Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015

Різноманітність тварин
МОЛЮСКИ

УРОКИ БІОЛОГІЇ - 7 клас - до підручника Л. І. Остапченко

Лабораторне дослідження будови черепашки (мушлі) черевоногих і двостулкових молюсків

Тільки молюски можуть похизуватись наявністю мантії, подібної до мантії поважного судді...

Вибране з дитячої енциклопедії

Мета уроку: сформувати уявлення про загальні ознаки молюсків, дослідити особливості будови їхньої черепашки (мушлі). Розвивати критичне мислення. Виховувати культуру поведінки.

Основні поняття: несегментоване тіло, мантія, мушля, перлини.

Обладнання і матеріали: таблиці «Молюски», відеофрагменти, колекції черепашок (мушель) молюсків, вологі препарати молюсків.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування практичних умінь.

План-схема уроку

Етап уроку

Час

(хв)

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

І. Організаційний етап

2

Організація класу. Обговорення епіграфа

Налаштування на роботу.

Використання аналогій для розуміння матеріалу

II. Актуалізація опорних знань

6

Фронтальне опитування з елементами евристичного навчання. Оголошення теми та мети уроку

Актуалізація опорних знань, опора на відоме раніше, порівняння, аналіз.

Підведення до теми уроку

III. Мотивація навчальної діяльності

2

Перегляд відеофрагментів з різноманітними молюсками

Зацікавлення різноманіттям тваринного світу, його неповторністю

IV. Засвоєння нових знань

5

5

Пояснення вчителя з використанням підручника.

Складання опорного конспекту

Первинне сприйняття та засвоєння матеріалу теми.

Порівняння молюсків двостулкових і черевоногих

V. Формування практичних умінь

15

Лабораторне дослідження

Дослідження мушлі молюсків

VI. Осмислення об’єктивних зв'язків у вивченому

7

Складання діаграми Вена

Порівняння черевоногих, двостулкових і головоногих молюсків

VII. Підсумки

2

Вправа «Похвала»

Визначення ключових моментів уроку, учнів, які працювали найкраще

VIII. Домашнє завдання

1

Репродуктивне, робота з підручником і записами в зошиті

Засвоєння матеріалу, підготовка до тематичної роботи

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка обговорення епіграфа. Чи знаєте ви, що таке і мантія (як предмет одягу)?

II. Актуалізація опорних знань.

1. Фронтальне опитування: Яка сегментація тіла в кільчастих червів? З яких відділів складається тіло членистоногих? Які органи дихання характерні для рака? комахи? дощового черв’яка? Як рухається дощовий черв’як? Які органи допомагають рухатись комахам? Розгляньте рака та виноградного слимака. Яка схожість між зовнішнім виглядом рака річкового та молюска виноградного слимака? Розгляньте дощового черв’яка та голого слизуна. Чи є схожість у структурі їхнього тіла?

2. Оголошення теми і мети уроку: Молюски.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Перегляд відеофрагментів з представниками молюсків (тридактна, беззубка, восьминіг, кальмар, рапана, виноградний слимак, ставковик тощо).

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя з використанням малюнків підручника (с. 52-55) та таблиць: зовнішня будова молюсків; процеси життєдіяльності; поширення; різноманітність; значення молюсків.

2. Порівняння зовнішньої будови двостулкових і черевоногих молюсків - складання опорного конспекту.

V. Формування практичних умінь.

Виконання лабораторного дослідження.

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: колекція мушель двостулкових і черевоногих молюсків, лупа, лінійка.

1. Візьміть до рук стулку черепашки беззубки (чи іншого двостулкового молюска). Визначте колір і форму мушлі, виміряйте її довжину та ширину.

2. Дослідіть зовнішній шар мушлі. Яким шаром він утворений?

3. Розгляньте мушлю ставковика (чи іншого черевоногого молюска). Визначте її колір і виміряйте довжину. Знайдіть отвір, через який висувається голова і нога молюска.

4. Порівняйте мушлі беззубки та ставковика. Знайдіть основні відмінності в зовнішній будові.

VI. Осмислення об’єктивних зв’язків у вивченому.

Складання триколової діаграми Вена для порівняння черевоногих, двостулкових і головоногих молюсків.

Використати характеристики: тіло м’яке, несегментоване, вкрите мантією; відділи тіла (голова, тулуб, нога; тулуб та нога, голова, тулуб та щупальця); мушля (несиметрична, нагадує башту; має дві стулки; відсутня); живлення (фільтрують воду, хижаки, живлення різноманітне); поширення (у воді, у воді й на суходолі); представники.

VII. Підсумки.

Вправа «Похвала»: хвалять тих учнів, які найкраще працювали протягом уроку. Дають вербальну оцінку роботі один одного в парах та класу загалом.

VIII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 13, повторити §§ 5-15. Опрацювати схеми та записи в зошиті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити