Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015

Різноманітність тварин
РЕПТИЛІЇ

УРОКИ БІОЛОГІЇ - 7 клас - до підручника Л. І. Остапченко

В’ється стрічка невеличка, де пісочок, де травичка.

Ви Тіне зачіпайте, стороною оминайте.

Загадка

Мета уроку: сформувати уявлення про рептилій (плазунів), їхні особливості будови, різноманітність і значення в природі й житті людини. Розвивати критичне мислення, увагу. Виховувати любов до природи.

Основні поняття: яйцеві оболонки, лускаті, крокодили, черепахи, самокаліцтво, линяння.

Обладнання і матеріали: таблиці «Плазуни», вологі препарати рептилій, малюнки, фото, відеоматеріали про рептилій.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

Етап уроку

Час

(хв)

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

І. Організаційний етап

1

Організація класу.

Налаштування на роботу.

 

1

Розминка розгадування загадки з епіграфа.

Оголошення теми та мети уроку

Підведення до теми уроку

II. Актуалізація опорних знань

12

Виконання самостійної роботи з теми «Амфібії»

Визначення рівня знань учнів з теми «Амфібії»

III. Мотивація навчальної діяльності

2

Обговорення вислову, елементи проблемного навчання

Створення проблемної ситуації за допомогою вислову

IV. Засвоєння нових знань

10

6

Пояснення вчителя з використанням підручника.

Презентація міні-проектів учнів

Сприйняття та засвоєння матеріалу.

Взаємонавчання учнів

V. Узагальнення і систематизація знань

3

3

3

Взаємоопитування учнів «Бумеранг».

Складання «Грона» «Різноманітність і значення плазунів».

Робота з термінами

Систематизація знань з використанням активних форм навчання.

Узагальнення знань про різноманітність і значення рептилій.

Засвоєння термінів і понять

VI. Підсумки

1

Вправа «Пригадай».

Підбиття підсумків, визначення ключових

 

2

Обговорення проблемного запитання

моментів уроку

VII. Домашнє завдання

1

Репродуктивне завдання з підручником та зошитом. Творче групове (випереджувальне)

Засвоєння матеріалу. Підготовка проектів групами

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф». Розгадування загадки (гадюка).

3. Оголошення теми та мети уроку.

II. Актуалізація опорних знань.

Самостійна робота «Амфібії» (зразок картки із завданнями).

1. Підпишіть відділи тіла жаби (5 балів).

2. Поясніть терміни (кожне пояснення по 1 балу): пуголовок - ___; резонатори - ___; повіки - ___.

3. Наведіть приклади хвостатих амфібій (2 бали).

4. Яка роль у природі та житті людини безхвостих земноводних (2 бали)?

III. Мотивація навчальної діяльності.

Багато сучасних рептилій порівняно мало змінилися з того часу, як Землю населяли динозаври, що дає нам можливість хоч трохи уявити, яким було життя в ті далекі часи. А. Щербука.

Обговорення вислову. Постановка проблеми: рептилії - потомки динозаврів чи їхні мініатюрні копії?

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя з використанням підручника: загальні ознаки рептилій (с. 79-80); ускладнення їхньої будови порівняно з амфібіями; різноманітність рептилій (основні групи) - лускаті (с. 80-81), черепахи (с. 81-82), крокодили (с. 82).

2. Презентація міні-проектів учнів «Значення рептилій у природі та житті людини».

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Взаємоопитування учнів «Бумеранг» за матеріалами уроку. Міні-проекти «Пристосування рептилій до життя на суходолі», «Різноманітність плазунів».

2. Складання «Грона» «Різноманітність і значення рептилій».

3. Робота з термінами: яйцеві оболонки, самокаліцтво, линяння.

VI. Підсумки.

Вправа «Пригадай». Учні пригадують найважливіші моменти уроку, основні поняття теми.

Обговорення проблемного питання: рептилії потомки динозаврів чи їхні мініатюрні копії?

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 19 і схеми в зошиті. Розпочати роботу в групах над міні-проектами «Різноманітність птахів», «Роль птахів у природі та житті людини».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити