони кореня; поперечний розріз кореня; побачимо, з яких тканин складається корінь. Це допоможе нам зрозуміти будову і функції цього органа рослини та як вони пов’язані між собою.

4. Усвідомлення змісту і послідовності застосування розвиваючих завдань і вправ та практичних дій, самостійне виконання учнями завдання під контролем і за допомогою вчителя.


Лабораторна робота № 3

Тема. Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями.

Мета. Ознайомитися з будовою кореня та його структурами у зв’язку з функціями, що вони виконують.

Обладнання: паростки квасолі або гороху; постійні мікропрепарати верхівки кореня, кореня іриса, мікроскоп; лупа; препарувальний набір; таблиці; підручник.

Завдання 1. Ознайомлення з будовою верхівки кореня.span>

1. Розгляньте неозброєним оком паростки досліджуваної рослини. Знайдіть корінці.

2. Відокремте корінець і розгляньте його за допомогою лупи. На верхівці (кінчику) кореня видно потовщення — це кореневий чохлик, далі йде зона росту, потім — ділянка кореня, вкрита пушком. Цей пушок є кореневими волосками, які утворюють всмоктувальну зону. За нею розташована провідна зона.

3. Налаштуйте мікроскоп на роботу.

4. Розгляньте на постійному мікропрепараті за допомогою мікроскопа будову окремого кореневого волоска. Переконайтеся, що він справді є виростом клітин покривної тканини кореня.

5. Замалюйте схему будови верхівки (кінчика) кореня і позначте його зони.

6. Використовуючи дані, отримані в результаті виконання завдання, та текст підручника, заповніть таблицю.


Характеристика зон кореня

Зона кореня

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови

Функції

Кореневий чохлик

Зона росту

Всмоктувальна зона

Провідна зона
Завдання 2. Ознайомлення з внутрішньою будовою кореня.

1. Налаштуйте мікроскоп на роботу.

2. Розгляньте за допомогою мікроскопа постійний мікропрепарат

внутрішньої будови кореня (поперечний розріз) на рівні зони всмоктування.

3. Знайдіть покривну тканину кореня з кореневими волосками. Зверніть увагу, чи кореневі волоски є виростами клітин покривної тканини.

4. Роздивіться провідні тканини (вони розташовуються у центрі мікропрепарату). Судини мають вигляд округлих отворів із потовщеними оболонками. Ситоподібні трубки розташовуються невеликими групами між ділянками з судинами.

5. Намалюйте схематично поперечний розріз кореня на рівні зони всмоктування. Позначте різні види тканин.

6. Заповніть таблицю.


Характеристика деяких тканин кореня

Тканина

Де розташована

Форма клітин

Функція

Покривна

Провідна

Зробіть висновки за результатами роботи.

5. Звіт учнів про способи і результати виконаної роботи.

6. Підсумки уроку, аргументація оцінок.

7. Домашнє завдання. Вивчити відповідний параграф у підручнику, завершити оформлення лабораторної роботи.


* Матеріал уроку можна висвітлювати вибірково, залежно від підручника, за яким навчаються учні, та рівня їх пізнавальних можливостей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити