Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015

Різноманітність тварин
ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 «ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИСТОСУВАННЯМ ЇХ ДО РІЗНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ»

УРОКИ БІОЛОГІЇ - 7 клас - до підручника Л. І. Остапченко

У природі немає нічого недоцільного.

М. де Монтень

Мета уроку: розкрити особливості будови тіла хребетних тварин, пов'язані з пристосуванням до умов їх існування. Розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки. Виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Обладнання і матеріали: вологі препарати, опудала хребетних тварин (риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців); фото- та відеофрагменти, малюнки.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, формування практичних умінь.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап.

Обговорення епіграфа. Як він пов’язаний з темою уроку?

II. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування учнів за запитаннями: Які ознаки риб як тварин водного середовища життя? Що дає змогу жабам мешкати в двох середовищах? Які особливості будови тіла ящірки? Назвіть пристосування до польоту в будові птаха. Які ознаки будови характерні для собаки як тварини наземно-повітряного середовища?

III. Мотивація навчальної діяльності.

Цікава інформація про хребетних тварин:

Риба-бризкун має оригінальний спосіб добування їжі. Вона живиться комахами, яких збиває струменем води з надводних рослин.

Найшвидшою сухопутною змією вважають чорну мамбу - швидкість її пересування плазуванням сягає 11 км/год.

Серпокрильці - це птахи, які втратили здатність ходити по землі. їхні чотири пальці повернуті вперед, це допомагає чіплятись за стіни чи скелі.

IV.Формування практичних умінь і навичок.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3

Тема: Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням їх до різних умов існування

Мета: розглянути на прикладах закономірності пристосування хребетних тварин до життя в різних середовищах у їхній зовнішній будові. Навчитися характеризувати різних хребетних тварин за особливостями зовнішньої будови, знаходити пристосування до життя в різних середовищах.

Обладнання та матеріали: вологі препарати риби, амфібії, рептилії, опудала птаха, ссавця.

Хід роботи

1. Розгляньте запропоновані вчителем вологі препарати, опудала, фото хребетних тварин (рибу, представників амфібій, рептилій, птахів і ссавців).

Запропонована риба - ____; поширена у прісних чи солоних водоймах; форма тіла ____; органи пересування (плавання) ____; тіло риби вкрите ____.

Запропонована амфібія - ____; поширена ____; форма тіла ____; органи пересування ____; тіло вкрите ____.

Запропонована рептилія - ____; поширена ____; форма тіла ____; плазує за допомогою ____; тіло вкрите ____.

Запропонований птах - ____; поширений у середовищі ____; форма тіла ____; пересувається, використовуючи ____; тіло птаха вкрите ____.

Запропонований ссавець - ____; трапляється у ____; форма тіла ____; пересувається за допомогою ____; тіло вкрите ____.

2. Зробіть висновки, зазначивши основні пристосування у зовнішній будові хребетних тварин до життя в різних умовах середовища.

У риб, щоб існувати у водному середовищі, є такі пристосування ____.

Амфібії мешкають у водному та наземному середовищах. Для цього вони мають ____.

Рептилії здебільшого поширені в наземному середовищі, для цього вони мають ____.

Птахи живуть у наземно-повітряному середовищі, вони здатні до польоту завдяки ____.

Ссавці мають такі пристосування до існування в наземно-повітряному середовищі ____.

VI. Узагальнення і систематизація знань.

Вправа «Логікон». Заповніть пропущені комірки.

Логікон «Хребетні тварини»

Риби

2

Рептилії

4

Ссавці

1

Хвостаті

Лускаті

5

6

Окунь звичайний

Саламандра плямиста

3

Горобець хатній

Олень плямистий

VII. Підсумки.

Підбиття підсумків роботи з використанням вправи «Хто найкращий»: учні оцінюють роботу один одного.

VIII. Домашнє завдання.

Повторити §§ 23-27 та опорні конспекти в зошиті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити