Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015

Різноманітність тварин
КОМАХИ

УРОКИ БІОЛОГІЇ - 7 клас - до підручника Л. І. Остапченко

Практична робота 1 «Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах»

Немає такого середовища, до якого комахи не змогли пристосуватись...

Енциклопедія

Мета уроку: сформувати поняття про особливості будови, способу життя комах. Розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять. Виховувати любов і повагу до живих істот.

Основні поняття: надкрила, крила, вусики, ентомологія, ротовий апарат, лялечка, личинка, типи розвитку комах.

Обладнання і матеріали: таблиці «Будова комах», «Розвиток комах», картки, малюнки, фото комах, колекції комах, вологі препарати комах, відеофрагменти.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування практичних умінь.

План-схема уроку

Етап уроку

Час

(хв)

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

І. Організаційний етап

1

Організація класу.

Обговорення епіграфа з використанням прийому «Я знаю»

Підготовка до сприйняття матеріалу. Спроба відповісти на проблемне запитання

II. Актуалізація опорних знань

15

Самостійна робота.

Визначення рівня знань учнів з теми «Павукоподібні».

 

2

Фронтальне опитування

Актуалізація знань учнів про комах

III. Мотивація навчальної діяльності

2

Робота з відеофрагментами «Комахи різних середовищ»

Аналіз особливостей будови тіла комах різних середовищ життя на базі побаченого

 

IV. Сприйняття навчального матеріалу

6

Пояснення вчителя з використанням мультимедійної презентації.

Проблемне запитання

Вивчення теоретичного матеріалу про ознаки комах.

Відповідь на проблемне запитання

 

1

V. Формування практичних умінь

15

Виконання практичної роботи

Набуття практичних умінь виявляти пристосування до способу життя в комах

VI. Підсумки

2

Вправа «Хто найкращий»

Визначення ключових моментів уроку, взаємооцінювання

VII. Домашнє завдання

1

Репродуктивне та творче завдання (випереджувальне), робота в групах

Засвоєння матеріалу, підготовка до наступного уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка: прочитайте епіграф. Висловіть свої думки стосовно епіграфа, починаючи фразою «Я знаю...».

II. Актуалізація опорних знань.

1. Самостійна робота з теми «Павукоподібні».

1. Підпишіть відділи тіла павука (5 балів).

2. Назвіть представників кліщів та їхнє значення в житті людини (4 бали).

3. Поясніть терміни (кожне пояснення по 1 балу): павутина ___; хеліцери ___; позакишкове травлення ___.

2. Фронтальне опитування: Ракоподібні поширені у водному середовищі, павукоподібні на суходолі. Де поширені комахи? Пригадайте комах, що мешкають у різних середовищах життя.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Відеофрагменти «Комахи різних середовищ». Учні аналізують середовище, у якому живе комаха (на відео), та особливості її зовнішньої будови.

IV. Сприйняття навчального матеріалу.

1. Пояснення вчителя з використанням мультимедійної презентації до уроку: А) Ознаки комах; Б) Особливості будови тіла; В) Середовища життя; Г) Типи розвитку комах, стадії розвитку комах (з повним і неповним перетворенням).

2. Проблемне запитання, що містить епіграф. Якщо комахи пристосувались до життя в усіх середовищах, то чи є на Землі такі місця, які стали для них недоступними?

V. Формування практичних умінь.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1

Тема: ВИЯВЛЕННЯ ПРИКЛАДІВ ПРИСТОСУВАНЬ ДО СПОСОБУ ЖИТТЯ У КОМАХ

Мета: з’ясувати, як особливості зовнішньої будови комах пов’язані з їхнім середовищем існування та способом життя, навчитися виявляти пристосування комах до способу життя на конкретних прикладах.

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: ручні лупи, вологі препарати та фіксовані комахи, колекції комах, препарувальні набори.

Хід роботи

1. Розгляньте запропонованих учителем комах. Зверніть увагу на особливості їхньої зовнішньої будови (форма і колір тіла, особливості будови крил, ротового апарату, кінцівок, вусиків тощо).

2. Визначте за зовнішніми ознаками, де живуть запропоновані вчителем види комах та їхні основні пристосування до способу життя і середовища існування.

3. Результати роботи занесіть у таблицю.

VI. Підсумки.

Вправа «Хто найкращий»: учні аналізують роботу своїх однокласників на уроці; визначають і вербально оцінюють роботу один одного.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 11. Виконати випереджувальне творче завдання (для роботи в групах) «Різноманітність і значення комах». Кожна група працює над міні-проектом, отримує для роботи одну групу комах з переліку: прямокрилі, таргани, жуки, перетинчастокрилі, двокрилі, метелики.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити