Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015

Різноманітність тварин
ПАВУКОПОДІБНІ

УРОКИ БІОЛОГІЇ - 7 клас - до підручника Л. І. Остапченко

Без прядива пряде нитку

І без спиці в’яже сітку.

Загадка

Мета уроку: сформувати поняття про особливості будови, способу життя, різноманітність та роль у природі й значення у житті людини представників павукоподібних. Розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять. Виховувати культуру спілкування.

Основні поняття: хеліцери, ногощупальця, павутина; павутинні бородавки, позакииікове травлення.

Обладнання і матеріали: таблиці «Павукоподібні», фото та малюнки павуків і кліщів, відеофрагменти «Павук-сріблянка», «Павук-хрестовик на полюванні» тощо.

Тип уроку: комбінований.

План-схема уроку

Етап уроку

Час

(хв)

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

І. Організаційний етап

1

Організація класу. Розгадування загадки епіграфа

Налаштування на роботу. Зацікавлення темою уроку

II. Актуалізація опорних знань

15

3

Самостійна робота з теми «Ракоподібні».

«Гронування» до поняття «павукоподібні»

Перевірка рівня знань учнів з теми «Ракоподібні».

Введення поняття «павукоподібні»

III. Мотивація навчальної діяльності

2

Відеофрагменти, елементи проблемного навчання

Мотивація подальшої діяльності, поява інтересу

IV. Сприйняття навчального матеріалу

6

4

4

Пояснення вчителя з використанням малюнків підручника.

Міні-проекти учнів.

Колективна робота над створенням опорного конспекту

Первинне сприйняття та засвоєння матеріалу теми.

Поглиблення знань з теми.

Засвоєння знань

V. Узагальнення і систематизація знань

4

3

Діаграма Вена для порівняння раків і павуків.

Елементи проблемного навчання. Робота з термінами

Узагальнення знань, порівняння рака та павука.

Проблемні запитання для систематизації знань.

Осмислення понять

VI. Підсумки

2

Прийом «Пригадай найцікавіше на уроці»

Підбиття підсумків, виділення ключових моментів уроку

VII. Домашнє завдання

1

Репродуктивне домашнє завдання

Засвоєння матеріалу з теми

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка: розгадування загадки з епіграфа (павук).

II. Актуалізація опорних знань.

1. Самостійна робота «Ракоподібні» (приклад картки для самостійної роботи).

1. Назвіть представників ракоподібних та їхню роль у природі (4 бали).

2. Поясніть терміни (кожне пояснення по 1 балу): клешні ___; мозаїчний зір ___; линяння ___.

3. Підпишіть відділи тіла рака (5 балів).

2. Методика «Гронування» до поняття «павукоподібні» (навколо слова «павукоподібні» схематично вписують основні поняття і характеристики).

III. Мотивація навчальної діяльності.

Перегляд відеофрагментів павукоподібних (павука-сріблянки тощо).

Проблемні запитання до відеофрагментів (учитель або учні в парах).

IV. Сприйняття навчального матеріалу.

1. Пояснення вчителя з використанням малюнків підручника: А) Зовнішня будова павукоподібних; Б) Пристосування до життя в наземно-повітряному середовищі; В) Різноманітність павукоподібних.

2. Міні-проекти учнів на теми: «Роль павутини в житті павука»; «Різноманітність павукоподібних»; «Роль кліщів у природі та житті людини».

3. Колективне створення опорного конспекту «Ознаки павукоподібних».

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Складання діаграми Вена для порівняння павука-хрестовика та рака річкового з використанням характеристик: частини тіла (масивні головогруди, масивне черевце); покриви (хітиновий панцир, хітинізована кутикула); вусиків дві пари, вусики відсутні; є хеліцери, хеліцери відсутні; є хвостовий плавець, хвостовий плавець відсутній; ходильні ноги (5 пар, 4 пари); специфічні кінцівки (клешні; ногощупальця); живлення (хижак, всеїдна тварина); очі складні, очі прості; на черевці павутинні бородавки; на черевці черевні ніжки.

2. Робота в парах. Складання проблемних запитань щодо пристосування павукоподібних до життя в наземно-повітряному середовищі.

3. Робота з термінами: хеліцери; ногощупальця; павутина; павутинні бородавки; позакишкове травлення.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Пригадай найцікавіше на уроці»: учні пригадують етапи уроку, називають найцікавіші моменти.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 10.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити