Уроки біології 7 клас: книжка для вчителя - О.М. Кулініч 2015

Процеси життєдіяльності
ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН ГЕТЕРОТРОФНОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТРАВНИХ СИСТЕМ

УРОКИ БІОЛОГІЇ - 7 клас - до підручника Л. І. Остапченко

Гзтеротрофи - це організми «виробники продукції» чи її «споживачі»?

Мета уроку: сформувати загальні поняття про обмін речовин гетеротрофного організму; процеси живлення та травлення; розглянути та охарактеризувати різноманітність травних систем тварин. Розвивати логічне та критичне мислення. Виховувати культуру спілкування.

Основні поняття: хижацтво, фітофаги, сапротрофи, фіпьтратори, ферменти, замкнений та наскрізний кишечник, щелепи, підшлункова залоза, печінка.

Обладнання і матеріали: таблиці «Травні системи тварин».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

Етап уроку

Час

(хв)

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

І. Організаційний етап

1

Організація класу. Розминка «Епіграф»

Налаштування на сприйняття матеріалу

II. Актуалізація опорних знань

5

Асоціювання до поняття «Живлення»

Повторення вивченого під час теми «Вступ», підготовка до вивчення нового матеріалу

III. Мотивація навчальної діяльності

2

Прийом «Здивуй! Зацікав!»

Зацікавлення матеріалом теми

IV. Засвоєння нових знань

20

Пояснення вчителя з використанням підручника

Сприйняття та засвоєння матеріалу

V. Узагальнення і систематизація знань

7

Складання таблиці «Логікон».

Узагальнення знань про травні системи різних тварин.

 

7

Робота з термінами

Засвоєння основних термінів і понять

VI. Підсумки

2

Вправа «Похвала»

Підбиття підсумків

VII. Домашнє завдання

1

Репродуктивне завдання за підручником та запитання підвищеної складності

Ефективне засвоєння матеріалу та його осмислення

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка «Епіграф». Прочитайте епіграф. Дайте відповідь на запитання, поясніть свою відповідь.

II. Актуалізація опорних знань.

Асоціювання до поняття живлення (складання асоціативної схеми).

Вписуються у схему способи живлення та приклади тварин.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Прийом «Здивуй! Зацікав!».

Десятиметрова анаконда може проковтнути жертву навіть масою 70 кг. Відомий випадок, коли пітон завдовжки 5,7 м проковтнув гепарда. Змії можуть голодувати до двох років.

Найбільш ненажерливими тваринами вважають собачих кліщів, які після «обіду» можуть важити у 223 рази більше, ніж до нього. Так само кліщі легко переносять голод. Відомий випадок, коли кліщі існували без їжі 7 років.

IV. Засвоєння нових знань.

Пояснення вчителя з використанням підручника:

1. Повторення способів живлення тварин (§ 28) на базі асоціативної схеми, доповнення схеми.

2. Різноманітність травних систем безхребетних тварин (с. 120-122): кишковопорожнинні; плоскі черви; кільчасті черви; членистоногі; молюски.

3. Різноманітність травних систем хребетних тварин (с. 122-125): риби; амфібії; рептилії; птахи; ссавці.

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Складання таблиці «Логікон».

Логікон «Травні системи тварин»

Плоскі черви

2

Риби

5

6

Ссавці

Рот - глотка - кишечник замкнений

 

3

Рото- глоткова порожнина з язиком - стравохід - шлунок - кишечник (тонкий і товстий) - клоака

Дзьоб - рот - глотка - стравохід - воло - залозистий відділ шлунка - м’язовий відділ шлунка - кишечник - клоака

Рот-глотка - стравохід - шлунок (рубець, сітка, книжка, сичуг) - кишечник (тонкий і товстий) - анальний отвір

1

Дощовий черв’як

4

Жаба озерна

7

8

2. Робота з термінами: хижацтво, фітофаги, фільтратори, ферменти, замкнений та наскрізний кишечник, щелепи, підшлункова залоза, печінка.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи «Похвала»: учні хвалять роботу однокласників.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати §§ 28, 29. Відшукати цікаву інформацію про дихання в різних тварин. Дати відповідь на запитання:

1. У яких тварин шлунок складний, має не одну, а кілька камер? Назвіть тварин і поясніть, із чим це пов’язано.

2. Чи є тварини, у яких у процесі еволюції травна система зникла або зазнала спрощення? Назвіть цих тварин і вкажіть причини таких змін.

3. Перерахуйте безхребетних і хребетних тварин, які добувають їжу за допомогою фільтрації. Де живуть ці тварини?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити